Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
13 results
Dutch Keywords: licht
DE NACHTMERRIE De nachtmerrie wordt door een heks veroorzaakt, zei men in Maasland. 's Nachts, als alles rustig is in de stal, komt de heks de paarden op allerlei manieren plagen, zodat ze een geweldig leven maken. Wanneer men met de stallantaarn gaat kijken, ziet men niets, maar 's morgens vroeg zijn de manen van die dieren helemaal verward en in elkaar...
nl.verhalenbank.32539
Een oude man van 90 jaar deed mij daarvan [= de nachtmerrie] de volgende vertelling: Mijn grootmoeder heeft met de nachtmerrie het volgende beleefd. Zij had een mooie bles, waar ze wel ƒ800 voor kon krijgen, maar ze wou hem nog een paar jaar houden om er een veulen van te telen. Na een poosje begon het beest raar te doen. Iederen nacht maakte het een...
nl.verhalenbank.9377
De nachtmerrie wordt verondersteld door een tooverheks bewerkstelligd te worden. Bij de paarden des avonds als alles ter ruste is, komt zoo'n heks de paarden op alle manieren plagen, zoodat zij een vervaarlijk leven maken en de manen van deze dieren heel en al verwarren en wanneer men licht on[t]steekt en gaat kijken, ziet men niets. Het beste middel...
nl.verhalenbank.34689
Ik: "Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie." "Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man. Dat hebben we ook bij ondervinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de nachtmerrie gereden werd. Het zweette, zijn manen waren gestrengeld, en het was 's morgens doodloof. Toe heb Jaap met zijn knecht 's...
nl.verhalenbank.9313
DE NACHTMERRIE Dat is mijzelf overkomen en wel een keer of zeven achter elkaar, zo vertelde een man uit Zuiderwoude. Ik lag te slapen en werd wakker doordat het net was of er iets op mij zat. Ik was doodsbenauwd en het zweet droop van mijn lichaam. Duidelijk voelde ik toen dat er iets van onderen af van mijn benen naar mijn keel toeging. Omdat ik niet...
nl.verhalenbank.12821
Bij §2, Aant. 1946, sub 23-IV: (Van Wersch, zie F2), „Sint Jans Kruid” = „Op het Isle of Man geloofde men dat wanneer er ’s avonds op het kruid wordt gestaan, een elfenpaard onder de wortel tevoorschijn komt, de dader op zijn rug zet en de hele nacht blijft rijden. Het elfenpaard laat de man daar achter, waar het eerste licht van die dag geboren wordt”-...
nl.verhalenbank.48532
Een tweede verhaal over paarden bekollen. Bekolde paarden loopen van voor naar achter de stal door en trekken alles stuk. Om de kol te herkennen moet men met een licht onder een melkvat gaan zitten, en zoodra de kol aan het rijden is het melkvat verwijderen. Men kan dan de kol herkennen, die hierna op de vlucht gaat.
nl.verhalenbank.8619
Da’s ’n droom tussen sloape en wakker zien ien. As ge soaves klompe of schoen mette snute onder ’t bed schuuf, dan hèj las van de nachmerrie. Halve nach kum ’r dan ’n zwoare gedoante op ow valle, aj opte rug lig. En dan kuj krijse en hijge, mar ge rak ’m nie kwiet. Mar aj iets verlichting krieg, dan rak j’m kwiet. En dan kuj vule, dat ie van bove no...
nl.verhalenbank.50220
De tsjoensters binne froulju mei reade egen. Ik haw ris mei ien praet, dy sei: Ik haw ris in nachtmerje fangd. Ik pakte 'm. 't Wie tsjuster. Doe kommen de lampen op. Doe hie 'k de swarte kat yn 'e hân. En dy wie samar ynienen fuort, sûnder dat se sjen koenen hoe't er fuortrekke.
nl.verhalenbank.25539
Myn muoike en omke (mem har broer) hienen faek lêst fan 'e nachtmerje. Sy hearden de nachtmerje by de doar wol oankommen. Omke hat wol mei opset oer de flier lein ynpleats fan yn in bêdsté, mei 't ljocht op, mar 't joech neat. De nachtmerje kom like goed. Clare-muoi hat wol mei de nachtmerje oan 't fechtsjen west. De nachtmerje hie hiele lytse hantsjes...
nl.verhalenbank.25170
Ik geloof niet aan die fabeltjes, zei een oude Zuiderwouder, van wien ik verscheidene folkloristische merkwaardigheden heb vernomen, maar dat is me toch zelf overkomen en wel een keer of zeven achter elkaar. Ik lag te slapen en werd wakker, doordat het net was of er iets op me zat. Ik was doodsbenauwd en het zweet droop van mijn lichaam af. Duidelijk...
nl.verhalenbank.9460
De kraamheer, Jan Lof geheeten, gelooft niet aan die fabeltjes van vroeger, maar dat is hem toch zelf overkomme en wel een keer of zeven achter mekaar. Hij lag te slapen en toe werd ie wakker en toe was het net of er wat op hem zat, en hij was doodsbenauwd, zoodat het zweet van hem afdroop. Duidelijk voelde nie het bij zijn bienen opkomme en op lest tot...
nl.verhalenbank.9326
Nachtmerjes, plichte ús mem to sizzen, dy kinne troch 't gat fan in flesse hinne. Men kin se 't bêste keare mei roggemoal. Hwant rogge is heilich. It wie yn 'e simmer en tige soel. Doe't it bêdgongerstiid woarde, sei heit: "Ik gean oer de flier lizzen, 't is my to binaud yn 't bêdsté." 't Wie ljochtmoannewaer en heit koe alles bûten sjen. Doe seach er...
nl.verhalenbank.20110
14