Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
68 datasets found
Dutch Keywords: ei
Witbreuk: In 1839 Mevr. Wilderink: In 1938 vuur n oorlog a. Wit: Dat wet ik zoa nich, mer ik wet wa oons Lida was n joar of tien, mer zee begreep't ook a. Zoa klean at he was. Ja, no dat means kwam vaak bie oons en doe zeg ik: Doe koons wa vaker komn, doe hes gen keend of kuukn en ik zit in n rommel in, a'k nich vuur of achteroet kan en doe zeg ik: mer ik...
nl.verhalenbank.128604
Recept voor de genezing van wratten. De baker zei: Vrouw, dan moet je een dreedje nemen en dan moet je deer zooveel knoopjes in leggen as je vratten hebbe, en dan moet je dat dreedje begrave, waar je alle dage overloope, en as den dat dreedje vergaat, gaane ook de vratten langzamerhand weg. Ik heb het deen, vrouw, maar het hulp hoor! Ze binne alle gaar...
nl.verhalenbank.39594
Hindrik Ophuis syn wiif gong der wol op út to naeijen. Sy kom ek by in frommes, dat wie in tsjoenster. Dêr krige se in stik krintebôlle en hja hie forgetten de earste hap út to spuijen. Hie se dat dien dan koe 't gjin gefaer. Sy kom thús, deabinaud. Mar har eigen keardel Hindrik Ophuis wie ek in tsjoenster. Dy wist der alles fan en sei: Dû mast...
nl.verhalenbank.12315
Op het Loon in Liessel stond ’n spookhuis. Als ze er vrijdags boter in de pan deden, veranderde die boter in vet. Soms lag de sloot voor het huis vol eieren. Eens vond men er in de stal ’n graf gegraven, met de touwen erin. De koeien stonden er rondom. Men is toen naar de paters gegaan in Venray. Die wisten: er is een grote zwarte hond. Men moest die dood...
nl.verhalenbank.47467
De olle man leefde in gestaoge angst. Mien kameraad – en dat was nou niet zo mooi – muuk hom ook wel es benauwd. Die zee es n maal teegn hum: “Banning, as ik wil, he, dan kan ik joen kipn eier legn laatn met joen name dr op.” “Joa?” zee de olle en ie leufden et. Aan de andere kaante mocht ie wel wat plaagd worden, want ie was gien besten. Ie hef zien...
nl.verhalenbank.44024
De houtdou ropt: Forsûp dû dy boer! De hoanne kraeit: Liz aeijen!
nl.verhalenbank.32945
Yn 'e Harkema wenne in frommes, dy wie mar allinne thús. Har man wie nei stêd ta. Hja tochte: "Ik mat mar pankoeken bakke." Mar omdat it moal op wie, gong se nei de winkel en boarge dêr in poun, hwant har man hie de sinten by him. Wylst hja oan 't pankoekbakken wie, kom der in giele kat om 'e hoeke fan 'e doar en dy bigong tsjin har to praten:...
nl.verhalenbank.21252
As in oaijefaer nesselt op it dak en hy smyt in aei del, dan mat men oppasse en yt dat aei net op, hwant dat soe great ûngelok bringe, plichte myn pake to sizzen.
nl.verhalenbank.25353
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14826
Een ei heb zeve kure*.
nl.verhalenbank.70185
Bijgeloovigheden Een ei op witten Donderdag gelegd bederft niet. Als een perzik van den boom gestoolen wordt, verderft die tak. Een droom, als men voor 't eerst in een vreemd bed slaapt, komt uit. Als de spiegel van den muur valt, komt er een doode in huis. Als men een scheef gezicht trekt, blijft dat zoo, wanneer de klok slaat en de haan kraait. Wie op...
nl.verhalenbank.39369
Raymond den Boestert: We gaan weer een verhaal luisteren en ik wil Brenda Alink vragen om naar voren te komen. Brenda Alink: Ik kom eraan. R: O, je komt eraan, je neemt nog even een slokje water ennuh Brenda, ik verbaasde me erover. Ja, niet dat jij hier bent, maar dat jij echt een Utrechtse legende gaat vertellen. B: Ja, zo ben ik te verstaan? R: ‘T is...
nl.verhalenbank.69833
In Lexmond is een vrouw geweest, ze kon brandwonde geneze. Een zussie van me en m'n moeder ok, die hadde d'r eige verbrand, die werde behandeld met een ei van Witte Donderdag.
nl.verhalenbank.70109
As de earrebarren wer nei 't suden ta sille, komme se earst by elkoar. Dan geane se op in rige stean en ien dêrfan giet foar har lâns, dat is de leider. Dy praet mei har. As der ien is dy't de reis net oan kin, dy wurdt der út pikt. Soms nestelen se op in dak. As dat it gefal wie, dan joegen se hier fan it nêst. Dan smieten se in fear del of in aei of ek...
nl.verhalenbank.38398
In swel is feninich, wurdt der sein, en syn aikes swier forgiftich.
nl.verhalenbank.26159
Een ei van Witte Donderdag, daar kon je mee geneze, bevoorbeeld paarde, die een dikke navel hadde. Dan had je een dot eiere bij mekaar, maar dat dat van Witte Donderdag bleef goed[1]. [1] in Polsbroek
nl.verhalenbank.70296
As de earrebarre op 'e skuorrenael syn nêst hat jowt er hier. It earste aei dat er leit is foar de boer, dat smyt er omleech.
nl.verhalenbank.36942
TM: "Dus je kan ook getroffen worden door het boze oog van een geest?" AB: "Ja." AA: "Wat ze meestal bij ons doen, is uh... dat uh... Dat is dat je een ei pakt, die nog niet verwarmd is - dus hij moet nog rauw zijn. En dat werkt wel, hoor, want ik heb het een keertje geprobeerd. Ik sloeg een ei open, en hij bleef precies geel. Maar toen had m'n moeder,...
nl.verhalenbank.18507
Eiere, die ’n kiep op Witte Donderdag leg, blieve ’n heel joar goed.
nl.verhalenbank.49748
De earrebarre, dy't in nêst op it dak fan in skuorre [?] smyt elk jier hwat del. De iene kear in aei, de oare kear in jong. Dat jong wol er net wer yn 't nêst ha. Dat is foar de hier. It sweltsje docht krekt gelyk. Dat smyt ek it iene jier in jong sweltsje del, it oare jiers in aike. Ek foar de hier.
nl.verhalenbank.25866
2