Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
1,172 datasets found
Dutch Keywords: horen
Bij Kees de Waart spookte het ook, ook nag toe ie al in de nieuwe plaats weunde. In z'n voorkamer kon ie nooit komme, want as ie er met een licht ingong, den kon je zeker weze dat het uit ebléze wier. Ook werden daar allerlei geluiden gehoord.
We hadde bij ons thuis een dienstbode en die heb 't is een keer meegemaakt, ze zatte 's aves in huis, hier stond de woning en daar 't boenhok, dat stond een hoekie van de woning af, een straauie d'r tusse, ze zatte bij mekaar en daar hore ze een rijtuig over de straatstene. Ze dochte dat vader thuiskwam. Nou was 't in die tijd gewoonte dat de dienstbode...
M'n moeder zat op een watermolen. Die molen stond aan de Goossiesweg, hier in Noordeloos, maar nou is tie afgebroke. M'n moeder heb me wel is verteld, dat ze daar langs die mole een stuk of twintig, dertig bunzings zagge staan. Maar as ze d'r naar toe ginge, dan zagge of hoorde ze niks. 't Beurde ok wel dat ze rondom de mole liepe, dan niet zo'n dot. 't...
Als een boom niet dragen wou, dan sloeg je d'r een paar spijkers in. Of je boorde een gat en je sloeg d'r een houten pin in. Dat heb ik zelf gedaan. Ik heb ok wel eens gehoord, dat je rechtop snejen moest geven, in de stam. Dat heb ik zelf nog gedaan in de pruimeboom. Die wou nooit dragen. Ik dee ok de dikke takken. Hi is gaan dragen. As de worm in een...
nl.verhalenbank.50964
In forhael fan myn oer-beppe Lieuwkje Bangma dat ik fan myn mem heard ha. Yn 'e earste helft fan de 19e ieu, sa om 1830 hinne tink ik, wenne der yn Woarkum in keapman, dy, sa de minsken seine, tsjoene koe. Hy hjitte Lantinga en kaem wol by oerbeppe har mem oer de vlier. Myn oer-beppe wie berne yn 1825. Sa kaem Lantinga wol to kofjedrinken en helle dan...
nl.verhalenbank.50531
Ik het wel es heure vertelle, dat ’n pestoor of ’n kaploan de wiend kos loate drèie aster braand was en de wiend ston nor de aandre huze. Het mot ok gelukt zien, het ik heure vertelle. Mar eiges gezien hè ’k ’t nooit.
Ze zèje vroeger ok wel ’n versje op um de vratte weg te kriege. Ge mos luustere nor de klokke als die luidde, aster iemand begrave wier. Ge zèj dan: Nou legge ze ’n dooie ien ’t graf. En nou was ik mien vratte af. Onderhaand mos ge de vratte mee woater afwasse. Of ’t geholpen het, weet ik nie!
Iemand ging visse on de Woal op de erste krib onder den “bol”. Den bol was den onlegsteiger vör de bote. Op de kop van die krib brien duk ’n rooie lamp, dat de schippers ’r nie op zoue voare. Vöral bé’j hoog woater was dor gevoar vör. Ze nuumden ’t de roje luch. Doar ging de man visse. Hé’j hörde ’n stim uut ’t woater, die riep: Hier is de tied, woar is...
nl.verhalenbank.50395
Ik het ’t meegemak ien mien trouwdag [tijd dat verteller getrouwd was]. Voader was èrg ziek. We** mosten um de beurt snachs wake. Ik was wezze kieke. Mar ze zèje: “Wé’j zulle vannach wel wake. Go gé’j mar nor huus. Gé’j het gisternach ok al gewaakt”. Ze bleve mee z’n drieë wake. Dan duurde de nach nie zo lang. Toen ik thuus kwam, had de vrouw de koffie...
