Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
8 results
Dutch Keywords: verlossen
4. Nachtmerries kwamen veel voor; ik heb ze ook meegemaakt. Als er een gezin was met zeven dochters, dan was een van de meisjes een nachtmerrie. Wanneer je nuop bed lag, dan kon zo’n nachtmerrie komen en die ging de keel dicht knijpen. Je kreeg gewoon geen lucht meer. En het werkelijk leek, alsof er een vrouwmens aan kwam. Er was een middel, om van de...
Een jongen in de Haarlemmermeer werd iedere nacht door de nachtmerrie gereden. Door een eenvoudig raadje is hij er afgekomen. Hij moest een mes op zijn buik binden met het scherp naar boven. Dit is gebeurd en hij is verlost.
As in minske pleage wie fan in nachtmerje en hy riisde wer oerein, dan neamde men dat "het opstijgen der moer". Tsjin in prûkenêst (heksebezem) seit men hjir ek wol "nachtmerjenêst".
In nachtmerje is in frou. Yn 'e nacht komt se by de minsken yn 'e hûs. Hja kin troch 't kaeisgat. Hja giet nei 't bêd ta dêr't de minsken lizze. De minsken kinne dan neat mear bigjinne. Hja hat se yn har macht. As men earst mar wer sa fier wie en men koe de foet oplûke, dan wie men fan har bifrijd.
Nachtmerrie kennen paddie mensn kriegn; ik zel joe dr wat van deurgeevn, wat andern mie ook verteld hebben. Zo mout er vrouw woond hebben, dei dr fiks last van har; as ze op bedde lag, kun ze gien woord uutbrengen en wur ze hielemaal stief. Umdat gien mens heur helpn kun, bint ze naar n pater goan. Die gaf ze n middel met um de nachtmerrie te weern en...
Ik lei op bêd op 'e rêch mei de hannen ûnder 'e holle. Doe kom der in âld frommeske oan mei in blauwe tipdoek op 'e holle, in âlde, grize kadoffert. Ik wie oan 't stjerren ta, doe't se kom. Doe't ik op 'e side komme koe, wie 'k forlost. It wie in nachtmerje. Sokken komme troch 't kaeisgat.
De dochter fan Sikke Boukes yn 'e Westerein wie in nachtmerje. Hja wie troud mei in skoalmaster. Yn 'e nacht gong se altyd nei hynders en minsken ta om dy to pleagjen. Achter yn 'e Westerein hat in boer har fangd, doe't er moal op 'e rêch fan 't hynder struid hie. Doe koe se net wer fuortkomme, hwant sy krige moal oan har. De oare moarns foun de boer har....
nl.verhalenbank.20163
I. Mythologische Sagen: De Tooverwereld: 2. Maren. No. 184. In Nispen stond het paard van een boer, die tevens brouwer was en in het dorp dichtbij de kerk woonde, "heelemaal nat van zweet en met de pooten naar binnen gedraaid" op stal. Op zekeren nacht hoorde de boer, die van zorg over zijn paard niet slapen kon, leven in de stal. Hij schoot met zeven...
8