Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
44 datasets found
Dutch Keywords: handel
Wit: En doe zat de waag dan vast, dat wee'j wa en doe woln ze dan met de schoap noar t maark, de schoap gewaschet en viefteen, eerst mooi wasschen en dan mosn ze noar t Ven loopn, Vreeznven, noar t venmaark en doe warn ze mooi wasschet en doe hebt ze hem rood maakt, wel at ze met kondn nemn morgenvroo, dat mos dan vroog gebuurn, want dan bi'j nog nich zoa...
nl.verhalenbank.128615
E.M.: Joawa. Bie Loak hebt vrower ok, bie Loak dat hef ja breurs van mien moder west, Loake-jongs, zedn ze doe ok, misschien honderd joar of wat ledn en doe warn ze der west hen proatn, mer vrower, doe gungn ze, no geet t al met t spoor, nich, doe gungn ze, at ze noa de Pruus gungn, nich, n heel koppel, en dan was hier duur t scheaper n stegke, nich,...
nl.verhalenbank.128535
Boardzer Bruining is misschien wel de merkwaardigste van allen. Hij zag er altijd erg bleek uit, zonder dat hem iets mankeerde. Daar wist hij profijt van te trekken. Wanneer hij bij de huizen langs trok met een schip in de fles, had hij ook nog een andere fles bij zich, die gevuld was met varkensbloed. Wanneer hij dan ergens had aangebeld op een boerderij...
nl.verhalenbank.17642
Nou heb ik hier een verhaal van waarvan men zegt dat het echt historisch is. Het is van een landboer uit Duizel die een koe verkocht had aan een collega in Riethoven waar de verkoper het beest zou gaan leveren. Het was winter en hel scheen de maan over het besneeuwde land. Tegen de avond toog de landboer op weg, maar was wel zo slim de linde te vermijden...
nl.verhalenbank.69616
Yn Mearum (= Marum Gr.) wenne in man dy bileefde ek altyd nuvere dingen. Tominsten neffens syn sizzen. Hy hiet fan Leffert Boonstra en wie koopman. Hy ried mei de hounekarre nei Grins. "Op in kear," sei er, "hie 'k safolle handel, dat ik moest alles opstapelje op 'e karre, de iene kiste op 'e oare. Hinnen en kninen en biggen en neam mar op. It wie in...
nl.verhalenbank.27592
Yn 'e tritiger jierren wienen myn wiif en ik oerdei faek om handel út. As de bern dan middeis út skoalle kamen, ieten se by skoanmem. Mar myn jonge mocht binei gjin iten. Hy wie lusteloas. Men koe ek net sizze dat er siik wie. Hy boarte net mei oare bern. Skoanmem sei: "Dû mast us mei him nei Jonge Jan ta gean fan 't Wytfean, hwant de jonge kin wol...
nl.verhalenbank.19332
Bij §1, Aant. 1955, fol. 146d [„Hier en daar ontstaan door de handel nieuwe sporen, de z.g. Hessenwegen”, &c. = Ens.]. Toevoegen: „De oude „Hessenweg” te Nunspeet lag, naar ik mij herinner in een natuurgebied dat de naam had een verblijfplaats te zijn van kabouters. De „oude heer Van Dam (zie fol. 110c, §6) wees in de twintiger jaren aan...
nl.verhalenbank.48592
Kwade hand: Vaders broer, oom Lenaard, moest op de handel om een koe te kopen. In Maasbree-Rooth kwam hij bij een bezoek op een boerderij dik onder de luizen te zitten. Zijn huid en zijn kleren, zelfs zijn zakken zaten zo vol luizen, dat hij ze kon zien lopen. Hij ging direct naar huis, omdat hij zich niet meer op kon houden. Thuis kleedde hij zich...
nl.verhalenbank.69371
Ik heb meer dan eens hore prate hier over koeie die niet afleverbaar ware. As de veekoper ze dan mee wou neme, dan stonge ze te zwete, te zwete. Dan moes je overlegge met diegene, die dat veroorzaakt had. De buurman of zo. Dan ware de koeie wel afleverbaar.
nl.verhalenbank.60745
Zwarte katte op de dijk, weet jie wat wij dan vroeger zeje? Ik heb wel is zo'n beetje gerommeld in oud ijzer en as je dan een zwarte kat op de dijk zag, je zee dan: "Dat voorspelt slechte handel!"
