Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
53 results
Dutch Keywords: reuzen reus
Kent u verhalen van reuzen; hebben ze bepaalde heuvels in de omgeving (of elders) 'geschapen' volgens de verhalen? Niet dat ik weet. De enige reuzenverhalen die ik ken zijn uit de Noordse mythologie. (Bijv. de reuzin Angrboda of de reuzen met wie Donar, Loki en nog twee kinderen mee te maken kregen.)
nl.verhalenbank.45591
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
nl.verhalenbank.42597
Men weet in Brabant niet veel over de reuzen te vertellen, en dat is niet te verwonderen, want terwijl haast iedere stad in Vlaanderen zijn reuzen meedraagt in de feestelijke ommegang, is er in ons gewest maar één reuzenpaar: Janneken en Mieke, uit Bladel in de Acht Zaligheden, en die zijn nog eeuwenlang uit Brabant weg geweest. Een bepaalde sage bestaat...
nl.verhalenbank.46606
In Drenthe ken je Ellert en Brammert. Die reuzen zwierven op de heide. Ik ben ze nooit tegen gekomen. Ze zijn daar, hier niet.
nl.verhalenbank.45818
Vroeger toen de rivieren zijn gemaakt...dat gaat niet over hier hoor...toen de rivieren, toen de Rijn...die is gegraven, dat is ook zo'n spookje, zo'n sage, door twee reuzen ja. Tot bij Wijk bij Duurstede zijn er dijken en na Wijk bij Duurstede zijn er geen dijken meer. En toen heeft die ene reus die heeft de...het zand in z'n tabaksdoos meegenomen om de...
nl.verhalenbank.44602
RK: Jij kent Ellert en Brammert wel trouwens toch? A: [...] Hoe ging het verhaal nou? D'r woonden twee reuzen op die, op de hei daar of zo. En eh, die werden allebei verliefd op een meisje, die woonde daar in de buurt. En toen ging de ene broer met haar trouwen en toen was die andere jaloers en toen hebben ze elkaar de kop ingeslagen en toen kon zij weer...
nl.verhalenbank.46401
De reuzen groeven hjir yn Fryslân de kanalen. Se brûkten in heale pream as skeppe.
nl.verhalenbank.22047
De reuzen ha hjir de fearten groeven. De groun moest der út. Dat dienen se mei skeppen, dat wienen heale preammen.
nl.verhalenbank.24319
Hjir net sa fier ôf matte reuzen wenne ha. Dy wennen yn 'e bosk. Yn 't doarp kom altomets in greate reus mei in lytsen-ien, dy't er by de hân beet hie. Sy stapten dan fan it iene hûs op it oare. Sy ha echt bistien.
nl.verhalenbank.18215
Heer Lem Er zijn verscheidene reuzen geweest in Holland die Lem heetten. Dat ging toen al net als in onze dagen. De vader noemt zijn oudste zoon naar zijn vader en zoo maar verder. Evenals er dus een groot aantal Jannen zijn in onze dagen, en Pieten, zoo waren er in het verleden heel wat Lem's. Voornamelijk schijnen ze gewoond te hebben langs de...
nl.verhalenbank.47786
Yn Schoonoord wennen twa reuzen, dy ha dêr froeger alles fornietige. Dêr steane nou twa houten beelden fan.
nl.verhalenbank.30101
HK: [Er zijn ook verhalen over] heksen bij een hunebed. [...] Dit is een vrij modern verhaal, nieuw bedacht, dus een beetje new-age achtig, eh..in die hausse. RK: En hoe gaat dat? HK: Ja, dan moet ik het even uit m'n hoofd zeggen. Er is een mevrouw [...] waarbij het gaat om geliefden bij een hunebed, als ik het uit m'n hoofd zeg, en eh, waarbij in de...
nl.verhalenbank.46164
De kanalen binne troch reuzen groeven, seinen se. En ek de dwergen ha der oan groeven. Binoarden Akkrum wienen twa reuzen mei de feart oan 't graven. Akkrum hie doe noch gjin namme. Ien fan 'e reuzen seach om. It wie hwat bryk gong mei 't graven fan 'e feart. "A - krom!" sei er. Guon hearden dat. Doe krige dat doarp de namme fan Akkrom.
nl.verhalenbank.24939
ONTSTAAN VAN HET UDDELER EN BLEEKE MEER Het was in den tijd toen de reuzen den hemel bestormden en er in het Uunnilo 2) eene groote slang huisde. De ruwe reuzen, vazallen van den machtigen Winterreus, waren den strijd tegen de Zomergoden begonnen. Van zand uit de wolfskamer kruiden ze de Woldbergen op; maar Thunar 1) de geweldige Dondergod hield hen nog...
nl.verhalenbank.47062
Hoe de reuzen er kwamen Koning Bavo was een neef van Priamus. Op een keer ging hij scheep met zijn volk om een nieuwe woonplaats te zoeken. Hij had erg met storm en slecht weer te kampen maar ten lange leste kwam hij bij een eiland dat met reuzen bevolkt was en welk eiland in de Noordzee lag. Nu is het bekend genoeg dat het eiland Albion wemelde van de...
nl.verhalenbank.44961
Hillegersberg Dat Holland in de vroegste tijden door reuzen bewoond werd is bekend. Zoo woonde er in de contreie waar nu Rotterdam ongeveer ligt een reuzin die Hillegond heette. Van haar man wordt niet gesproken en van haar verdere familie ook niet. Alleen haar naam is in de herinnering blijven voortleven. Dat kwam zoo. Die Hillegond dan had nog al last...
nl.verhalenbank.47778
RK: In de buurt van Schoonoord heb je het verhaal van Ellert en Brammert, kent u dat verhaal? HO: Ja, Ellert en Brammert. RK: Hoe kent u het? HO: Ellert en Brammert waren twee reuzen. En die zijn op een listige manier... Hoe zat het nou ook alweer in mekaar? Ohja, die hadden een meisje gevangen genomen, en die moest hun verzorgen. En dat meisje die kreeg...
nl.verhalenbank.45198
Weet u, dat de hunebedden hier naar Drente gesleept zijn door sterke reuzen? Ze hadden de stenen in het “vessie-buussien.” Soms verloren ze er een, zonder dat de reuzen het merkten. Ellert en Brammert zijn ook van die reuzen geweest. Het waren broers, die o.a. stenen in de karresporen legden. U moet weten, dat de boeren van Sleen, Erm, Diphoorn, Dalen...
nl.verhalenbank.45043
Doe't der noch reuzen yn Fryslân wennen, wienen der noch gjin fearten en gjin terpen. Dat se der nou wòl binne, ha wy oan 'e reuzen to tankjen. Hwant dy ha se der brocht. Hja hienen in ûnfoech greate pream, dy't se foar har út skouden troch de groun. En as de pream wer fol wie, kypten se him om op 'e wâl. Dan lei der wer in nije terp.
nl.verhalenbank.19612
In pear reuzen hienen it tige drok hawn. Doe sloegen se har earms ergens om 'e tsjerke hinne en doe sei de iene tsjin 'e oare: "Hwat haw ik in warge lea." Guon hearden dat en doe neamden se dat plak letter Wargea.
nl.verhalenbank.20435
57