Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
229 datasets found
Dutch Keywords: twaalf
Op Zuiderwoude staat een huis (waar nou Symen Knip in woont): dat noemde ze het steene huis. In dat huis deer was een kassie, en as het nou twaalf uren wier 's nachts, dan gong dat kassie van zelf open. Op een goeje keer zee het dochtertje, zoo'n opgeschoten meidje: "O, deer heb je Lord de Kappestijfster weer." Op iens kreeg ze een klap om er kop dat er...
Een kennis van me en die z'n vader, die vertelde verhale. Ene keer had A. P., toen ware ze met een man of vier, vijf naar A. P. gegaan, in 't Kuilenburgse Veld. Alleen dorste ze niet. En toen ginge ze bij A. P. thee drinke. A. P. die had een theepot, daar konde maar drie of vier koppies thee uit. En toen hadde ze met z'n vijve al man twee koppies gedronke...
nl.verhalenbank.72799
Bij ne boer brak de koei vaok los 's nachts. De zoon ging waoke om twaalf uur, daar kwam een kat, da was ne kerel!
nl.verhalenbank.72720
's Aves om twaalf uur liep d'r een spook over de weg bij Capelle. En da was ne vent mee een dierehuid an. Die maokte de mense bang, maer een andere vent ging d'r naar toe en die sloeg d'r mee ne klepper op. En toen was 't spoke gedaon.
nl.verhalenbank.72719
De weerwolf, de weerwolf. Nou je 't zegt. D'r woonde vroeger in Blokland een vrouw. Die woonde daar op d'r eige alleen. En die vrouw die beweerde, ze hoorde iedere avond de weerwolf buite tekeergaan. Iedere avond tusse half elf en twaalf uur. Ze sloot alles d'r voor af.
nl.verhalenbank.72678
Sa goed as ik it yn ‘t ûnthâld ha, sil ik de stoarje fen it Drylster tsjerkhôfspoek forhelje, sa ‘t ik it fortellen heard ha. Om 1830 hinne, wier der om it tsjerkhôf hinne in grêft, sadat it eins in eilântsje wier, en stie it mei de strjitte yn forbining troch in brechje, dat ôfslten wier mei in houten rafterstek. Nou gou doedestiids it sizzen, dat...
nl.verhalenbank.72430
Ja daar op de Val, daar was ‘t in die dagen een rare boel meneer en veel mensen kwamen in donkere nacht liever niet langs de Valpoort. Moeder, had ons eens verteld dat er [nauwe] de polder daar was een beroepsvisser, die heb ik zelf nog goed gekend he, op een nacht eens hele vreemde dingen meegemaakt hebt. De Valput, die kenne wel, die was in me...
“It sil sa njonkenlytsen wol in hûndert jier forlyn wêze,” sei pake, “dat dizze skiednis gâns opskuor joun hat yn Boalsert. Mâl, hoe 't jaloerskens en vergunst in minske op 'e doele hinge kinne. Der wennen hjir op it Heech in pear fikse jonge minsken, man en frou, mei in flink tal bern. Fikse bern, goed út 'e kluten woeksen en soun as in fisk. Allinne it...
Op ‘Eeskwerd’ wie wol nachts geklop en fremde lûden, foaral yn 'e foarkeamer. Op in kear wie Idske Sysling by ús útfanhûs. Wy soene de oare deis nei it ‘festival’ yn Oranjewâld. Om tolve ure hinne, grypte se my by de linkerearm en rôp: “Hwat is dat?” Ik sei heit nei:“Dat binne de mosken yn 'e klimop en de wyn, dy gûlt troch de sinneblinen.” Mar it kloppe...
Ik diende ien ’n betrekking. As ik on ’t werk was en woater over de vloer gooide, heurden ik kèrme en krijse. Da gebeurde ok snachs. Noa ’n poar nachte wer ’tzelfde. Ik stok ’n lucifer on. Ik zag niks. Alle nachten pront um twoalf uur kwam ’t geluid wer. ’n Half joar lotter kwam er ’n zwoar onwèr op. Ik zag ’n grote bol vuur ien de schorsten. Den bliksem...
nl.verhalenbank.50472
Opte Polder hadde vroeger inkele ouwe minse nog ’n aander gebruuk ien de kersnach. Ze nome twoalf lookdöpkes [rokken van uien] en zette die soaves loat, vör middernach, op toffel. Die döpkes mosse de twoalf monde van ’t joar ondujje. Van links nor rechts vör januari tot december. Ekkes vör of um twoalf uur wier d’r ien ielk döpke ’n bietje zout gedoan....
