Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
38 datasets found
Dutch Keywords: stier
Als legende leeft hier nog het volgende verhaal. Twee reuzen waren bezig de Linde (dit is een nabij gelegen riviertje) te graven. Zij spraken nooit tot elkaar. Opeens zei de één: "Hoor daar loeit een koe." De ander zweeg. Maar toen ze een paar jaar verder hadden gegraven en enige kilometers waren gevorderd, zei de ander eensklaps: "Het kan ook wel een...
nl.verhalenbank.13489
Onz pabbe zat vol streekn en mög de mensken geern wat ploagen. Wie hadden ’n keer ’n neie meid en dai mös mit hum te melken. ’t Was nog duuster en dou zee e: ”Pak doe dai mon eerm.” En dou zeddé heur under ’n bolle. Ook zee ‘e wol ais: “tou man, olle, pak heur man.” Mit dai “olle” bedoulde hai de duvel. Man op ’n nacht heurde hai wat boven zuk rommeln op...
nl.verhalenbank.45418
De Surhústerfeansters binne meslûkers. De Burumers binne bollen. De Bûtenposters binne brimzen. De Eastemarders binne broekophâlders.
nl.verhalenbank.23603
To Readtsjerk stiet de tsjerke in hiel ein út 'e reek fan it doarp. Dat komt sa, is my ris forteld woarn. De lju fan Readtsjerk koenen it der net oer iens wurde, hwer't se de tsjerke delsette soenen. Doe lieten se in reabûnte bolle los. Dêr't dy reabûnte bolle de oare moarns lizze soe, dêr soenen hja de nije tsjerke delsette. En dat mat èk gebeurd wêze....
nl.verhalenbank.25064
Oan 'e Iesterwei achter Doezum rint tusken tolwe en ien yn 'e nacht altyd in bolle mei it ket achter him oan.
nl.verhalenbank.25980
[22.42] GB: En...en...d... oh nog een ander verhaal over Claes van Kieten, eh... Hij stond met een stel boeren 's avonds te praten en ehh plotsel...hoe...ze geweldig geschreeuw. Een stier was losgebroken uit het weiland en die kwam op die kerels af! En der liep ook een vrouw met een klein kindje. Het was levesgevaarlijk dat d...die stier daar. Claes die...
nl.verhalenbank.48548
By frou Gerritsen yn 't Heidenskip wie in djûre stamboekbolle forkocht woarn. Mar doe joegen de minsken dy't him kocht hienen biricht, dat dy bolle woe net dekke. Doe sei frou Gerritsen: "Stjûr my dy bolle mar wer. Dan krije jim de sinten werom." Dat is gebeurd. Doe sei se tsjin har man: "Sil 'k dy sizze hwat wy dogge? Wy skriuwe nei de wûnderdokter yn...
nl.verhalenbank.37373
Wie woont hier stomp bie t Bolmai-gat; zai zegt, dat dr vrouger n bolle verzopen is in t oal daip. t Gat is pegeld en dou was t meer as tien meter.
nl.verhalenbank.45296
Hebbie wel 's gehoord van de bullebak ? Wiere jullie daer vroeger mee >bang gemaokt ? Die zat in de wetering en daar wiere de kleintjies bang meegemaakt want de meeste konne niet zwemme, hadde geen zwemdiploma en dan gooide dus opa of oma die gooide een steen in de sloot en zee teuge die kindere : 'kijk daar 's' en dan zaggie die kringels en dat was...
nl.verhalenbank.47604
Een stierenleider, die bij avond huiswaarts keerde, kon plotseling het dier niet verder tot voortloopen bewegen. Naar de oorzaak zoekende zag hij een naakte vrouw op de leuning van de Adammer brug (tusschen Zuiderwoude en Broek) zitten. Toen zij daarvan af, in 't water was gesprongen, durfde de stier weer verder gaan. (C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof...
nl.verhalenbank.9392
Iemand uit Zuiderwoude ging met een stier aan een touw op tocht. Bij de Adammerbrug stond een vrouw die hem vroeg of hij haar over de brug wilde helpen. De stier kroop angstig tusschen zijn beenen en hij weigerde dus. Daarop hoorde hij een plons en de vrouw verdween in de diepte. Dat is toch te erg, dacht hij en zette zijn stier vast om haar te helpen....
nl.verhalenbank.9134
In Edam zou men De Groote Kerk bouwen. Maar waar? Dat was de vraag. Het wapen van Edam was een stier en daarom besloot men dit beest te laten beslissen. Een stier werd aangekocht en waar die de volgende dag liep, daar zou de kerk gebouwd worden. Den volgenden dag zat het beest in de sloot. En zoo komt het dat De Groote Kerk boven een sloot staat.
nl.verhalenbank.8645
De bewoners van Amersfoort waren vroeger geweldig dapper en aan hun moed danken zij ook hun naam. Hun strijdkreet "A-marsch-voort!" alleen was al voldoende om den vijand het hazenpad te doen kiezen. Amersfoort was een kamp vol stieren, Keizer noch koning kan hen regieren, Doch toen Maarten van Rossum quam, Maakte hij van iedere stier een lam.
nl.verhalenbank.47362
In 's-Heerenberg en omgeving werden kinderen vroeger bang gemaakt met de 'Boelekeerl' (man met de stier). De Boelekeerl was een man die vroeger de boerderijen langs ging met een stier om de koeien te dekken. Er werd gezegd dat als de Boelekeerl langskwam de vrouwen en dochters van het huis ook zwanger zouden worden.
nl.verhalenbank.47328
¶ Het vij. capittel. "Die van sine coyen wil hebben versce boter winters ende somers, die salse leiden als si lopich sijn driewerven om den stier, ende latense hem beriecken sonder raken, ende laten daer na 1015 bespringen, soe hebdi altijt winter ende somer versce boter."
nl.verhalenbank.29101
[¶ Het xvij. capittel.] "Als een vrou smergens om haren stal gaet die koeyen melcken, en seit si niet `God hoedt u ende Sinte Brye', soe smiten coeyen garne achter uut, of breken den pot, of storten tmelc." (Glose) 715 Mits dien hief haer op een oude quene ende seide: "Alst calf niet eten en wil, noch metten vinger, noch anders, dats een...
nl.verhalenbank.29068
DE GROTE KERK VAN EDAM Edam zou een nieuwe, grote kerk krijgen, maar men kon het niet eens worden over de plaats waar men zou gaan bouwen. De een wilde de kerk aan de noordkant en de ander wilde hem aan de zuidkant van de stad. Toen bedacht men dat Edam vanouds een stier in haar wapen voert en men besloot een stier te laten beslissen. Het dier werd door...
nl.verhalenbank.12834
EDAMMERS VOOR DAMIATE In 1219 veroverden de kruisvaarders Damiate, een stad aan de mond van de Nijl. Door een ijzeren zaag onder aan de kiel van hun schip aan te brengen, verbraken de Haarlemmers een dwars over de Nijl gespannen ketting, waarna de Edammers als eersten volgden. Omdat zij zich bij die gelegenheid zo moedig als stieren hadden gedragen,...
nl.verhalenbank.12818
3