Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
23 datasets found
Dutch Keywords: verte
[Dwaallichten:] Dat ware lichies, die in de verte danste.
Mien voader het et huus woor hai in woond het twei keer in brand stoan zain. dat zag e as e s oavends loat bie huus kwam; in de verte zag e den vuur in t huus en vlammen, dei tou t dak uutsluign. Toun ze den verhuuzn gungen noar n ander stee zee d pabbe: Wat bin k door bliede om, dat wie n ander huus kriegn, want in dizze gebeurt nog n moal wat. En zo was...
nl.verhalenbank.43820
Spookcafé In de hei, niet ver van de weg van Tilburrug naar Hilverenbeek moet vroeger 'n sort spookkafee gestaan hebbe. M'n overgrootvader heeft daar nog us iets meegemaakt. Ik heb 't m'n grootvader nog dikkuls hore vertelle. M'n overgrootvader was daar ok aan 't werruk. Ze ware d'r toen de weg aan 't aanlegge van Tilburg nar Hilverenbeek. Ze hadde laat...
Jan Planting, de kunstskilder fan Drachten, hie in broer. Dat wie Ruerd. Dy wie in bytsje eigenaerdich. Op in kear stie er op 'e hoeke fan 'e Langewyk en doe seach er de kant út nei Oerterp. "Hwat dochstû hjir, Ruerd?" frege ik, hwant hy stie dêr mar to sjen. Earst sei er neat, doe wie it: "Dêr komt brân." "Hwêrre?" frege ik. "Dêrre", sei er, en hy wiisde...
Us mem seach fier fan to foaren de fytslampen op 'e wei. Mem seach dy ljochtsjes kommen en gean. Sy wienen samar foarby. Dat wienen letter de fytsen.
Een kennis van me had verkering met een meissie in de Vlist. Die kennis kwam uit Langerak. Op 'n keer komt ie midden in de nacht van z'n meissie vandaan, helegaar alleen. Hij fietst de Franse Kaai op*. Daar ziet ie in de verte een lijkstoet aankomen over de Franse Kaai. 't Was helderlichte maan. Hij stapt af, gaat bezije z'n fiets staan. De hele stoet...
nl.verhalenbank.50955
Dwaallichtjes kon je zien boven het land. Het waren ongeboren kindertjes of dode kindertjes.
nl.verhalenbank.50923
De werkgeest kon je 's avonds horen, boven de sloten. Ze noemden dat ook wel het groei. In de tijd dat de kikkers kwaken. Ik heb ook wel eens in Benschop horen zeggen dat als het rommelde in de verte, dat de werkgeest was. "Hoor de werkgeest eens", zeiden ze dan.
nl.verhalenbank.50903
3.20. Een jager te N. had gehoord van een buitengewoon grooten haas, die eIken nacht in de 'P ... velder' te zien was en onder de stroopers schotvrij heette; niemand kon hem raken. De jager besloot op een nacht de wacht te houden om te zien, wat er waarheid was van hetgeen hij als een sprookje beschouwde. Een uur vóór middernacht ter plaatse gekomen,...
nl.verhalenbank.50265
1.34. De gloeiende Op zekeren avond waren de molenaar en zijn knecht op den molen, gelegen onder Neerpelt. Onderwijl beiden daar op den molenberg tegen de deur van den molen geleund stonden, ziet de knecht in de verte den gloeiige man. 'Kijk baas,' zegt hij, 'daar is de gloeiige. 'k Heb altijd hooren zeggen, dat hij komt als men fluit. Wil 'k 'ns fluiten,...
nl.verhalenbank.50029
1.20. Nog meer 'gloeiigen' Tusschen Aalst en Waalre verschijnt 'de gloeiende wagen'. Een herder, die rustig met zijne kudde in't schemerdonker huiswaarts keerde, zag in de verte een rijtuig aankomen, naar 't scheen met twee helderbrandende lantarens. Tot zijne niet geringe verwondering ziet hij, dat 't rijtuig eensklaps het heidespoor verliet en recht...
nl.verhalenbank.50014
En as de pliessie kwam, assie in de varte een pliessie an zag komme ging ie al zôô zitte. Want waerom dee je dat dan ? Nou daer wierrie benauwd voor allemul gemaokt joh, ommie int grêêl te houwe netuurlijk een bietjie.
