Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
178 datasets found
Dutch Keywords: storm
E: Tegn grommel wat doo'j doar tegn? Wit: Doar wa'w nich bang vuur. De veansters goat dicht en dan wa'w gerust almoal met mekaar. Wil: Bang wa'w nich, mer paa dear at t slim was, dan gung he met n palmtekske en wiejwater eavn de kamers roond en n stal, en dat ging met palmzundag ook. Dan ging he boetn, de wei, t laand, t iemnschoer. Wil: Dat was doe...
nl.verhalenbank.128619
Jan Hepkes syn omke, dat wie âlde Bindert Feikes. Dy syn forhalen wienen ek al wakker fan itselde slach. 't Siet yn dat folk. Wy stienen us yn Doezum yn in winkel. Wy wienen dêr oan 't modderfarren. Dêr komt Bindert ek by Steffen ta de doar yn. "Hwat is 't ûnwarich, net?" sei ien fan uzes. "Ja," sei Bindert, "ik en Feike (syn soan) kommen us mei in fracht...
nl.verhalenbank.23679
De storm van gisteravond heeft Uden zwaar getroffen de oude gezichtsbepalende lindenboom op de markt is omgewaaid. Prilleke zo werd ie genoemd staat er al sinds 1868 dus 138 jaar. Voorzitter van de heemkundekring hier is Adriaan Sanders. Meneer Sanders goeiemorgen. Goedemorrugen U bent vanmorgen al even wezen kijken op de marrukt wat wat zag u daar, wat...
nl.verhalenbank.41765
Op in kear siet Hindrik Pyl op 't húske. Doe goaide Durk Mozes dêr in stien tsjin oan. Doe bigong it to sniejeijen út it húske wei.
nl.verhalenbank.21245
[28.15] Als we daar bij die grafheuvels staan, dan zie je een heuvel en voor ' t eerste oog lijkt dat gewoon een hoop zand. Maar bij de opgraving in de jaren vijftig is dus gebleken dat het een opeenstapeling is van heideplaggen en daarop omheen zie je dan een cirkel van kleine paaltjes en bovenop nog een cirkel met wat grotere palen en die zijn...
nl.verhalenbank.49066
De geschiedenis van Sipke en Liesbet In Oostermeer staat een oude boerderij, waaraan de droevige geschiedenis van Sipke en Liesbet verbonden is. Liesbet diende als meid in de boerderij. Ze had een paar flinke handen aan haar lijf en was ook nog knap om te zien. Haar vrijer, Sipke, was een jonge dagloner van het Hoogzand. Ze hadden al een jaar verkering en...
nl.verhalenbank.9515
As skippers de sémearmin seagen en dy sylden om 't skip hinne dan wie der in orkaen op til. Sémearminnen, heal minske, heal fisk, kinne moai sjonge.
nl.verhalenbank.28895
Ik heb op een kuster gezeten en daar was een stuurman en die kwam bakboord aan boord en ging e er stuurboord af. Die ging er echt niet op de andere kant van. Nee hoor. Ja, als het stormde. Maar zodra de man bij de kuster kwam...die stapt er echt niet aan dezelfde kant af waar e d'r op. Maar die man had dat bijgeloof. Toe maar. Ik vond 't maar vreemd, maar...
nl.verhalenbank.43952
Us soan Fokke en Kees en noch ien wienen mei har trijen op 'e Burgumermar yn in sylboatsje. 't Wie blakstil en in gleonhite simmerdei. Hja koenen net sile, sa stil wie it. Doe foel Kees yn it boatsje op 'e knibbels del en dy bigoun to bidden. "Here," sei er, "geef ons een klein briesje." De wurden wienen der noch net út of dêr bigoun it to stoarmjen. De...
