Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
871 datasets found
Dutch Keywords: voorspellen
Twa pearkes út Aldegea gongen ris nei Hinke Kaert ta to Nijebrêge. Hinke koe de takomst foarspelle. It wienen boeredochters, de fammen en ik tsjinne by de âlden fan de iene. Ik sliepte nachts ek by dy faem. Hja fortroude my altyd alles ta. Doe 't se by Hinke Kaert west wie fortelde se my har wederfaren. Hinke hie sein: Dêrstû mei trouste, dy moat ûnder...
[Met de helm geboren:] Waren kogelvrij. Die hoefden in oorlog of revolutie geen bang te hebben. En ze hadden een waarzeggende geest. Ik heb wel is hore vertellen, dat een jonge ongelukkig was. Want hij was met den helm geboren. En de baakster had de helm op de verkeerde plaats begraven. "Nou is die jonge z'n leve lang ongelukkig", werd d'r gezegd.
As de vrouwe koppele dan krijg je regen. As de padden kruipen: regen.
Vroeger werd de weeraal gevonge. Da was maor heel zelde. Die werde in een fles waoter gedaan. As die weeraol tekeerging, da voorspelde slecht weer.
Tege dat 't sturm wier kwam d'r een vuurbol door de lucht. En dat ging 't de volgende dag sturme. Dan wier 't los weer, hè.
Die ginge 's nachts kuiere die mee diejen helm gebore ware. En as ze nou dochte dat d'r iemand ging sterve, ginge ze al nachts van tevore daor wandele.
0, ik za nog is wat vertelIe. Ik was op 't feest en daor was de Snappert. En die zee: "As ik oe van dat meiske' af wil hebbe, dan heb ik oe zo d'r af' . En d'r was een waarzegster en die vertelde alles van dat meiske. En ze waorschuwde me, da m'ne vriend me van da meiske af wilde hebbe.
Met de helm gebore, ja, je had hier vroeger een man, die met de helm gebore was. Die man kon begrafenisstoete vooruitzien. 't Gebeurde wel, dat ie pal voor iemand ging staan. Dan keek die over de linkerschouder van zo'n man en as die man dan omkeek dan zag die ok de begrafenisstoet.
Je had hier vroeger een vrouw, die was met de helm gebore. D'r ware nieuwsgierige mense, die ginge 's aves naar d'r huissie en die keke dan onder de deur door. Die vrouw voorspelde sommige van hun dan het kerkhof.
Dwaallichies, ja, daar hoorde je vroeger veel van. Die ginge op de punte van de wieke van de male zitte, dan kreeg ie rauw weer.
D'r was nog is een boer, ok hier vandaan, ok 't paard overkoot. Nou had jie in Oudewater ok een strijker. Affijn, die boer naar die strijker in Oudewater toe. Die strijker ging met de hand over 't paard z'n poot. "Ga maar naar huis toe. Op de plaats waar die overkoot geworde is, daar raakt ie 't weer kwijt ok" . En 't is zo uitgekommen ok!
nl.verhalenbank.70717
Teun van Leeuwen hier in Ruigewei, dat was een ouwe kalverkoper. Maar strijke kon die ok. Op een dag gaat d'r een boer naar 'm toe, 't paard overkoot. "Wijje 't voor me strijke, Van Leeuwe?" Maar z'n vrouw die wou 't niet hebbe, want die zee: "Die boere betale toch niks". En weet jie wat Teun van Leeuwe toen zee? "Ga maar naar huis toe, 't paard wordt...
An de Kruisweg stond vroeger een grote turfschuur. Daar woonde een vrouw, die turf verkocht. Van die vrouw werd verteld, dat ze d'r eige begrafenis vooruitzag, ok wie d'r meeliepe.
M'n vader vertelde me is, dat is tege iemand werd gezegd: "Binne twee of drie dage ben je weg". En 't is uitgekomme ok.
Ik heb wel is van iemand die in IJsselstein woonde gehoord, d'r was daar een kalverafsteker[1] en die man had een bijzondere kracht. "Je kom niet ver, want je paard wordt kreupel" , zee die dan. En dat gebeurde dan ok. As die niet mee mocht rije, dan zorgde hij dat 't paard kreupel werd. [1] veeverloskundige
Padde die voorspelIe regen.
Als je een pad ziet, krijg je regen.
Yn Heech wenne in man, Sibbele Attes, dy mei de helm geboren wie. Jouns hinge der faek oer de ûnderdoar to praten mei de buorren. Hy koe krekt fortelle, hwa 't dy wyks stjerre soe. Sa wie der ris in man stoarn. Se praetten der oer. Sibbele Attes seach ris yn 't waer sen sei:“Moarn noch twa!” En it kaem ek sa út!
Mien voader kos da goed. Hé’j kos ’t bloeie drek op loate houe. Ok pien besprèke kostie. Hé’j prevelde dan ’n gebedje en ’t bloeie of de pien, of allebei hielen op. Bé’j tandpien vreef ie ekkes over de wang en zèj wa. En dan was de pien weg. ’s Zoaterdags liet voader zien eige schère bé’j de Witte van Berning. Hé’j kwam doa langs de herberg van den Dikke...
Da [met de helm geboren] beteikende, da zo iemand een vel over de kop had, toetie opte wèreld kwam. Zo iemand zou veurspoedig opgroeie. En zo’n minse koste de dingen zien, veur da ze gebeurde.
0