Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
14 results
Dutch Keywords: licht
Bij Aant. 1950. Fol/ 48h, aanvulling no. II: „Op St. Andreas-avond verspreiden alle in het veld verborgen schatten een fosforescerend licht, dat -meer of minder flauw en meestal moeilijk te ontdekken- recht omhoog schijnt. Ontdekt men zulk een schijnsel, dan wordt de plaats gemerkt door er twee takken kruislings op te leggen. Op St. Andreas-avond kunnen...
No. 285. In den Bosch spookte het bij een hovenier. In de schuur zag men elken nacht een blauw vuurtje flakkeren. Dat hield zoo een tijdje aan, tot de hovenier op een goeden dag zijn schuur opbrak, en onder de planken een schat vondt. Sindsdien hielden de spokerijen op. 8)
nl.verhalenbank.48122
In een boereplaats in Zuiderwoude spookte het. Die plaats stond al lang leeg en toch brandde er 's avonds licht en hoorde men in de verte geluiden, want men durfde er niet dicht bij komen. Eindelijk verstoutte zich iemand er 's avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen waren, zag hij vier personen zitten kaartspelen. Bevend riep hij: "Wie gij zijt,...
Tussen de boerderé’j van De Graaf en de schuur was ’n schat begrave. Nou en dan zage sommige minse doar ’n lich braande. Neven ’t vuur stonde twee donkere gedaanten, mannen ien ’t zwart. Ze hiele de wach, zodat er niemand on de schat kos komme. Meer uitvoerig hierover in vroeger gezonden verhaal van L. Schennink (nr. 10).
Tussen Bunen en Exloo was vroeger een diep gat, een eindje van de weg of. In dat gat spookte et; er straalden altied een licht uut. Er wuur verteld, dat er zol een schat geld verstopt weezn. Et gekke was, as ie dr langs kwamen, zagen ie van ver al dat lichien brannen; wazn ie bie et gat, dan was t licht vot en later as ie deur liepn en achterom keekn, dan...
DE SCHAT IN DEN KELDER. Op zekeren nacht was éen waterenvuurvrouw uit de Capucijnen straat te Maastricht in haar kelder aan het ,,fommen" (*) maken. Dit deed zij bij het licht van een kaarsje. Plotseling werd het kaarsje uitgeblazen. Zij meende, dat dit door den wind kwam. Tastend zocht zij de trap en ging naar boven, stak een lamp aan en keerde met die...
nl.verhalenbank.42972
Dêr't in forburgen skat yn 'e groun sit, dêr brânt jouns in ljochtsje. Op dy manier kin men dy skat fine.
In een boerenplaats te Zuiderwoude spookte het. Het huis stond al lang leeg en toch brandde er iederen avond licht en hoorde men van uit de verte geluiden, want er dicht bij komen durfde men niet. Eindelijk verstoutte zich iemand om er 's avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen voor de ramen hingen, kon hij van buitenaf zien, dat in het woonvertrek...
Bij de bergjes in de heide kun je ze vinden. In de zoele voorjaarsnachten zwerven ze rond en dansen over de heide. Bij de hunebedden, daar wonen ze en bergen er hun geld en schatten. Rijk zijn ze - heel rijk. Ze weten precies waar het geld verborgen is in het bos en bij het moeras. Ja - bij het moeras, daar zijn ze ook graag. Wees voorzichtig als je er...
nl.verhalenbank.49191
Op 'e Like wenne in faem by rike minsken. Dy hienen in kelder, dêr sieten de skatten yn. De faem moest dy kelder skjin hâlde. Doe stiel se dêr op in kear goudguod yn dy kelder. Ta straf woarde de keldersdoar ticht dien en doe siet se opsluten en koe se goud ite. Mar doe ha se mei har akkoarte, sy soe wer frij krije as hja de hiele kelder fan binnen mei...
nl.verhalenbank.27894
By de Skilige Piip sit in kiste mei jild yn 'e groun. Nachts wienen der op dat plak ljochtsjes to sjen. Der moest earst oer dat plak in wyt keal stien ha, leafst mei trije poaten, dan koe men bigjinne to dollen. Guon ha dêrhinne west mei in wyt keal. Doe gong it op in dollen. Mar hwat mear se dolden, hwat djipper de kiste sakke.
nl.verhalenbank.15767
De Kruiszwaan De oude Zwanensagen nemen ook ten onzent, onder het volk, de zeldzaamste vormen aan. Eene Brusselsche volksvertelling, die overigens op velerlei verschillende wijzen wordt verhaald, luidt omtrent als volgt: Eens bevond zich te Brussel een arme Waal in den grootsten nood. Men moet weten, dat het in het Walenland sinds overoude tijden eene...
nl.verhalenbank.9873
285. Lang geleje wone der ien Diem een schatrieke ridder. Hi'j had een stark kesteel met metersdikhe mure. Wied en zied heuren 'm alles toe en ien de grote zaal van 't kesteel stong een iezere kis vol goldgeld. De kesteelheren uut den umtrek gunnen um die riekdom niet. Op een dag braok ter oorlog uut ien een vremp land. Onze ridder die völ van oorlog hiel...
De Schelpengrot op Nienoort Eens was de schelpengrot op Nienoort een rijke schatkamer, waarin veel goud en zilver was verborgen--vaten waren er vol diamanten en paarlen, in gouden bekers waren topazen, opalen, robijnen, smaragden, in velerlei vorm en kleur dooreen: er lagen braceletten, als schitterende, kronkelende spiralen, en vijf en veertig...
nl.verhalenbank.41788
14