nl.verhalenbank.72643
Myn âlde heit sutele froeger mei tolhout. Moarns seis ûre gong er al op stap, dan wie 't noch tsjuster by 't winter. Hy hie in hounekarre mei twa hounen der foar. As heit fuort gong bigoun myn âlde mem to reapdraeijen. Op in moarn gong heit wer fuort. Mem bigoun to draeijen. Hja hie alris even draeid, ien ûre, twa ûren, trije ûren, mar it waerd mar net...
nl.verhalenbank.36412
Wen den brank … Nou, dat geit zo: als enne mens zich gebrand heed, en gebeurdde vräöger hael duk met klein kinder [interviewer: ja], wa. Vräöger waoren der nog geen fornuus enzo, mor daor waoren der van die holtkachels, en ongelukkig as ge der aftrochte, gebeurde duk. Dan verbrandden die zich waor, hè? En die kosten zich al verbranden zo an het veur. En...
nl.verhalenbank.128710
Der wenne in man op Burgumerheide, dat wie froeger in feardige arbeider. Deis wied er altyd drok oan 't wurk en jouns skearde er wol om der noch hwat by to fortsjinjen. Mar letter woarde er syklik en kom er hielendan yn elkoar to rinnen. (roungear) Doe gong er nei in kwaksalver ta. Dêr mastere er mei. Dat wie tagelyk in duvelbander. Dy die him in bantsje...
nl.verhalenbank.20339
Der wie in hiel great hûs, dêr sieten fjirtsjin keamers yn. It hiet Likelemastate. De hear en de frou wienen fuort en de faem Bauk wie allinne thús mei in âld feint dy 't se Oebele-om neamden en mei in jonge. Bauke. Dy wie sechstjin jier. Doe kom dêr in negoasjeman. Dy hie in great swier pak by him. 't Wie skier fan kleur. De man sei: "Hjir sit kleanspul...
nl.verhalenbank.19779
RK: Het vrouwtje van Stavoren, hebben ze dat u wel eens verteld? HO: Ohja, dat hebben ze wel eens verteld, maar hoe zat dat nou ook alweer? Jaa, dat heb ik wel gehoord, want ja mijn tante woonde in Lemmer. [de vrouw van de verteller wordt erbij geroepen] VV: Ja, ik heb dat vroeger wel gehoord ja. Zij was toen zo boos, ze was naar de West geweest en toen...
nl.verhalenbank.45201
Oh en die varkens he, dat is ook zo. Dat vergeet ik nu helemaal. Nou die biggen enzo dat was nou niet zo'n probleem. Ja, nou in die zin, die biggen gaven ze alcohol zeg maar. Een Hollandse hier, die had een stel biggen, maar, ja die waren net niet goed genoeg, die wilde grotere biggen terug. En dat was, dat was de clou he. Je eigen varken inruilen voor...
nl.verhalenbank.45188
33:33 [...] Dat schiet me nou ook weer, want ik heb ook dingen ondervonden zelf mijn. Toen kwam-ie bij ons bij eh bij de kolen, bij de eh, bij de eh, bij die man..de klompenmaker. En die had ook zo gelijkbuurtig[?] met die schappen: meel, alles wat ge nodig het kon ge daar gewoon in zo'n puntzak kopen. Toen kwam-ie daar ook aan, toen zegt-ie van, eh...eh...
nl.verhalenbank.46683
Jan Hepkes wie us in kear yn Ljouwert om handel. Doe seach er dêr yn in strjitte in hiele protte minsken foar in hûs stean. Hy woe wite hwat dêr to rêdden wie. Doe hearde er, dat dêr wie in frou yn 'e hûs, dy moest bifalle. Mar de dokter koe 't net klear krije. 't Wie in joadin. Jan Hepkes gong fierderop foar syn handel. Mar doe't er dêr mei klear wie...
nl.verhalenbank.21430
Mensen, die niet kunnen sterven: In Kessel was in een welgestelde familie een ongetrouwde oom, voor wie bezit boven alles ging. Hij bedroog veel arme mensen door zijn handel. Zo zou hij eens van een weduwe een groot boscomplex hebben gekocht voor f 4700. Hij betaalde er maar f 700 voor omdat hij het bij afbieden zo wist aan te leggen, dat de duizendtallen...
nl.verhalenbank.69266
Japik-om handele yn hjidde (dat kaem fan it flaechs). Hy gong der altyd mei Bouke Schievink op út. Bouke Schievink wie in hiele raren-ien. Dy hie him oan 'e duvel forkocht. Op in kear doe wienen se wer togearre om hjidde. 't Wie skimerjoun. Bouke sei tsjin Japik-om: "Sjochst him wol?" De duvel roan njonken Bouke lâns, mar Japik-om seach him net. De duvel...
nl.verhalenbank.20129
2