Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
3 datasets found
Dutch Keywords: genoeg Place of Narration: Drachten
Frijmetselders ha har oan 'e duvel forkocht. Hja ha noait forlet fan jild. Hja kinne 't altyd skoan rêdde.
Frijmitselers ha noait forlet fan jild. Se dogge hwat se wolle salang se yn leven binne. Mar der moat elk jier ien fan harren dea. Se stjerre yn de regel in nuvere dea. Op 'e kop yn 'e sleat of sa. Der giet eins noait ien normael dea.
In sekere Praamsma fortelde my: Ik hie in omke op it Blaufallaet to wenjen, dy koe omraek spotte. "Ik rêd wol mei de duvel ôf," sei er, "as dy op myn wegen komt." Op in kear kom de duvel op syn paed. Doe gong it bot op in fechtsjen. It kom der sa op oan, dat dy omke syn nije klompen rekken yn spuonnen en syn klean woarden alhiel forskuord. Hy hie der...
0