2a. Helmonders noemt men spotswijze Katten, dit komt door de lelijke taal, die lijkt op het gelol van katten, vooral als men een menigte uit de verte hoort. (Hanewinckel, II: 74) 2b. Omdat men eertijds, op vastenavonddinsdag, katten knuppelde, welk barbaarsch volksspel langen tijd in onderscheiden plaatsen van Noord- en Zuid-Nederland heeft bestaan. Deze...
nl.verhalenbank.45435
Geluiden hebben de mensen vaak gehoord. Mijn vader heeft eens het slaan van dorsvlegels gehoord op een plek, waar nu een boerderij staat. Kijk, die dingen heb ik toch zelf gehoord van die mensen. ‘k Was nog ongetrouwd en toen hoorde ik thuis ook eens wat. ‘k Lag in bed en daar was plotseling het ratelen van een zwaar onweer in de verte. De andere dag...
nl.verhalenbank.45336
Veurgezicht. Er was een maal een wief; ze zat veur et raam en zag toen wat. In de varte stonden turfbultn. Sie zag, dat er een schienvat-lichien um een van die bultn gunge, en zee dat ook teegn heur dochter. Dat olde mense leeft niet meer, maar de dochter nog wel. Wat gebeurde een poossien later? Die vrouw heur zeune wuur in het vene vermoord. Et was ja...
Ook al kon je bewiezen, dat ze zuk vergisden, den geleufden ze joe nog nait. Ik herinner mie ain geval over n lichtverschiensel. Wie woonden op de Schutn. Het was misschien in 1925. Zo nou en den zagen wie op de achtermure van 't huus ain lichtstrebe. 't Bewoog zuk van boovn noar beneedn. En wied in het veld zaggen wie teglieke n licht, dat zuk bewoog. En...
DE DWERGEN ALS TWISTSTOKERS. Aan de Maas te Stein staat de ruïne van het oude slot, waaronder vele kelders en gangen gelegen zijn, naar het heet, ééns bewoond door de Alvermannetjes. Deze mannetjes sliepen overdag en waakten 's nachts. Dan liepen ze 's avonds de huizen in den omtrek af en vroegen er keukengereedschap, waarin zij dan 's nachts hun eten...
DE SAGE UIT HET ,,VENN". Op een Julidag in het jaar 1778 trok Jan van den ,,Besjeshôf", een hoeve ongeveer een half uur van Venlo gelegen, met zijn knecht Helmes, een jongen uit Velden, naar de Heringsche heide, om strooisel te hakken. Daar het dien dag zoo schroeiend heet was, gingen zij eerst om vijf uur in den namiddag van de hoeve weg, met het...
nl.verhalenbank.42797
Twa susters fan myn skoanheit wennen yn Surhústerfean. Hja wienen op in joun oan 't kuijerjen, doe hearden se yn 'e fierte in lûd, krekt sa't nou de motor fan in auto jowt. Hja hearden in ding oer de wei snuorjen, sûnder dat se it seagen. Dat hat neffens har de oankundiging fan 'e auto's west, dy't der pas folle letter kamen.
Reuzen Men vertelt, dat de Maas door drie reuzen gegraven werd. 's Morgens wierpen ze de aarde ver weg; zoo komt het dat de dijk hier en daar op groten afstand ligt. 's Avonds wierpen ze haar dichterbij, omdat ze dan moe waren. Plotseling zei er een: "Daar bulkt een koe." 100 Jaar later antwoordde de ander: "'t Kan ook wel een os geweest zijn." Dan de...
nl.verhalenbank.13522
0