Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
325 datasets found
Dutch Keywords: veulen
[Haam:] Boven in de boom hangen, dan hief 't veulen de kop omhoog.
nl.verhalenbank.126588
Da was vroeger altijd: "As ge niet goed oppast, dan roep ik 't ijzeren veulen".
nl.verhalenbank.126583
De geboorte van veulens, daar kan ik van meeknikken. Dan moest ge de haam in een hoge boom hangen, dan droeg het veulen altijd de kop fier omhoog.
nl.verhalenbank.127523
[Haam:] Werd boven in de boom gehangen, anders liep 't veulen met z'n kop naar de grond.
nl.verhalenbank.126615
By de Heale Wei rint in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.21867
Op it Pasterije-lân spûke it dat it hwat die. Sa roun dêr ek in fôlle mei in brijpot om 'e hals. Dêr makken se hjir op 'e heide de bern faek bang mei.
nl.verhalenbank.31490
Der woarde froeger altyd sein, yn it east fan Garyp roan in fôlle om mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.23094
Under Surhuzum - tusken de nije húshâldskoalle en de moune roan altyd in fôlle mei in brijpot om 'e hals, seinen se.
nl.verhalenbank.29432
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14770
Heel lang geleden zagen de mensen een klein paardje de weg uitdraven. Het leek op een veulen. Het maakte een vreselijk leven, precies of het vol met ijzer zat en of alle gewrichten van ijzeren scharnieren waren. En het had de gedaante van een veulen. Het draafde van de ene brug naar de andere en altijd 's nachts tussen twaalf en één uur. Verscheidene ouwe...
nl.verhalenbank.50641
[Haam:] Boven in de boom, ik zajje vertelle waarvoor. Dan droeg 't veule z'n kop omhoog.
nl.verhalenbank.126006
Ik weet ook nog, mijn vader deed dat, hij hing de haam boven in de boom, dan liep het veulen met z'n kop omhoog.
nl.verhalenbank.127697
To Dokkum wie in hynstehâlderij. Op in kear kom dêr in man mei in willige merry. De hynst wie alhiel oerstjûr, mar al hoe wyld as er wie, sy koenen it noait rêdde dat er de merry dekte. Doe naem de hynstehâlder de pet fan 'e kop en dêrmei krige er de pyst fan 'e hynst beet. Dy treau er mei syn hân mei pet en al ta de kont fan 'e merry yn. Letter krige dy...
nl.verhalenbank.33655
Het ijzeren veulen, ja, het ijzeren veulen en de man zonder kop. Op dat ijzeren veulen zat een man zonder kop.
nl.verhalenbank.126614
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14822
Je had hier vroeger een jonge meid, nogal stuurs en zuur die had de bijnaam het ijzeren veulen.
nl.verhalenbank.70424
Tsjerke Lize (Tsjerk Boonstra syn wiif) wenne oan 'e Mûzegroppewei. Hja biwearde, dat se de fôlle mei de brijpot faker as iens sjoen hie.
nl.verhalenbank.12504
It fûlens (ûngâns) fan in hynder woarde yn 'e beam ophong, it moest njoggen dagen hingjen bliuwe.
nl.verhalenbank.28698
Toen ik nog zo'n jongen was, kon je die dikwijls boven in de boom zien hangen en hoe hoger hoe beter. Want als het veulen dan later ging draven, dan zou hij ook z'n poten zo hoog mogelijk optillen.
nl.verhalenbank.127736
Op 'e Dwarsfeart, seinen se, roan in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
nl.verhalenbank.19690
2