Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
151 datasets found
Dutch Keywords: poot
Wit: En doe zat de waag dan vast, dat wee'j wa en doe woln ze dan met de schoap noar t maark, de schoap gewaschet en viefteen, eerst mooi wasschen en dan mosn ze noar t Ven loopn, Vreeznven, noar t venmaark en doe warn ze mooi wasschet en doe hebt ze hem rood maakt, wel at ze met kondn nemn morgenvroo, dat mos dan vroog gebuurn, want dan bi'j nog nich zoa...
nl.verhalenbank.128615
2395. Dat kan ik me nog wel herinneren, dat heb ik zelf meermalen gezien, dat kan je vandaag de dag nog in 't weiland zien, een heksenkring in het gras. Een kring met een middellijn van twee, drie meter. Maar er zijn grote en kleine. Die kring is van zwart gras of donkerder gras, een halve meter breed of minder. Maar je hebt ze van verschillende grootte,...
nl.verhalenbank.40902
Recept voor de genezing van wratten. De baker zei: Vrouw, dan moet je een dreedje nemen en dan moet je deer zooveel knoopjes in leggen as je vratten hebbe, en dan moet je dat dreedje begrave, waar je alle dage overloope, en as den dat dreedje vergaat, gaane ook de vratten langzamerhand weg. Ik heb het deen, vrouw, maar het hulp hoor! Ze binne alle gaar...
nl.verhalenbank.39594
Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us in joun of hwat oppasse. Hwant der sil in dikke kat foar de koegleskes lâns rinne. Dy kat matte se de poaten brekke....
nl.verhalenbank.15693
Myn swager syn heit is nou sahwat in fjirtich jier dea. Hy fortelde, hy hie us op in nacht om in ûre of alve ûnderweis west mei de wein. Hy ried op Grinzer Pein yn, dêr't er wenne. Hy wie op 'e Noardwikumerheide, yn 'e buert fan Noardwyk en Mearum. Dêr hearde er hwat sûzjen. Hy draeide him om op 'e wein en hy seach achter him. Mar der wie neat to sjen....
nl.verhalenbank.25552
Oale geneesmiddels. Ja, mien jong, ik bin al old. En vrouger, dou dr gain geld was en ook hoast gain dokter, muzzen wie ons voak behelpn as menskn of daier schele harn. As de baistn fiet in de poot harn, kreeg ik de schepemmer en huil n beetng oet t “huussie”; dee dat in n zak en door wur de poot in stopt; n best middel.
nl.verhalenbank.44542
Der wie in wyfke yn Eastemar, dy gong der noch op 'e joun op út. Op 'e Parsingel kom in pleachbeest by har. 't Like in dikke houn. Hy hie ien poat by har op 't linker skouder en ien poat op 't rjochter skouder. Sy moest it beest drage. Sy sei: "Beestje, beestje, hoe kenstû my, ik haw alhiel gjin kunde oan dy." In hiel ein fierder liet er har wer gean.
nl.verhalenbank.24505
Als een koe een dikke poot had, werd die in een zak gezet die gevuld was met "uussies messe". Het kwaad trok daar dan in. Het was natuurlijk een heel moeilijk werk om een koe daar met de poot in te krijgen en het stonk erg.
nl.verhalenbank.43575
Den Drijpikkel Op het einde van onze straat in Broechem woonde een eenzaat. Wij noemden hem den Drijpikkel, omdat hij een houten been met twee steunpunten onderaan droeg. Niemand mocht ooit bij hem in huis binnen. De mensen vertelden, dat hij altijd in zijn zelfgemetselde, droogstaande regenwaterput zat en kaart speelde met de duivel. Wij liepen altijd...
nl.verhalenbank.19294
Myn moeke seach op in nacht hjir yn Dokkum dat der in hynder mei de poat skrabbe. 't Hynder wie foar de swarte wein spand, dy stie by har en de buorlju. 't Wie in fisioen. Doe sei moeke: "Der gebeurt yn 't koart hwat, ik wit net, hwat." In skoft letter stoar de soan fan 'e buorlju: Halbe van Minnen. Doe kom de lykwein dêr foar 't hûs to stean en 't hynder...
