Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
57 results
Dutch Keywords: roven
De meid van Kasteel Halsaf Babberich Gelderland “Op een koude winteravond was de dienstmeid alleen in het kasteel aanwezig. Een groep van vijf rovers klopt aan en vraagt binnengelaten te worden. De meid zegt dat niet te kunnen doen, maar stelt voor de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Zo gezegd, zo...
nl.verhalenbank.69599
Ellert en Brammert woonden in een hol in een berg in Brammertshoop bij Schoonoord. Het waren twee beruchte rovers. Ze woonden bij elkaar. Ze spanden eens een touw over het Ellertshaar op de heide. Op zekere dag kwam daar een meisje langs die ging langs de olde Groningse weg die van Coevorden naar Groningen loopt. Dat meisje liep tegen het touw aan en toen...
nl.verhalenbank.32024
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
In de zeventiende eeuw werd het Land van Ravenstein onveilig gemaakt door ´de zwarte bende`; rovers die hun gezicht met roet zwart maakten voor ze op rooftocht uit gingen. Hun aanvoerder was Kobus van der Schlossen. De rovers hielden zich schuil in de uitgestrekte bossen van Slabroek, maar hoe de gendarmen ook zochten, nooit vonden ze enig spoor van Kobus...
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
De bruorren Gjaltema fortelden froeger in forhael dat gong oer in faem dy't allinne thús wie. Doe kommen der rovers yn 'e nacht en dy makken in gat ûnder 'e muorre troch. Der krûpte de earste troch. Doe't er de holle der troch hie sloech dy faem him mei in sabel de kop ôf en luts it lichum ta 't hûs yn. Sa die se ek mei de twadde en de trêdde en dat gong...
nl.verhalenbank.33612
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
Roofridders Het verhaal gaat dat er slechts één erfgenaam op het slot Rechteren te Dalfsen is overleden. De rest van de vorsten stierf jammerlijk en mysterieus genoeg buiten het kasteel. Het kasteel Rechteren te Dalfsen stond bekend als roofridderkasteel. Een bekend rijmpje dat eens van een wapenspreuk was: 'Rhuten en roven is geen schand, dat doen de...
Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de doarren allegear fêst, mar midden yn 'e nacht kommen der nachtbidders by de doar, dy fregen om hwat. Mar de faem joech se neat omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút...
Ergens stie in pleats. Op in joun wienen de boer en de frou der op út to jounpraten. De faem wie allinne thús mei de bern. De bern leinen op bêd. Alle doarren sieten goed fêst. Doe kommen der ynbrekkers. Dy groeven in gat ûnder 'e muorre troch. Sa kommen se yn 't hûs. Mar de faem hie fornaem hwat der dwaende wie. Dy stie mei in sabel klear en houde de...
nl.verhalenbank.26190
De dûmny en de rovers. Der wie in dûmny, dy moest nei in oar plak ta to preekjen. Hy ried op in hynderke. Doe kommen der rovers oan, dy foelen him oan. Hja klaeiden de dûmny hielendal út, sy bounen syn polsen fêst en smieten him doe yn 't wetter. It hynderke nommen se mei. Mar de dûmny krige de touwen, dêr't er mei boun wie, los en, alhiel neaken, sette...
Het kasteel Rechteren te Dalfsen stond bekend als roofridderkasteel. Een bekend rijmpje dat eens van een wapenspreuk was: 'Rhuten en roven is geen schand, dat doen de vorsten hier in 't land!" Het verhaal gaat dat er slechts 1 erfgenaam in het slot is overleden. De rest van de vorsten stierf jammerlijk en mysterieus genoeg buiten het kasteel. In: kastelen...
Vroeger hadde een stuk hei onder Rucphen, daar ware van die rovers, een roversbende. Ze hadden de naam De Stupers. Ze maakten heel de streek onveilig. Ze vermoordden alles. Bij ons hebben ze toen ook huisgehouwen. Toen is 't gebeurd bij familie, die mee een man of zes achter 't vuur zaten dat er een zei: "As nou de Stupers kwamen, dan maakten we ze een...
DE REUZIN WALBERECH Toen heer Lem koning was, leefde er een reuzin, Walberech, die haar kudde weidde op de plaats waar nu Den Haag ligt. Zo groot was zij, dat ze van Holland naar Engeland door de zee kon waden, zonder te verdrinken. Eens op een nacht hield een schip met Engelse zeerovers op de kust aan en landde in Scheveningen. De rovers gingen naar het...
nl.verhalenbank.32553
Der hat in greate roversbinde west by de Puntpeal. Der wie doe in eksteur, dy siet wakker achter dy mannen oan, mar hy koe se noait attrapearje. Mei oare plysjes lei er to oppassen by de keet fan 'e rovers. Dêr brânde in tútlampe, en sy seagen dat de rovers op bêd gongen. En dochs waerd der sa'n nacht wer ynbrutsen. Dat kom, dy rovers hienen fan binnen út...
nl.verhalenbank.27618
Sterke Hearke ried us yn 'e wein oer de Skilige Piip. Doe kommen der twa man by him, dat wienen rovers. "Oflizze", seinen se. Mar Hearke sei: "'k Sil mei jim ôfweve." Hy joech de iene mei in fjûrstien sa'n trewinkel tsjin 't wang, dat hy sei: "Dû bist murken." Dy ha se de oare deis oppakt, se koenen him samar. De oare rover wie gau útnaeid.
nl.verhalenbank.23618
Der wie ek ien, dy woarde troch in rover oanhâlden, dy sei: "Je geld of je leven." Dy sei: "Dan myn jild mar, hwant in leven ha 'k net by myn wiif."
HELDEWE's WAGEN. In den ,,Tempel" te Sittard woonde vroeger een rijk man, Heldewé. Zijn kisten en kasten waren vol goud en hij reed altijd uit in een wagen bespannen met vier prachtige brieschende paarden. Zijn vrouw was jong gestorven en hij leefde nog alleen voor zijn beeldschoone dochter. Toen hij van een verre reis, die maanden had geduurd,...
nl.verhalenbank.42810
Gommelbörg Gommelbörg is nou 'n boerenploats aan grintweg van Faarmsom noa Midhoezen, mor in vrouger tieden ston doar 'n staarke borg. Dat is al hail laank leden en gain mensk is ter, dei joe vertellen kin, wat veur oadelke femilie doar vrouger woond het. Nait wied doarvandoan woonde 'n aarme keuterboer. Hai haar 'n dòchter as 'n doalioa, 'n mooi wicht en...
nl.verhalenbank.42450
Der wienen twa rovers. Dy woenen twa man oanfalle. Sy wisten dat dy jild by har hienen en dêr wie 't dy beiden om to rêdden. Se roannen de twa man tomjitte. Mar dy krigen dêr lucht fan. Se hienen gjin wapens by har en sy tochten: wy matte ús ergens forskûlje, oars gean wy der oan. Doe lei dêr in omkearde boat oan 'e kant fan 'e wei yn 'e berm. Dêr krûpten...
63