Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
576 datasets found
Dutch Keywords: hoofd
Op Zuiderwoude staat een huis (waar nou Symen Knip in woont): dat noemde ze het steene huis. In dat huis deer was een kassie, en as het nou twaalf uren wier 's nachts, dan gong dat kassie van zelf open. Op een goeje keer zee het dochtertje, zoo'n opgeschoten meidje: "O, deer heb je Lord de Kappestijfster weer." Op iens kreeg ze een klap om er kop dat er...
[Met de helm geboren:] Waren kogelvrij. Die hoefden in oorlog of revolutie geen bang te hebben. En ze hadden een waarzeggende geest. Ik heb wel is hore vertellen, dat een jonge ongelukkig was. Want hij was met den helm geboren. En de baakster had de helm op de verkeerde plaats begraven. "Nou is die jonge z'n leve lang ongelukkig", werd d'r gezegd.
Met de helm gebore, ja, je had hier vroeger een man, die met de helm gebore was. Die man kon begrafenisstoete vooruitzien. 't Gebeurde wel, dat ie pal voor iemand ging staan. Dan keek die over de linkerschouder van zo'n man en as die man dan omkeek dan zag die ok de begrafenisstoet.
Je had hier vroeger een vrouw, die was met de helm gebore. D'r ware nieuwsgierige mense, die ginge 's aves naar d'r huissie en die keke dan onder de deur door. Die vrouw voorspelde sommige van hun dan het kerkhof.
Mense die mit de helm gebare binne, die hebbe een netjie op d'r hoofd. Vroeger zeje ze: dat neemt de dokter mee, die probeert d'r munt uit te slaan. Die een helm hebbe, bin kogelvrij.
1. Fostedina ef Ho it dragen fen earîsers în de moade kommen is. Historisk romantisk forhael I. Jimme witte allegearre fen sels wol, hwet in earîser is, binammen in wolsted boer ef borger, dy mei in stik thrye, fiower greate dochters opskîpe is, wit mâlle skoan, dat dy gouden kapen in mâlle porsie jild kostje en diûr fen ûnderhâld binne. Mar jim scille it...
Mensen met de helm gebore, die ben steeds gelukkig.
Nog iets. As 't paard geveulend had, de haam boven in een wilgeboom hange. Dan liep 't veulen rechtop, met z'n kop omhoog.
nl.verhalenbank.70679
Die met de helm is geboren, dat zou d'r een worden, die doordreunt, die in alles slaagt, een voorspoedig leve.
nl.verhalenbank.70547
Die met de helm geboren is, heb extra geluk.
nl.verhalenbank.70544
As d'r een kind met de helm gebore was, de helm die mos begrave worde. Want as de baker 'm achterhieuw, dan wier 't kind ongelukkig.
Die met de helm gebore was, was kogelvrij. 't Voorschrift was om de helm begrave. Die helm had grote waarde. Die in 't leger ware, kochten 'm.
(28.30 min) DJ: dan stiet hjir: De legendarische schaatsenrijder. Ik wyt sels net wat it is. De legendarische schaatsenrijder. Ik weet zelf niet wat dat is. JV: Daar zijn verschillende verhalen over. DJ: Oer in hurdrider, in rider. Kenne jo dat ferhaal ek fan dy rider, dy’t dan yn in wek rydt en dan giet syn holle der ôf. JV: Ja, maar dat is wel om om te...
Vroeger stonde d'r twee of drie woonwages in Groot-Ammers. Een vriendin van me raakte in kennis met die meissies van die woonwages. Op een keer zegge die meissies tege me vriendin: "Kom maar is hier. We zelle is wat lekkere eau de cologne in je haar doen". Toen gooiden ze zaadkorreltjes in d'r haar. 't Vreemde was, toen m'n vriendin op school kwam, werde...
Vroeger toen ik een jongen was, zeje ze in Perkou, as een vleermuis in je hare vloog, dan kon je 'm d'r niet meer uitkrijge. Je moest dan wat opzette van je vader of je moeder. Vooral meissies werde gewaarschouwd*. *Dit geloof was algemeen in de streek en komt nog voor.
Op it gemeintehûs fan Wymbritseradiel yn Snits is in âlde kaert. Dêr stiet it kleaster Nazareth noch op. Dat kleaster is nou fuort. It stie oan de noardkant fan de dyk nei Heech, in 400 m it lân yn. De minsken fortelle: it spûke dêr. Winterjounen, sa in 't healtsjuster, koene jo dêr in man tsjin komme sûnder holle.
nl.verhalenbank.50539
Sterke Harmen, út it forhael fan it sûkerskip, Harmen Munniksma sa 't der folút hjitte, foer mei twa broers, hast like sterk en great as hy, op in skip, dat skulpen fan 'e sûgers helle. De Makkumers neamden it it reuzenskip. Sa fortelde my in famyljelid fan him, in de Haan út Makkum, hy koe sawn fjirder (in fjirder is plm 70 poun) ierpels tille, to witten...
nl.verhalenbank.50534
Da [met de helm geboren] beteikende, da zo iemand een vel over de kop had, toetie opte wèreld kwam. Zo iemand zou veurspoedig opgroeie. En zo’n minse koste de dingen zien, veur da ze gebeurde.
Soms was er ’n krans in het kussen: dat betekende onheil en dood.
nl.verhalenbank.47548
Was ’n kind gestorven, dan zag men in de ronde hoofdafdruk in het kussen, ’n heksenkrans. Dikwijls ging men daarmee naar de Paters. Men meende, dat de krans door hekserij in het kussen was gegroeid.
nl.verhalenbank.47483
0