nl.verhalenbank.29380
As hier[1] in de buurt vroeger jare een boer een koei had met een zieke poot, een slakkepoot[2] dat dikkels voorkwam as de koeie de hele winter op stal hadde gestaan en die koei die stond in 't land dan kwam de boer en dan stak rondom de poot van de koei met een mes het graszooigie weg. Dat werd uit de grond gesneje en in een boom gelegd, in een knotwilg....
nl.verhalenbank.70394
Yn 'e tiid, dat de fûgels fearren en kleuren krigen, woarde ek de pau útrist. Doe't er syn prachtige fearren bisjoen hie, sei er: "Sa is 't goed." Mar dat hied er hwat to gau sein. Hwant doe't er goed by him del seach, doe fornom er, dat er hiele rare poaten hie. Mar doe wie it to let, doe koe it net mear foroare wurde.
nl.verhalenbank.20206
De duvel kaem wolris op in nacht de minsken oer 't mad. Se koenen him oan 'e hynstepoat en soms hied er in ketting oan 'e poat. Sa hawwe guon yn 'e Westerein him wolris sjoen.
nl.verhalenbank.38471
De stem des volks ...... Vroeger ergerden de inwoners van Kampen zich nog wel eens aan die verhaaltjes waarin ze als dommeriken werden afgeschilderd, omdat ze dachten dat andere mensen ze nog zouden geloven óók. Tegenwoordig weten ze wel beter en sterker nog, de "Kamper Uien" worden steeds meer als een soort attractie gezien. Nog niet zo héél lang...
nl.verhalenbank.43216
In tsjoenster kin har yn in kat foroarje. Dat is gewoanlik in swarte kat. Der wie ris in berntsje siik hjir yn Moddergat. 't Wie famylje fan ús. Dêr kaem altyd in swarte kat oer de flier. Doe seinen se: "'t Bern is bitsjoend troch dy swarte kat." Doe praetten se dan ôf, de manlju soenen meielkoar dy kat fange. Sy wienen allegear gewapend, de iene mei in...
nl.verhalenbank.27948
Ik kan joe nog wol meer verteln over vrouger; dingen dai k mit moakt heb of dai mie verteld bint. t Is n moal gebeurd, dat dr n keerl over n zandpad muz; t was op n duustere oavend. Dan komp hum door n hond inteegn. t Daier lop mit stieve pootn en geet gain stap oet de zied. De keerl houwt dr op mit zien stok, man op t zulfde moment vaalt hai bewusteloos...
nl.verhalenbank.44545
Froeger woarde ús forteld, as men in slak dea die, dan bigoun it to tongerjen. As in houn spûkgûlde gong der ien dea. As in ekster op in pealtsje siet kom der bisite. De kant dêr't de ekster de sturt hie, fan dy kant kom de bisite wei. As in kat him wasket en hy slacht him mei de poat oer 't ear dan komme der praters.
nl.verhalenbank.33450
D'r was vroeger een mulder hier, een graanmolenaar, die kon geen knecht houwe. Op een dag komt 'r een man. "Baas, hedde werk voor me?" "Alle knechts gaan weg" , zegt die mulder, "of ze hebben een paar vingers of een hand kwijt. En ge moet op de molen slapen". Maar die knecht bleef. "Nou", zegt die knecht 's avonds, "ik ga naar de molen, ge moet me 't...
nl.verhalenbank.126773
Wanneer een koei een slakkenpoot (1) heeft, dan moest je precies waar die zieke poot stond, een ronde zooi gras uit de grond snijden. Dat moest je op de schoorsteenmantel te drogen leggen. Als het zooigie goed droog is, is de koeiepoot beter. (1) een ontsteking aan de hoefrand
nl.verhalenbank.50647
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? onbekend (een zekere r.k. Wopke Bruinsma uit Workum werd genoemd als “belezer” van poot o.m. van een stamboekstier attributen: water uit de vaart + veel kruisjes
nl.verhalenbank.126969
2