Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
40 datasets found
Dutch Keywords: verstaan
Willem van der Hoek verstong de zwarte kunst. Hai gong ers nee Purmerend, en toe kwam er een boer an en die vroeg ie of ie mee raie mocht. De boer gaf niks geen asem terug. Toe wier Willem kwaad, want die boer was heelemaal leeg, dus kon ie hem best hewwe. "Ik zel eerder te Purmerend weze as jij," zeidie, aars niks. Een poos later stong de boer stil, dan...
Tsjerke Iebel fan 'e Harkema wenne yn in spitkeet. Hja roan deis to skoaijen. Hja koe knoffelbân-lizze. Hja wie op in snein geboaren. Hja hat my wolris in knoffelbân lein. Dan die se echte griene sjippe en sâlt trochinoar. Dêr wreau se de pols mei yn en dêr die se in lapke omhinne. Dêr preuvele se dan hwat by, mar dat koe 'k net forstean.
In onvoorstelbare moeilijkheden, maar zonder ook maar een moment te versagen heeft dit groepje diep overtuigde gereformeerden de grondslag gelegd voor een van de bloeiendste steden van Noord-Amerika, met als een parel in het midden van de stad het befaamde Calvin-college, genoemd naar Calvijn. En de reden waarom de stichters en hun nakomelingen hun...
In Amerika zijn nog steeds van die orthodox protestantse gemeenschappen, waarvan de voorouders uit Nederland afkomstig zijn. Daar wordt de Nederlandse taal nog steeds in ere gehouden, alhoewel dat nu sterk begint af te nemen. De Bijbel die er gelezen wordt, is in het Nederlands. De ouderen in die gemeenschappen vertellen regelmatig eenzelfde verhaal over...
nl.verhalenbank.9652
De heer V. op de Koog verstond de zwarte kunst. Toen Ds. W. bij hem te eten was (hij was, zoals dat vroeger vaak gebeurde, op de grauwe erwten verzocht) zaten in een minimum van tijd, diens broek-, jas- en vestjeszakken vol grauwe erwten. Een ander maal heeft hij, toen er een gast bij hem was, grauwe erwten in spinnen veranderd. De schotel was vol leven....
Almers G. uit de Beets (Noord-Holland). Behalve dat zij den dood kon voorspellen, verstond zij de kunst om zieken gezond te maken. Eens zag ze iemand aankomen, krom van de rheumatiek. "Wie is dat?" vroeg zij aan mijn zegsman. "Wel N.N.," was zijn antwoord. "Dat mag niet," zei G., en van af dat oogenblik zag mijn verteller N.N. rechter op gaan loopen....
Toen ik dit opstel reeds geschreven had, werd een man ziek, van wien mijn opvolger hier ter plaatse, Dr. Parree, het volgende verhaal machtig wist te worden, dat ik hier nog bij inlasch: Een smid verstond de kunst om paarden te laten stil staan. Op een goeden dag zag hij een huzaar te paard aankomen. Voor de grap maakte hij dat die niet verder kon komen....
Ontmoet iemand, die de zwarte kunst verstaat, een ander die haar ook machtig is, dan is het maar de vraag wie de sterkste is. Eens vertoonde een smid zijn kunst van wagens stil te laten staan op een rijtuig, waar een oud-soldaat in zat. Die klom er uit en zei: "Als je voor den dit en dat niet gauw er mee uitscheidt, dan zal ik jou nog iets anders bakken."...
De dominee van Berkhout geloofde evenwel niet dat Herk de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan (dat is een pijp bij hem komen rooken) en heeft bij hem gegeten. Toen heeft Herk een loopje met hem genomen. Als hij zijn pijp wou stoppen, bleef zijn arm krom staan of kon hij zijn vingers niet krom krijgen enzovoort. Ten slotte was ook...
Een Zuiderwouder vertelde mij in 1911 het volgende: In de Haarlemmermeer was iemand, die de vrije of zwarte kunst verstond. Als een paard en rijtuig hem vooruit was, kon hij het laten stil staan. Was hij weer een eind vooruit, dan kon hij het weer laten nader komen. Ik vond dat zoo merkwaardig, dat ik het wel wou leeren. Hij was er niet ongenegen toe,...