1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as die Kabauters hier 's naachs beizig zèn'. De man had ze zoo 'dik geheurd' en had 't ondervonden 'oak', dat 's morgens de Kaboutermannekes 'n heelen oven 'braut en mik geba(kk)en han'. Gezien had hij 't echter niet en daarom - hij zou...
nl.verhalenbank.49997
In mien jonge jaeren stong d’r langs de Meeldiek ’n bosje, dat êêtte ’t Bokkebosje. Nae de ramp in 1953 is dat bosje operuumd. Bie dat Bokkebos was ’t nie best ’s aevens, vooraal nie tegen twaolf ure ’s nachs. Dan liepe d’r op die diek ’n aop zwarte katten. Nae twaoleve waere ze wi inêêns weg. As ’t Burghse mart was in me gienge dan ’s nachs nir uus op...
Nieuwerkerk (Duiveland) Vaoder was knecht bie Job van der Have in ’t oekje van den Nieuwerkerksen diek. Op ’n keer zei d’n baes: “Jaap, gae ja vanaevend es ’n keer mee visse? In ’t Stêênzwaen zit vee paelik.” Vaoder zei netuurlijk: “Da doe’k baes.” Ze gienge ’s aevens om zeven ure weg. Toet twelf ure vienge ze meraokel vee paelink. Mae toen ieuw ’t op....
Zonnemaire Di woonde vroeger ene Jewanna Hoeke, ’n zuster van ’n grôôten boer, Daan Hoeke. Die kon ok tôôvere. Op ’n keer zou ’t er ’n uutvoerige wezen op ’t durp. Een jongen en een meisje, die tegen Jewanna tante mosse zegge, zoue d’r ok ni toe gaen. Jewanna zei ’s mirrigs: “Motte julder ok ni die uutvoerige?” Ze zeie van ja en Jewanna zei toen: “Pas...
Tussen twoalf en één, Zien de spoken opte been. Da zèj mien voader duk. Hé’j vertelde ok van ’n spook in Huse. Meschien het ie ’t wel gehörd van grötvoader. Ien Huse het ’t vroeger ok wel gespokt. Ien ’n huus, ik wet nie mer woar, hörde de minse duk veul lève: geklop en gehamer, gekrijs en zo wa. Mar ze zage nooit iets. Wat ’t was en wie ’t...
nl.verhalenbank.44777
Er was es n maal n muller, waar de knechtn dood gungen. Zeuvn had ie had; boovn in de meuln sturvn ze. In t leste kon ie dr gienend meer kriegn. Tot er n jongkeerl kwam, die et aandurfde. Ie zee teegn de muller: “Ik blief de hiele nacht boovn in de meuln; maar ie maggen morgn niet veur zeuvn uur bie mie komen.” Dat gung aan. De nei-e knecht blift s nachts...
nl.verhalenbank.44387
Vechtn mit de duvel. Was es n moal n boernknecht. Hai waarkte in Blijham. Dou hai door n zetkn west har, begund-e moager te worn. t Wur hoast bie de dag slimmer. Zien oln maarkten t wol, man dochden dat van de drokte kwam. Hai was zulf wol beter, man duurde er nich over prootn. Ain van zien kameroaden vuil t ook op, dat e dr zo slecht oet keek. Doorom...
nl.verhalenbank.43883
Mien va wus nog meer Op een boerderie-e heurden ze s avends vake lawaai in het kokhoes. Niemand wus wat et beduudde en ze maakten zuk bange. De boer zeg teegn de knecht: Ie mutn es n nacht in et kokhoes de wacht holn, dan kriegen ie n rieksdaalder. Dat was toen een hiel bedrag en de knecht nemp et an. Hie wacht, maar er gebeurt niks. Tot half twaalf, dan...
nl.verhalenbank.43686
Spook van het Haarens kasteel (1) Degeen, die ut mij verteld heet was opa van de Pol; de Hüssteges en de van de Polle kunne een ding goed, en das vertelle, al ben ik d'r dan 'n uitzondering op. Nou 't was op 'ne zomerse nvjaarsdag, as 't snags al vorstig is, en 'ne hele dag mistig. As om 'n uur of nege de mist al begint op te komme, zône grondmist. Toen...
nl.verhalenbank.41656
0