7 results
Dutch Keywords: voorspellen
Toevoegen aan §5II, Aant. 1948, fol. 5b, t.a.v. de heer Hans Veneman: deze „magische techniek” is niet zo onbekend, ook niet „buiten het milieu”. Meyer Sluyser schrijft in zijn „Als de dag van gisteren…”, p. 136: „Had grootmoeder Gitele besloten sleutel en gebedenboek te raadplegen, dan ging ze in een donkere hoek van het vertrek staan. Liefst achter een...
nl.verhalenbank.48572
Ook zonder hulp van anderen bestaat er gelegenheid om een blik in de toekomst te werpen. Jongelingen of meisjes, die den nog onbekenden toekomstigen gezel of gezellin huns levens wenschen te zien, doen het volgende. Des avonds als men zal gaan slapen legt men zijne kousebanden gekruist onder het hoofdkussen. Heeft men het hoofd op dit kussen nedergelegd,...
nl.verhalenbank.69237
Almers G. uit de Beets (Noord-Holland). Behalve dat zij den dood kon voorspellen, verstond zij de kunst om zieken gezond te maken. Eens zag ze iemand aankomen, krom van de rheumatiek. "Wie is dat?" vroeg zij aan mijn zegsman. "Wel N.N.," was zijn antwoord. "Dat mag niet," zei G., en van af dat oogenblik zag mijn verteller N.N. rechter op gaan loopen....
nl.verhalenbank.9422
Ien hjirwei hat ris yn Zoutkamp oan 't wurk west. Dêr fortelden se dit forhael: Der wie in boer, dy krige in nije feint. Dy nije feint moest mei de lytsfeint de dongbulten oer 't lân struije. De earste dei die er neat. De twadde dei ek net. Hy en de lytsfeint leinen de hiele lange dei mar hwat yn 'e sinne to loaikjen. De trêdde dei frege de boer: "Hoe sit...
nl.verhalenbank.15775
Der stienen op in moarne bitiid us trije man oan 'e kant fan 't wetter. Doe hearden se in stem: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Doe is dêr dyselde deis ien forsûpt. Hwer't it gebeurde, wyt ik net mear.
nl.verhalenbank.20255
Kaatje vertelde mij heel verschrikt Dat het nu al verscheidene nachten Zoo in haar bedstee had getikt Zij had gewis iets kwaads te wachten. 't Kloppertje achter het houten schot Voorspelde haar dit droevig lot. Dat tikte en takte en scheidde niet uit, Iets, dat gewis wat kwaads beduidt. Ook, toen zij laatst haar venster sloot Stond voor de deur een hond...
nl.verhalenbank.39503
Froulju gongen froeger wol foar de swarte spwegel stean op 'e merk yn in tinte. As se de kiste krigen to sjen, dan soenen se net trouwe. Meastal krigen se it portret fan 'e takomstige man der foar en sy waerden ek gewaer hoefolle bern se ha soenen. De froulju seinen der in spreukje by op, dat sa bigong: Laat mij de man eens zien (dêr't se mei trouwe...
nl.verhalenbank.19306
5