Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
16 results
Dutch Keywords: vliegen
De heksen bestrijken zich met tooverzalf en vliegen dan, onder het uitspreken eener tooverspreuk, den schoorsteen uit. Een boer ontdekte op zekeren nacht dat zijne vrouw het bed had verlaten. Hij zag haar onder den schoorsteen staan, bezig zich te besmeren, en vroeg wat zij uitvoerde. Zij zeî: Ik ga een reisje maken; wil je meê? Dan moet je zeggen: «Er...
nl.verhalenbank.57911
’n Vrouw, die hekse kos, begos oud te worre. Durrum wou ze ’t hekse ok leren on heur dochter. De heks zej: “Ge mot ’n spreuk leren en as ge die kent, goj op ’n bessemsteel zitte net as op ’n pjed en dan vlieg ge dör de schorsten de loch ien. De spreuk is: Hutepetuut De schorsten uut Over heggen en struuk Nor....(en dan nuum je de plats, wor ge hin wil)....
nl.verhalenbank.49630
't Is hier in de buurt* ok wel is gebeurd, dat die tonne allemaal stonde te danse. De karn stonde te danse, de boter wou maar niet komme. Die karn was betoverd. Op Giessen-Nieuwkerk had je een toverdokter. Die kwam d'r bij, zette z'n pet af, raakte de karn an, hokus-pokus en 't was over. Ze hadden 'm gehaald met de tilbury. Ze zitte nog zo'n beetje te...
nl.verhalenbank.51022
DE KLOK IN DEN ,,BREULKUIL" TE BEEGDEN. In den tijd toen de duivel nog macht had over ongedoopte dingen, werd er in een dorp bij Beegden de klok ,,te vroeg" geluid. Dadelijk vloog de duivel ,,brullend" aan door de lucht, haalde de klok uit den toren en wierp ze in den moerassigen poel, die staat in het lage weiland langs den weg van het kasteel Horn naar...
nl.verhalenbank.42783
Der wie in snikkefearder, dat wie Hindrik Haukes, dy hie syn snikke krekt nij opfervje litten. De snikke lei foar de wâl, en hy waerd net brûkt. Mar it eigenaerdige wie, dat der hyltyd opnij skrammen opkamen. Dat koe neffens Hindrik Haukes allinne mar komme as er troch de slûs farde en dêr oanskaefde. Hindrik Haukes woe witte hoe't it kaem en paste op. Hy...
nl.verhalenbank.20791
Der wie in frou, dy wie jouns altyd fuort. Har buorman tochte: "Dêr wol 'k mear fan wite." Doe bispionearre der har. Doe seach er dat se har útklaeide en nei de kelder ta gong. Dêr salve se har yn mei salve út in potsje wei. Dat struts se ûnder 'e hals, en ûnder 'e earms en ûnder 'e boarsten en ja, oeral. Doe't se dat dien hie, klaeide se har wer oan. En...
nl.verhalenbank.11541
Der wennen in lytsfeint en in greatfeint by in boer. De greatfeint sei tsjin 'e lytsfeint: "Hwat sjuchstû der min út, jong. Hwat bistû meger en gammel." De lytsfeint sei: "Ik yt oars goed. Mar nachts, dan ha 'k altyd in straf." "Hoedat sa?" frege de greatfeint. "Nachts komt de boerinne altyd by myn bêd en dan mat ik der altyd mei har op út. Alle nachten...
nl.verhalenbank.17731
HIJ HAD ER GENOEG VAN In Mierlo klopte eens een jonge bakkersknecht aan de deur van een bakkerij. Zij werd opengedaan door de bakkersvrouw die weduwe was en de bakkersknecht vertelde het doel van zijn komst: hij zocht werk. De bakkersvrouw had juist iemand nodig en nam de bakkersknecht aan tegen kost en inwoning. Ze stelde echter één voorwaarde: hij mocht...
nl.verhalenbank.49574
Als u op een mooie zomerdag, genietend van de natuur door het bos of park wandeld, moet u eens letten op de beukenboom. Dan ziet u rondom rond zo’n hoge boom vaak een kring van paddenstoelen staan. Vroeger en nu ook nog wel, werd zo’n kring van paddenstoelen een heksenkring of heksenkrans genoemd. Want daar dansde vroeger de heksen. Waarom juist de...
nl.verhalenbank.70209
AB: "Ik kan daarover een verhaal vertellen, dat mijn oma verteld heeft. Er was een vrouw in het dorp, die was... dat noem je een heks gewoon, in het Nederlands. Die geeft je couscous te eten... op een vrijdagavond geeft ze je dat, of op een middag - in een dorp maken ze de hele dag couscous... geeft ze couscous te eten. Bijvoorbeeld als een vrouw macht...
nl.verhalenbank.18509
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14810
Door heg en struik Een jonkman uit Gulpen had verkering met een meisje uit de omstreken. Dat meisje had de naam een heks te zijn. Zijn moeder waarschuwde hem voor haar. Maar hij kon het meisje moeilijk laten. Om zich toch eens te overtuigen ging hij weer eens een dag naar zijn meisje, stelde zich aan als een beschonkene en liep waggelend over de weg naar...
nl.verhalenbank.43055
Der wie in faem, dy tsjinne. Dy sei us in kear: "Ik wol joun in feint ha. 't Kin my neat skele hwa. As wie 't de duvel ek." Doe't se de jouns it iten op hienen, kom der in menearke oan, dy gong moai yn 'e hoeke sitten. Doe kom de frou by de faem en sei: "O heden, fanke, hwat hastû hjoed sein!" Doe sei de faem de wurden dy't se sprutsen hie. "Nou," sei de...
nl.verhalenbank.18123
Door haag en struik Een jonge heks was eens met een troepje oudere heksen van Herkenbos naar Keulen geweest, om zich daar in een wijnkelder, aan een van de oude heksen bekend, te goed te doen. Dat was zo gegaan. De overste van de heksentroep had, nadat elk op haar bezemsteel had plaats genomen, maar gezegd: Hoetepetoet! Door de...
nl.verhalenbank.43027
DE HEKSENMOEDER EN HAAR DOCHTER Er was eens een jongeman die danig verliefd was op een knappe boerendochter. De liefde was wederkerig, al stelde het meisje één voorwaarde: de jongen mocht alle dagen komen, behalve op vrijdagavond. De jongen hield zich daaraan, maar op den duur begon hij toch verschrikkelijk nieuwsgierig te worden. En ja hoor! Op een...
nl.verhalenbank.49577
6.3. Mierloo en Lierop, 1595 Een waar monsterproces. Het begon met de maerte van den pastoor, die den heer zou betooverd hebben door hem peren te geven, en een kind door het te liefkozen. Vijf-en-twintig jaren geleden – zoo bekende de ongelukkige – had zij een leugen bevestigd met de woorden: dat zij den duivel lijf en ziel overgaf; sedert had hij haar...
nl.verhalenbank.44466
14