Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
331 datasets found
Dutch Keywords: kruis
Wit: En doe zat de waag dan vast, dat wee'j wa en doe woln ze dan met de schoap noar t maark, de schoap gewaschet en viefteen, eerst mooi wasschen en dan mosn ze noar t Ven loopn, Vreeznven, noar t venmaark en doe warn ze mooi wasschet en doe hebt ze hem rood maakt, wel at ze met kondn nemn morgenvroo, dat mos dan vroog gebuurn, want dan bi'j nog nich zoa...
nl.verhalenbank.128615
E: Wat dach ie, woarum hebt dee gewwelteekns vrower opzet? Dee gewwelteekns. Wit: Woarum at ze dee der opzet? E: Joa. Wit: Grootheid, deels. E: Joa toch wa? Nich umdat ze der in gelöavn? Was ja ok aait n kruus bovnop? Wit: Dee gewwelteekns, dat warn Roomsn en dat warn dan protestantn. E: A'j gen kruus hadn. Der zatn ok andere teekns in. Van de zun en van...
nl.verhalenbank.128620
As men trije krúskes op 'e wei set, kin de tsjoenster jin net pakke. Men mat noait trije kear achterelkoar 'ja' sizze op hwat in tsjoenster jin freget, hwant dan hat se jin yn 'e macht. Hat men in koarste roggebrea yn 'e bûse, dan kin gjin tsjoenster fet op jin krije.
nl.verhalenbank.24062
Mijn moeder vertelde nog wel eens iets van wat zij dan hoorde... Ja, die heeft in d'r jeugd dan ook nog zondagsschool bezocht. Dan weet ik nooit precies of ze dan van die Bijbelse dingen doorvertelde of die praatjes. Maar je had van die verhalen van hoe iemand aan een bochel kwam, en kraaien, dat die Jezus zouden hebben verraden en dat ze daardoor niet...
nl.verhalenbank.43990
Duveldrek hienen de minsken hjir froeger ûnder 'e drompel fan 'e doar. De bern hienen duveldrek yn in pûdtsje om 'e hals. Wy makken in krús foar de doar as der in tsjoenster oankaem.
nl.verhalenbank.26339
De boere, die bekruiste de eiere: "As de duvel d'r inzit, springt 't ei kapot!" Het brood wier ok bekruist.
nl.verhalenbank.70194
Vrouw Brouwer zèj tege mien [Dinnissen], da zé’j da [bespreken] eiges ok kos. Da had ze overgenome van Nijenhuus uut Angeren. En da gebeurt zo. Eerst ’n gewoon groot kruus make. Dan opte plek wor de pien, verstuking enz. is, drie keer ’n klein kruuske maken mitten duum en bidden: bé’j ’t eerste kruuske :"Ter ere van God de Vader”, bé’j ’t tweede kruuske:...
nl.verhalenbank.49701
[Genezing:] Dan maakte zo iemand een kruis, dan pakte die de rug van 't mes tusse duim en wijsvinger in de linkerhand. Zo draaide hij dat rond. Dan mogelijk een gebed. Dan draaide hij da mes drie maal rond, binne drie dage was 't klaar.
nl.verhalenbank.126013
a. Kent u (oude) verhalen over heksen en/of heksendansplaatsen? Wat werd er over hen verteld en waar bevonden zich de dansplaatsen? Ja, de Westerwoldse heksen, en de heksen bij het Schildmeer, bij het al genoemde Dannemeer, en bij Woudbloem. Ze maakten op het voorhoofd een kruisje met heksen vet, vlogen gierend door de lucht naar de Heksenplaats,...
nl.verhalenbank.45517
Rouw en dood Voortekenen dood “vuurloop” . Dat mensen in hun droom een begrafenis van te voren al zien. “Ook het stilstaan van de klok wordt als voorteken van de dood gezien.” Overlijden Een vriendin van haar wil begraven worden in een linnen zak. Dit is een oude gewoonte. Ook vertelde ze dat men wel kant om kant de spijkers in de kist sloeg. “Dit heeft...
nl.verhalenbank.42899
Het roodborstje zou bij Jezus aan het kruis hebben gehangen en die zou een drup bloed opgevangen hebben.
nl.verhalenbank.43991
Alde Sjoeke wie in tsjoenster. As dy der oankom setten wy as bern gau mei de klomp in krús oer it paed. Dan gong hja werom, hwant dêr koe se net oer komme.
nl.verhalenbank.36303
As Alle Tet der oan kom setten wy as bern altyd in krús op 'e wei mei de klomp. Wy tochten, dat se dêr net oerhinne komme koe.
nl.verhalenbank.21643
As Durke Hylk der oan kaem, setten wy as bern gau mei de klomp in krús op 't paed, dan koe se ús neat dwaen.
nl.verhalenbank.19337
In verschillende “busselkes” (bosjes) huisden spoken en heksen. As ge met tuf (speeksel) ’n kruis in de hand tekent, kijkt de heks om.
nl.verhalenbank.47539
In Langerak had je vroeger een toverfamilie. A. was d'r ok een van, as je dat tenminste geloofde. 't Was wel een bijzonder soort man. D'r was daar een jonge, die was een bietjie getroubleerd en toen zeje tege die tovenaar: "As jij die jonge zegent, dan is tie beter". En die man, dat zeje ze, die mos om de zoveel tijd iemand ongelukkig make. Ik heb m'n...
nl.verhalenbank.70154
In t bos gruide nog n plant, woor wat bezunders mit was. De noam bin k vergeetn man; t leek wel wat op n soort melde. Op de bloarn zatn n poar rode vlekn. Nou zeden dei wat mensn: “Koom nooit aan dei plant, den overkomp joe wat. Dei plant het ook onder t kruus van Christus stoan en dou binnen dr blouddruppels op de bloarn vaaln. Doorom zitn dr nog altied...
nl.verhalenbank.44568
In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Dat die Alle Tet ek. Op in kear doe hie se dat ek wer dien. Doe joegen se dy kat in klets. Dat koenen se de oare moarns oan har hân sjen. Tet hat forskate bern bitsjoend. Dan hienen se krânsen yn 'e kessens. Dy krânsen moesten se opbrânne. De lju dienen duveldrek ûnder 'e drompels en sy makken krusen foar de doar,...
nl.verhalenbank.25753
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14767
Toverboeken Us memme pake, it wie in Gabe Kats, dy hie sokke boeken. Dêr siet in reade krúsbân om. Men moast se lêze fan efteren nei foaren. Men koe der fan alles mei útheve. As bygelyks ien dêr't se de pik op hienen der lâns kaam mei hynder-en-wein, dy lieten se samar stilstean. Sokke grappen hie oerpake dan wol ris. Mar op 't lêst kaam dy man te...
nl.verhalenbank.12464
2