Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
122 results
Dutch Keywords: vrouw
Ja, de nachtmerrie, dat heb ik zelf nog meegemaakt. Tegen jou gezeid, ik had verkering met een meissie in 't achterland. We zitten te vrijen in het boenhok. Toen krijgt het paard van die boer de nachtmerrie! Snuiven en slaan. Die boer d'r uit. Hij hong d'r een lantaarn bij. Toen was het over. Vroeger stong d'r een eindje hier vandaan* een boom en dat...
nl.verhalenbank.50944
Er stonden paarden op stal, die elke nacht vreselijk te keer gingen, doordat ze geplaagd werden door de nachtmerrie. Niemand durfde te gaan kijken, tot een onverschillige bouk van een knecht het aandurfde een nacht te waken. Hij zat stil in een hoekje, toen plotseling een witte gedaante over de paarden heenging. De knecht was kordaat en deed de...
nl.verhalenbank.13476
Een nachtmerje, dat kon een man of een vrouw zijn. Was 't een vrouw dan kwam se bij mannen, was 't een man dan kwam hij bij vrouwen. As je sliepen, dan kwam ze. Ze kwam bij je liggen als man of vrouw. Werd je wakker, dan was alles weg. Ik heb er nooit een gezien. Wanneer ze kwam hoorde je op de deur kloppen. Ik hield de deur altijd op slot. As je op de...
nl.verhalenbank.37993
[De nachtmerrie:] Als die man of die vrouw dat had, dat ging gepaard met koorts.
nl.verhalenbank.127590
Een nachtmerrie, sei men froeger, dat was een frou, die door het sleutelgat in huis kwam. De mensen werden doodsbenaud as sij er was. 't Waren duivelskunsten.
nl.verhalenbank.20293
Toevoegen aan Aant. 1949, fol. 7: )* „De nachtmare waart rond in de gedaante van een vrouw. Ze is nog meer belust op paarden dan op mensen en rijdt de hele nacht op hen rond. De paarden worden dodelijk vermoeid van deze ongewenste berijdster. De volgende morgen zou dit in de stal op te merken zijn uit de in elkaar gedraaide manen van de paarden.”...
nl.verhalenbank.48529
De nachtmerrie, ja, dat is die zelfde Henk van Zoele zelf wel is overkomme. Hij lee in de kost bij een ouwe vrouwen die was een heks. En as die dan een poossie in bed lag dan kreeg die een soort benauwd gevoel in z'n borst, een soort nachtmerrie. Een vriend heb 'm toen angeraje, om z'n sokke kruiselings voor z'n bed te legge. Nou, dat heb ie gedaan. Nooit...
nl.verhalenbank.70656
In nachtmerje wie in frommeske.
nl.verhalenbank.23394
In nachtmerje wie in frommis, mar ek wolris in keardel.
nl.verhalenbank.25349
In nachtmerje wie in frommeske.
nl.verhalenbank.38450
Fan 'e sawn dochters dy't op elkoar folgje is ien in nachtmerje. As mem de nachtmerje krige, sei se, hja hearde de rokken wol ritseljen. Dan foel der hwat op har del. Hwat rogge yn 'e klompen dwaen helpt, seinen se. Sy hongen ek wol flear foar 't bêd. (flearstokken)
nl.verhalenbank.25108
In nachtmerje is in frou. Yn 'e nacht komt se by de minsken yn 'e hûs. Hja kin troch 't kaeisgat. Hja giet nei 't bêd ta dêr't de minsken lizze. De minsken kinne dan neat mear bigjinne. Hja hat se yn har macht. As men earst mar wer sa fier wie en men koe de foet oplûke, dan wie men fan har bifrijd.
nl.verhalenbank.31232
Fan ien fan sawn dochters, dêr't net in soan tusken sit, is ien in nachtmerje of in tsjoenster. In nachtmerje komt faek troch 't kaeisgat. Japik Pander fan Houtigehage (ôfkomstich fan Harkema) fortelde, syn mem hie altyd sa'n lêst fan 'e nachtmerje. Yn 'e tiid doe't har man nei de klaei ta wie to sichtsjen wie se bang foar de nachten. "O heden, heden,"...
nl.verhalenbank.24694
Nachtmerrie kennen paddie mensn kriegn; ik zel joe dr wat van deurgeevn, wat andern mie ook verteld hebben. Zo mout er vrouw woond hebben, dei dr fiks last van har; as ze op bedde lag, kun ze gien woord uutbrengen en wur ze hielemaal stief. Umdat gien mens heur helpn kun, bint ze naar n pater goan. Die gaf ze n middel met um de nachtmerrie te weern en...
nl.verhalenbank.44948
In nachtmerje biskôgen se froeger as in fromminske, dat troch 't kaeisgat kom.
nl.verhalenbank.20589
In nachtmerje is in frommeske. 't Is ien fan sawn dochters.
nl.verhalenbank.36672
In nachtmerje wie in frou, dy't de lju nachts op bêd opsocht en har pleagde.
nl.verhalenbank.33256
Nachtmerjes, seinen se froeger, kamen troch 't slotsgat. It wienen frommeskes.
nl.verhalenbank.21031
In nachtmerje wie in frommeske, dat troch 't kaeisgat yn 'e hûs kom, sei ús heit.
nl.verhalenbank.26176
By in frommeske komt altyd in manlike nachtmerje, by in man in froulike nachtmerje.
nl.verhalenbank.26188
122