Ik was ’n joar of 18 en ik werkte opte twedde febriek [steenfabriek]. Nöl Tunnisse werkte opte erste febriek. We zate mèd’n pluugske aander minse wa te schofte. Opens hörde we wa bé’j de rivier tegenover de erste febriek. En d’r holde wa minse nor toe. Iemes van ons pluugske zèj: “D’r zal iemes mèd’t steenkrujje van de pril [plank] afgevalle zien”. ’n...
nl.verhalenbank.50199
Voader was ien den oorlog ’14-’18 ien militaire diens. Ien ’t huus, wor we toe wonde, spoktenet. Moeder sliep beneje. En ze hördenet snachs duk knettere en krake, net ofter ’n huus ien braand ston. Ze zat soms hele nachte overeind ien bed. ’n Por joar lotter, toe wé’j doar nie mer wonde, sloegten bliksem ien ’t huus en ’t braandde helemol af.
nl.verhalenbank.50198
1.3. Kaboutermannetjes 'Bè, sa(kk)erdie! nou wouw 'k wel 'ns krek weite(n),' zei 'n boer, 'hoe det in z'n werk geè as die Kabauters hier 's naachs beizig zèn'. De man had ze zoo 'dik geheurd' en had 't ondervonden 'oak', dat 's morgens de Kaboutermannekes 'n heelen oven 'braut en mik geba(kk)en han'. Gezien had hij 't echter niet en daarom - hij zou...
nl.verhalenbank.49997
Dat zeie ze toen Juliana zwanger was : 'As 't hôôg waeter is an 't strang dan bevalt Juliana'. Ik hab oek wal hoore vertelle : 'As 't hôôg waeter is an 't strang dan komt dat kallefie wal'.
Geluud In Heiligerlee is n keer ain uut n meuln vaaln. Dood. Noa dei tied heurden wie voak in Winschoot ketns rammeln van de meuln bie oavend.
nl.verhalenbank.46264
Van n daarde spotter heb k heurd, dei mit n omgekeerde kop op de w.c. zat. Dizze was ook slecht; zoepn en hoerejoagn. Ik heb as schipper veul zworven en biegeleuf wil dr bie mie nait in; moar dizze dingen binnen woar. Vergeet nait – is meer den veul mensn denkn.
Het nog in spookhuus bestoan hier. Op n nacht heurde mensen, dei op berre lagen, gestommel naost heur. Aan de andere kaande van de bedstee was n holtn schotje. t Heurde net of dr aan dat schot wrikt wur. Zai gungen es kiekn, wat of dr toch was, moar niks te zain. n Zet loater. Op t land verongelukt n jong van heur bie t waark. Hai wordt in n kiste in...
Geklop Dat heurn die wat mensen bie de timmerman; bieveurbeeld s nachts als de man stil lag te slaapn. Dat was n tiekn, dat ie gauw een doodskist maakn zol veur iene uut de buurte.
nl.verhalenbank.46166
Over dwoaslichte heddik wel es gehörd. Gezien heddik ze nooit. Of ze beston, wit ik nie.
2. Ik herinner mie n geval. Dat n kind zaik wur. Was n kranse in t kuzzen komen en door mos wat aan doan worn. De oln huiln wat op en stoon dat in ain pot. Wat et was is mie nait bekend; et mos s nachts gebeurn. Toun ze door mit bezig warn om de pot op t vuur te kriegn en t goudje te kookn, stapde ain et huus in. Dat was de daoder; want dit heurde bie t...
nl.verhalenbank.45864
Hekserij Eerst zel ‘k vertellen, wat ik van andern heurd heb. Aan de woarhaid huiven ie nait te twiefeln. Mien grootmoe vertelde over zuk zulf.: “Ik was ’n wicht van 19 joar. ’t Was in de winter en d’r lag ies op daip. Op ’n middag komen mien kameroadskes en vroagen, of ik mit wil te scheuveln. Mor ik har gain zin, ’t was net of ’n stem mie zee, dat ik in...
nl.verhalenbank.45769
0