Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
6 datasets found
Dutch Keywords: schoppenboer Place of Narration: Opende
Guon stjûre in lege flesse mei in kaert (skoppenboer) der út. Dan komt even letter in folle flesse jenever oansweven. Dy't him fuortstjûrt mei him net oankrije.
nl.verhalenbank.38691
Antsje Grupstra seach alle dingen foarút. Hja seach in skip op it lân, dêr soe letter in feart komme. Hja stjûrde skoppenboer nei de kroech ta, dan kaem der in flesse mei drank werom. Dy flesse sweefde. De doar gong fansels iepen, en de flesse kaem der al draeijende yn. As dat gebeurd wie, dan wie se alhiel fan 'e kaert. Hja wie mei de helm geboaren. hja...
Mei skoppenboer koe Edzer Brúntsje (= E. Bruining) in flesse drank helje. Edzer Brúntsje fan Surhústerfean wie in âld tsjoenster.
Mei Skoppenboer kin men in flesse drank komme litte. Twa man matte earst in akkoart mei elkoar meitsje. De oare set de lege flesse mei de kaert der oan bûten de doar, en wy prate ôf, ik sil de folle flesse aenst oankrije. Hwant dat mei hy net dwaen dy't de flesse fuortstjûrt. Even letter dan komt de flesse mei jenever der oan. Ik pak him oan en jow him...
nl.verhalenbank.24170
Hindrik was us op een oavend bij ons, doe leefde ús heit noch. Geese Jeltje woonde hier dicht bij, die was die oavend ook bij ons. Hindrik wou in fles met drank laten koomn, met een krússleutel der an, met de krússleutel en schoppenboer. Die't sei: "Ik sal him krigen", dy most him ook krigen. Doe 't soo fer was, sei ús heit: "It gebeurt hier niet." Geese...
nl.verhalenbank.23969
Jetse Veenstra fan Drachten wie in neef fan myn man. Dy koe in flesse mei drank komme litte yn 'e keamer fan 't café. Skoppenboer stjûrde er út. Ien moest de flesse oankrije, hysels net. De flesse kom der dan oansweven. Hy sweefde yn 'e keamer om. As net ien him oankrije doarst, sei Jetse: "Ien fan jimme màt it dwaen, oars stiet it der net bêst mei ús...
0