Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
131 datasets found
Dutch Keywords: helmdragers
Mensen die met de helm zijn geboren, zijn gelukkig en kogelvrij. De helm moest begraven worden. Zondagskinderen waren ook gelukkig.
nl.verhalenbank.126584
Der wienen bern, dy woarden mei de helm geboaren. As dy helm omleech lutsen woarde, mei de geboarte, dan moesten dy bern alles sjen. Lutsen se de helm omheech, dan net.
nl.verhalenbank.21898
Dat waren mensen die veel geluk in 't leven hadden, die alles meeviel wat ze deden. Als de bakers vroeger de helm verkochten aan soldaten dan waren de soldaten kogelvrij.
nl.verhalenbank.127721
Die met de helm geboren waren, hadden de gave van de helderziendheid. Maar als die helm werd begraven dan hadden ze er geen last van.
nl.verhalenbank.70625
Guon wurde mei de helm geboaren, dy sjogge letter altyd lykstaesjes. Hja geane nachts faek út bêd wei om der nei to sjen. Tink der om, seinen se froeger tsjin ús, net midden op 'e wei rinne. Oars kinne jim yn 'e sleat smiten wurde.
nl.verhalenbank.36670
Mense die mit de helm gebare binne, die hebbe een netjie op d'r hoofd. Vroeger zeje ze: dat neemt de dokter mee, die probeert d'r munt uit te slaan. Die een helm hebbe, bin kogelvrij.
nl.verhalenbank.72634
Der binne guon, dy wurde mei de helm geboaren. Dy matte lykstaesjes fan tofoaren sjen. Sa'n man ha 'k ek kend to Boarnburgum. Dat wie Hindrik Wybenga. Dy moest der nou en dan nachts út. Dan seach er alle minsken dy't achter 't lyk oan roannen. Dy koed er meast allegear wol en dan wist er meastal èk wol hwa't der stjerre soe. As de lykstaesje der oan kaem...
nl.verhalenbank.36704
Die met de helm is geboren, dat zou d'r een worden, die doordreunt, die in alles slaagt, een voorspoedig leve.
nl.verhalenbank.70547
Die met de helm gebore ware, konde iets bijzonders. De dokter zou probere de helm te stele, zeje ze, dan was het kind ongelukkig. Die helm werd verkocht en dan had je een bijzondere gave.
nl.verhalenbank.70354
De zevende zoon kon iets bijzonders. Die kon genezen, strijken. Dat ge- beurt nog, dat ze naar de zevende zoon toegaan.
nl.verhalenbank.70381
Met de helm geboren, je moest oppassen.
nl.verhalenbank.126212
Die met de helm geboren is, heb extra geluk.
nl.verhalenbank.70544
Die konde iets van geneesmiddele. As ze met de helm gebore zijn, werd gezegd: ,,Die zijn gehoorzaam an de ouders''.
nl.verhalenbank.126004
Dan kwam d'r een lijkstaatsie voorbij, diegene die 't niet zage, moest op zij. Maor de mense die me den helm gebore ware, die 't zien.
nl.verhalenbank.72839
Met de helm gebore, ja, d'r was vroeger bij ons een man die zee, dat ie met de helm gebore was. Hij woonde op een werf met meer mense. Toen was d'r een vrouw, die zee: "Hij heb mijn betoverd". Toen zijn ze naar een zogenaamde toverdokter gegaan een levende zwarte kip koke. Dat was een ouwe man.
nl.verhalenbank.125732
Dy't in helm hat, is kûgelfrij. In dokter wol sa'n helm wol keapje.
nl.verhalenbank.25168
D'r was een vrouwen die zeet: "Ik ben ok mee den helm geboren. En nou as d'r wat gebeurt, dan ben ik altijd van tevore van strekel" . Ze hebben diejen helm nie bewaard.
nl.verhalenbank.72756
Mensen, met de helm geboren, hier was d'r ok een. Mijn grootmoeder heb 'm gebakerd. De helm werd begraven, anders werd het keind ongelukkig. Zulke mensen hadden zelden ongelukken. Ze waren kogelvrij. D'r werd ok gezegd, dat ze 's nachts een begrafenis tegenkwamen, een lijkstaatie door 't paardepad en dan was d'r kort daarna een sterfgeval.
nl.verhalenbank.126161
Hjir op 'e heide wennen wol minsken dy't fan tofoaren al wisten dat der gau ien nei 't hôf ta brocht wurde soe. Se seagen dan fan tofoaren de lykstaesje. Sokken wienen mei de helm geboaren.
nl.verhalenbank.31482
Die met de helm is geboren, dat was een gelukskind.
nl.verhalenbank.72801
3