Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
100 datasets found
Dutch Keywords: kunst
250. Daor zit de Metprul weer bi'j de Roaie Grarus en toe wolle ze kate. De Prul wol graag metdoen, mor zi'j wollen der um niet graag bi'j hemme, umdat e van de kuns kon. Dat was 't woord, en dat konne ook wel volges de olde minse. Toe is tie vrouw aan 't eerpels schelle en toe zeit e: "Geef mien ok een stuk of vijf eerpels". En toe leit e ze onder de pet...
nl.verhalenbank.22611
Minse Griper wenne oan 'e Spekloane to Boelensloane. It wie myn âldomke. Syn wiif Tryn Snipel koe kaertlizze. Hja wie in suster fan myn beppe Antsje Snipel. Minse Griper hie in toverboek. Dat hied er fan 'e duvel. Yn dat boek lies er achterstofoar. Sa koed er soldaetsjes ta de hurddobbe útkomme litte. Hy koe ek minsken útklaeije litte. Dat hat er ús mem...
nl.verhalenbank.18214
Ik: "Toch aardig met zukke kollen: dan ben het vliegen, en dan ben het muizen. Je zoudt zeggen: hoe ken het?" Nadort: "Zeg dat wel, mijnheer, maar soms ben het vogels, maar den ben het eigenlijk geen kollen. Dan is het meer zwarte kunst. Uwe weet wel, dat ik ers van de strontkar bij Klaver gevallen ben, en dat me vrouw toe zoo akelig was. Nou, toe had al...
nl.verhalenbank.9312
De Witvrouwkes "Ze kwamen uit Duitsland", zei Graad, "ze waren helemaal niet katholiek, maar op en top heidens. Wat ze 's nachts uithaalden, dat kon Joost weten, maar ook overdag konden ze toveren van jewelste. Vaak kwamen ze op een voormiddag op 'n boerderij, als de boerin de pot aan 't koken was. En dan was het 't gewone kunstje van haar, om het spek,...
nl.verhalenbank.13221
Myn swager hie in jong hynder. Dêr wie er greatsk op en ek tige mâl mei, hwant it hynder wie och sa gehoarsum. Hy sei: "It hynder hat noch noait hwat wegere. Dy lit neat stean." Doe't er dat sei, wie Jehannes krekt oan 't baeldertellen. Doe't de wein fol wie mei baelders soe myn sweager der mei fuort. "Fuort", sei er tsjin 't hynder. Mar 't hynder bleau...
nl.verhalenbank.38259
Der wienen in keppel tsjoensters yn dizze kontreijen, dy koenen har yn katten foroarje. De oanfierder wie de kat Moazes. Jouns gongen dy katten yn in bargetrôch oer de Burgumermar hinne nei de oastkant en dêr dienen se dan yn 'e nacht har tsjoensterkunsten. De moarns bitiid kommen se werom oer de Mar. As se dan op 'e kant wienen op 'e droechte, dan sieten...
nl.verhalenbank.19647
Heks maakt muizen Van heksen kan ik ook meepraten, want waar wij vroeger woonden (in Boshoven - gehucht van Weert), daar zaten veel van die vrouwen die konden heksen. Ik heb zelf eens gezien dat er een muizen zonder staart maakte en die liepen echt rond, maar een staart kon ze er niet bijmaken.
nl.verhalenbank.35597
246. Beurskes Mattien had brolluf; zien olste zoon die gong trouwe. De Metprul die had gezeid: "Hei mien niet uutgeneudig? Dan belèèf ie ook nog wat". Ze wisse wel dat hi'j een bitje van de kuns kon. Ze zette saoves de köpkes klaor um smarges de koffie ien te schudde. Komme ze smarges, veurdat 't broutspaar binnekwam, um alles ien odder te make. Moo toe...
nl.verhalenbank.22607
Werkgeesten: In Kessel-Hout woonde vroeger een man, die men altijd de Meulder noemde. Deze was in zijn jeugd in het bezit gekomen van een toverboekje, waaruit hij gevaarlijke kunsten leerde. Als knecht kreeg hij hulp bij het werk middels dit boekje. Als hij mest moest breken, stak hij de riek in een hoop, en, terwijl hij uit het boekje las, vloog de hele...
nl.verhalenbank.69414
De stem des volks ...... Vroeger ergerden de inwoners van Kampen zich nog wel eens aan die verhaaltjes waarin ze als dommeriken werden afgeschilderd, omdat ze dachten dat andere mensen ze nog zouden geloven óók. Tegenwoordig weten ze wel beter en sterker nog, de "Kamper Uien" worden steeds meer als een soort attractie gezien. Nog niet zo héél lang...