nl.verhalenbank.30148
De twa stiennen ûlebuorden Sa wenne der in boer tusken Warten en Wergea, dy hie in hiel âld plaats. Mar in sekere joun giet er fuort en dêr kaem in dikke stoarm op. En hy wie moai oan't wanneljen en dêr komt him in swart hearskip yn 'e mjitte. Doe sei dy: Hwat binne jo ûnrêstich! - Ja, sei er, ik ha in hiele âld plaats en dy plaats kin ris omwaeije. Doe...
nl.verhalenbank.10851
FH: Ik moest denken aan een verhaal dat op de middelbare school, wat de leraar geschiedenis toen vertelde. En dat ging over het verhaal van hoe het Sappemeer aan zijn naam kwam. Dat is dan dicht bij huis. Er staat me iets bij dat Sappe, dat was dan de duivel - werd ermee bedoeld. En dat meer was een bestaand meertje in de buurt. Dat schijnt nu nog te...
nl.verhalenbank.43982
Froeger hat der in wettermoune stien by de Wide Petten, op 'e Polderdyk. Op in joun om 8 ûre kom ik thús. Ik seach de moune brânnen. Hy stie yn ljochte lôge. Ik fortelde it oan 'e minsken. Mar de oare moarns stie hy der noch, hy wie net ôfbrând. Mar it oare jiers, op in moarntiid mei in dikke bui en in stoarmwyn doe rekke de moune los, doe koe de mounder...
nl.verhalenbank.16820
De menschen en de zee De Ierseksche dichteres Maatje van Hoorn verhaalt van de zware storm van 9 November 1800. Wat zag men in dien tijd, Toen als men heeft geschreven, Een duizend mij bekend, Achthonderd daar en neven. November was de maand, De negende der dagen, Toen als men hier te land, Een zware storm en zagen. 't Was op een sabbatdag, Wie...
nl.verhalenbank.39183
Aan de Parallel-weg van Lest Stuver naar Buitenpost woonde een old minske, dat was een heks. Als 't stormweer was durfden de mensen daar niet langs, want dat was gevaarlijk.
nl.verhalenbank.31252
Gjert Bargerbos fan Houtigehage wie ek net yn syn earste leugen smoard. Dy fortelde, hy wie ris thús, doe woarde 't needwaer. It waeide in stoarm. Hy tocht: donders, as dit mar goed komt mei 't tek, as dêr mar net in gat yn waeit en de wyn dêr ûnder komt, dan komt it hiele dak fan boppen. Dat doe wie er op it dak klommen mei in leider. En dêr hied er noch...
nl.verhalenbank.33727
Tege dat 't sturm wier kwam d'r een vuurbol door de lucht. En dat ging 't de volgende dag sturme. Dan wier 't los weer, hè.
nl.verhalenbank.72786
Een boer hier in Gijbeland* was an de hooibouw. Hij was doende, hooiberg te zette. Maar 't sturmde nogal en de hooihope vloge over 't land. Die boer kwaad, hij steekt naar de lucht met die hooivork, naar de wind. Weg was die hooivork, spoorloos! Hij heb 'm nooit meer gezien! *buurtschap in Brandwijk
nl.verhalenbank.51017
In haar omgeving worden zwarte katten en zwarte honden, ook wel hellehonden genoemd, geassocieerd met onheil. Ook wist ze te vertellen dat een groep zwarte kraaien een aankondiging/bode zijn van de dood. "Ook wordt er verteld dat als een spin een scheur maakt in zijn eigen web dit betekent dat er een storm op komst is. Dit schijnt echt zo te zijn omdat...
nl.verhalenbank.42877
Als je een lieveheersbeestje plattrapt wordt het slecht weer, dan gaat het regenen.
nl.verhalenbank.44989
Je hebt een jaar gehad, dat alles afgehageld is, het gras en alles. Het lof van de aarpels stormde in de sloot, 't is een vreselijk jaar geweest. Zukke hagelstenen! Dat wier toegeschreven aan een ster met een staart. Ze dochten dat die ster een soort rijzen bezem* in de lucht was. Maar dat is al in de vorige eeuw geweest. *een bezem van rijshout
nl.verhalenbank.50958
2