Daar was ook een smid, die de zwarte kunst verstond. Hij vroeg aan zijn knecht: "Wil ik voor de aardigheid die wagen die daar aankomt eens laten stilstaan?" Dat gebeurde. Toevallig zat daar een oud-soldaat, een gewezen dragonder, op. Deze verstond ook de kunst. Hij sprong eraf, liep naar den smid toe en zei: "As je niet weerlichtgauw make, dat we weer weg...
Iemand, die de zwarte kunst verstaat en wagens wil laten stilstaan, moet eerst vragen of hij mee mag rijden. Bij weigering prevelt hij iets, waarop het paard kreupel wordt en hem niet kan voorbij komen. Mag hij eindelijk meerijden, dan prevelt hij weer iets, en het paard wordt weer even zoo als vroeger. De vader van mijn zegsman had het van een smid te...
De dominee van het dorp geloofde niet dat Herk Ooievaar uit Berkhout de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan en heeft bij hem gegeten. Herk nam een loopje met hem. Als hij zijn pijp wou stoppen, bleef zijn arm krom staan of kon hij zijn vingers niet krom krijgen. Toen hij zou eten, kon hij de lepel niet verder dan tot aan den mond...
De Heer Veldhuis verstond de zwarte kunst aan de Zaan. Toen dominee Windgetter bij hem kwam te dineeren - hij was op de grauwe erwten verzocht -, zaten in een minimum van tijd zijn broek-, vest- en jaszakken vol grauw erwten. Men spreekt van grauw en groen erwten in plaats van grauwe en groene erwten (Zaan). Dezelfde heer Veldhuis heeft eens toen een gast...
Herk Ooievaar te Berkhout verstond jaren reeds geleden de zwarte kunst. Die leerde hij uit een tooverboekje. Bijvoorbeeld: Een Poep stond te wateren, toen de menschen naar de kerk gingen. "Dat is ook fatsoendelijk," zei Herk, "zoo te gaan staan." "Dat goat joe niet an," zei de Poep. "Blijf dan zoo staan," zei Herk, en de Poep heeft gedurende kerktijd zoo...
De heer Veldhuis en vrouw Van der Meulen aan de Zaan verstonden de zwarte kunst. Bij den heer Veldhuis was een schilder te werk die telkens op een verboden plaats waterde. Toen dat de heer Veldhuis verdroot, heeft hij gemaakt (hoe?) dat de man niet verder dan een bepaalde plaats kon komen.
2.42. Bokkenrijders vliegen door de lucht Op denzelfden tijd dat de wind-korenmolen, te Postel staande, door een orkaan omwaaide, zat Jozef Cops in eene heg onder de Rijt te Luiksgestel, met zijn geweer op de loer, om hazen te schieten die zich aan de te veld staande spurrie kwamen vergasten. Eensklaps hoorde hij een gedruisch en meende eerst dat het de...
nl.verhalenbank.50083
2.39. Vertrek van de kabouters te Meerveldhoven Een nieuwsgierige man uit Veldhoven stond op eenen avond bij de gewezen hoef 'De Heskok' onder Meerveldhoven naar een geraas te luisteren, dat onder in den grond door vele fijne stemmen voortgebracht werd. Hij kon weinig verstaan, maar hoorde toch duidelijk: 'We trekken morgen nacht van hier, omdat Kyrië...
Riddert's verbond met den Booze Bij Maaseik lag vroeger een kasteel, bewoond door een zeer rijken edelman, Riddert geheeten. Hoe hij dien rijkdom verworven had, wist niemand. Het volk vertelde, dat de duivel hem zijne schatten bezorgde, waarvoor Riddert schriftelijk aan satan zijn ziel verkocht had. Na zeven jaren zou de duivel die komen opeischen. Het...
... Ook onder de Germanen was dit bijgeloof zeer verbreid. Zoo wordt in de Volsungasaga verhaald, dat Sigmund en Sinfjotli eens een bosch ingingen op avontuur. Zij kwamen aan een huis, waar zij twee mannen slapende vonden. Die droegen zware gouden ringen, terwijl boven hun bed wolfshuiden opgehangen waren, Het bleken koningszonen te zijn, die door...
nl.verhalenbank.49523
0