nl.verhalenbank.43216
Vrouw Van Dijk uit Hekendorp die had een zwart draadjie om d'r vinger. Daar dee ze kunste mee. De vrouw van Sander de Goeij die mos een kind krijge, legge wurme een hele tijd, maar 't kind kwam maar niet. Die boer naar vrouw Van Dijk. "Ga maar naar huis; alles is in orde". En dat kwam zo uit ok. En ze konde op een keer 't paard niet uit 't water krijge....
nl.verhalenbank.72626
Myn skoanheit wie ris in kear to Drachten op 'e merk. Doe wie Ymke de Jong dêr ek. "Ymke stie njonken my", sa fortelde skoanheit. Der wie in koardedounser op 'e merk en dêr stienen wy nei to sjen. Doe sei Ymke tsjin my: "Sil ik him dêr ris ôfdonderje litte?" En doe hat er dat dien. De koardedounser kaem op 'e groun del. Doe gong dy koardedounser nei Ymke...
nl.verhalenbank.36932
U weet wel, dat ik voor enkele jaren van de mestkar gevallen ben en dat U mij toen nog behandeld hebt, omdat ik mijn heup bezeerd had? Nou, toen had er al een dag of wat een kikker, of wat wij dachten dat een kikker was, onder den grond zitten laren. Als we op den grond stampten hield het even op, maar kort daarop begon het weer. Nou 's ochtends, toen het...
nl.verhalenbank.9459
RK: Hoe is het ontstaan met ... Heksje Hasje? AH: Ja, hoe is het onstaan. Ik dacht eigenlijk van, Assen die heeft een Bartje en meer steden hebben van alles, Sellingen moet eigenlijk ook wat hebben. [...] Ja, dat is '92 denk ik, in die buurt. Toen hadden we dus een expositieruimte, en daar verkochten we alles en deden we alles en daar moesten we ook, ja...
nl.verhalenbank.44382
Op 'e Sawnbulten wenne in âld bryk wyfke, dat kwealik roan. Mar likegoed, troch har swarte kunst wie se samar in ein út 'e reek. Har eigen man wie bang foar har.
nl.verhalenbank.15747
Voor eenige jaren leefde op het dorp Beets (N.H.) eene oude vrouw, die, leunende over haar onderdeur, een drift koeien kon verhinderen voort te gaan, alleen door ze aan te zien.
nl.verhalenbank.39643
5.18. Tovenaar doet zijn knechtje winnen op de kermis D'r was ne koeiwachter en die mocht ook naar de kermis gaan en ie kreeg twee kwartjes van zijnen baas. Hij gooide mee ringen en hij gooide twee kwartjes en ie aai niks. 'Zijde nauw al terug?', zee zijnen baas, 'G'aai nog wel een uurke mogen blijven, jong. Waren e centen op?' 'Ja, baas', zeet ie. 'En...
nl.verhalenbank.44455
Ontmoet iemand, die de zwarte kunst verstaat, een ander die haar ook machtig is, dan is het maar de vraag wie de sterkste is. Eens vertoonde een smid zijn kunst van wagens stil te laten staan op een rijtuig, waar een oud-soldaat in zat. Die klom er uit en zei: "Als je voor den dit en dat niet gauw er mee uitscheidt, dan zal ik jou nog iets anders bakken."...
nl.verhalenbank.9402
Us heit wie ek in fûgelfanger. (dêrfandinne syn bynamme putter) Op in kear gong er nei Ljouwert ta en doe moest er mei de hounekarre oer in brêge. Mar hy koe de houn mei gjin mooglikheit foarút krije. Dat heit bigong to skouwen, mar it joech him hast neat, 't wie krekt as woarde der fan achteren oan 'e karre lutsen. Heit hime der oer doe't er der op it...
nl.verhalenbank.17609
Spookdieren Er is een verhaal over een heks, die 's nachts omringd was door een troep katten. Allerlei kwaads deed ze en alleen al haar aanwezigheid ergens kon veel narigheid veroorzaken. Zij was getrouwd. Haar man wist haar te bewegen haar bijzondere "kracht" af te reageren op een boom. Als ze dit deed ging de boom dood. Dit was vaak de oorzaak dat vele...
nl.verhalenbank.13452
2