Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
16 datasets found
Dutch Keywords: inbraak
De bende van Pier Zuudof De zôôgenêêmde bende van Pier Zuudof bestieng uut ’n man of zevene: Pier Zuudof, Koa Zuudof (die à lêêter etrouwd ewist eit mie Kees Traas), Klaas Westdurp, Joane Westdurp, z’n zuster (die à lêêter trouwden mie Sjef van Waardenburg en zôôdoende de grokkemoeder wier van de vrouwe van Karel Vermeulen), dan nog Merien Traas, ’n...
Der kom us in ynbrekker by in frou allinne yn 'e hûs. Har man wie krekt fuort. De ynbrekker sei tsjin har: "Dyn jild of dyn leven." De frou sei: "Kom mar yn 'e keamer. Wy ha net folle jild, mar hwat der is, kinst krije." "Goed", sei de rover. "Gean dêr mar sitten," sei de frou, "hwant ik bin wend, de minsken dy't ynbrekke, krije earst twa buorrels." De...
nl.verhalenbank.27017
Yn 'e Pein woenen us guon ynbrekke by in boer. Mar de boer fornimt hwat der to rêdden is en de mannen stoune fuort. Ien fan har soe oer in hekke. Mar de boer wie in flugge, linke keardel dat hy kryt him topakken en slacht him dea. It hiet letter, dat in koe de man op 'e hoarnen nom hie en sa dearekke wie, mar sa siet it net.
nl.verhalenbank.21727
Ek us in kear doe kaem Japik Ingberts as in deftich oanklaeid hear yn in hotel. Hy hie de menieren fan in hiel forname mynhear. Hy hie dêr yn 'e omgeving koartlyn ynbrutsen. Mei in oare hear, dy't dêr wenne siet er oan in taffeltsje. Hy stjûrde it petear nei dy ynbraek ta. Doe sei dy hear: "Ze hadden op een andere plaats moeten inbreken. Daar was veel...
Us beppe hie in kroechje yn 'e Ikebuorren yn Droegeham. Dat hûske stiet der nou net mear. 't Wie op in joun en al oer tsienen, doe kom der noch ien yn. Dat wie Japik Ingberts. "Dû makkest my kjel", sei beppe. Hwant Japik Ingberts, dêr sieten de plysjes altyd achteroan. "Dû hoechst net kjel to wurden," sei Japik Ingberts, "ik doch dy neat." Hy kocht in...
Twa kear hurdride Hiel lang lyn wenne der yn Earnewâld in smid. As ik yn skoalle oer him fertelde, neamde ik him altyd Harke Doedes en dêr sil ik my no ek mar by hâlde. Hy stie good oanskreaun, want hy wie redsum en behelpsum en hy ferstie syn hantwurk út 'e pin. De boeren wienen altyd tige oer him te sprekken. As Harke in hynder op fjouweren besloech,...
nl.verhalenbank.13039
Eén van de onderzoekers van het Rotterdam Investigators of the Paranormal-team vertelde dat zijn vrouw vroeger op de Kruiskade had gewoond. Er zaten daar tijdens de Tweede Wereldoorlog joden verstopt achter valse muren. Ze heeft er in al die jaren dat ze er woonde geen enkele nacht normaal kunnen slapen; “Mijn vrouw woonde daar met haar ouders. Toen ze...
nl.verhalenbank.49181
"Dan ken ik ook nog wel een vaag verhaal. Misschien kennen jullie de begraafplaats in Driehuis (Westerveld heet de begraafplaats)? Het is dezelfde begraafplaats als waar Pim Fortuyn tijdelijk begraven is. Nou als je dus voor de begraafplaats staat, staat links een heel groot huis. Dat word ook wel eens Villa Romantica genoemd. Het schijnt dat het daar ook...
nl.verhalenbank.49175
[25:36] SW: Want daar zijn later natuurlijk allerlei verhalen weer aan vastgeknoopt. [...?] Het allerlaatste verhaal dat daaruit ontstaan is is 'n verhaal van mezelf. RK: Dat vertelt u ook weer door? SW: Nou... niet zo heel vaak. Maar ik- daar kom je dan zelf op. We hebben eens gehoord dat hier in 1922 'n roofoverval heeft plaatsgevonden. Nou, dat was in...
'Een aantal verhalen uit een gesprek met mijn grootmoeder: Wratten verkopen "Je kunt een wrat verkopen. "Ik koop ze van je", zei een neef, Willem Loendersloot uit een Rotterdamse familie. Hij is 97 jaar geworden. Ik denk dat je je wratten zelf moet vergeten. Dat helpt ook." Neusbloeden "Een koude sleutel achter in je kleren bij je nek gebruikte je tegen...
'Er stond eens een advertentie in de krant. Er was bij een kantoorgebouw ingebroken, en alle telefoons waren weg. in de advertentie stond: "Dit kan werkelijk niet, dit is niet geoorloofd volgens de Bijbel. Wilt u ze de volgende morgen weer terugbrengen!"
Op een nacht brak Kobus van der Schlossen in Ravenstein in bij een rijke woning. Toen hij met zijn buit wilde vertrekken begon er opeens een hond te blaffen en al snel verschenen mensen op straat om te zien wat er aan de hand was. De roverhoofdman ging op de vlucht, maar op de kinderkopjes van de Ravensteinse straten schoot hij niet echt op. Toen zag hij...
Tovenaar verandert zich in een hond en luistert gesprek af Ik heb eens horen vertellen dat er bij Butenaars ingebroken was. Niemand kon de dief aanduiden, ofschoon men wel iemand verdacht. Fons van Elsen, die een tovenaar was, heeft zich toen in een hond veranderd en heeft toen een gesprek afgeluisterd waarin ie vernam dat de verdachte ook de dief was,...
Der wie ergens yn in hûs in protte stellen woarn. Sy ûndersochten it hiele hûs, mar se koenen de dief net fine. De jouns kaem de faem yn har sliepkeamer en forskjinne har. Hja wist net dat de dief ûnder it bêd tahâldde. Wylst hja foar de spegel stie, sei se: "O God, wat zijn er toch een nare mensen." In wike of hwat letter gong se oer de brêge. Dêr stie...
nl.verhalenbank.20989
De woning aan de Maassluissedijk werd bewoond door een boer die als welgesteld bekend stond. Enige misdadige figuren, die reeds lang de omgeving onveilig maakten, hadden besloten ook hier hun slag te slaan en een stormachtige avond, waarop niemand zich buiten waagde, werd uitgekozen om het plan te verwezenlijken. Met hun hond begaven zij zich naar de...
Aan de voet van de Maassluissedijk, halverwege Maassluis, staat een boerenwoning die door de Vlaardingers sinds jaar en dag wordt aangeduid als de boerderij De Vergulde Hand. Deze naam vindt zijn oorsprong in een bloedig drama dat zich volgens de volksoverlevering meer dan drie eeuwen geleden op deze boerderij heeft voltrokken en sindsdien als legende is...
nl.verhalenbank.12391
0