Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
21 results
Dutch Keywords: dragen
2.46. De weerwolf te Budel Er was op 't laatst der vorige eeuw te Budel een man, die weerwolf is geweest en als hij zoodanig, anderen onheilen of wat het ook wezen mocht, wilde berokkenen, dan droeg hij om het lichaam een Iederen riem; want zonder dezen had hij niet meer macht om kwaad te doen dan andere menschen, zoodat hij in dat geval geen weerwolf...
nl.verhalenbank.50087
Weerwolf De weerwolf besprong de nachtelijke wandelaar, hield zich met zijn klauwen vast. De drager van de weerwolf begon van angst te lopen, van angst kreeg hij een neusbloeding, zodat de huisgenoten het bewijs hadden, dat de nachtelijke thuiskomer de weerwolf gedragen had. De wolf werd meegedragen tot op een kruispunt, hier liet hij los. De dragers van...
nl.verhalenbank.13462
D’r was uh, d’r was een keer oproer in het dorp ennuh en zei de een tegen de ander: “wat is daar?” Zei ze: “Er is iemand, de weerwolf is weer op iemand gesprongen, de weerwolf is op iemand gesprongen”. En en nou hadden ze ’n huis binnengedragen die man en er was een man helemaal overstuur. En hadden ze ‘m helpen van de kleren van de jas ontdoen. Het was...
nl.verhalenbank.69945
2.47. Weerwolven te Bocholt In vorige tijden bestonden er te Bocholt en andere dorpen van Belgisch Limburg vele mannen, die als weerwolven bekend waren. Oude lieden weten van hen menigvuldige zonderlinge gevallen te verhalen, welke zij slechts konden uitvoeren als zij van eenen riem of band voorzien waren, dien zij om het middellijf droegen. Een bekende...
nl.verhalenbank.50088
Hier enkel den korenwolf. Vaak verwisseld met weerwolf. Den korenwolf (tamelijk vaag) was 'n viervoetig beest, dat 's avonds laat en vooral 's nachts je op de rug sprong, en dat je dan moest torsen, tot hij vanzelf weer eraf sprong. [Er zit een bijlage bij de lijst: antw op 4.:] Reeds vroeger heb ik hierover uitvoerig geschreven. Zie lijst over sagen,...
nl.verhalenbank.17888
Weerwolf valt nooit aan Als de weerwolf je iets deed, was het je eigen schuld. Ik heb nooit last van hem gehad, behalve dat ik hem eens heb moeten dragen, maar dat was toch zo erg niet. Ik zette ook soms wat eten buiten en 's morgens was het altijd weg.
nl.verhalenbank.35730
Weerwolven: Een knecht op een boerderij in Kessel-Hout beklaagde zich bij zijn boer, dat hij iedere avond weer de weerwolf moest dragen. De boer zei: “Ik zal je eens het geweer laden en meegeven. Je let dan goed op, en schiet hem zijn gat vol hagel.” De knecht ging de volgende avond met het geweer uit. Hij ontmoette een hem bekende jager, die hem vroeg,...
nl.verhalenbank.69265
Er was een – een aantrekkelijke jonge dochter. Aanbidders, of vrijers zou je ook kunnen zeggen, waren er genoeg, en tot haar genoegen. Een vrijer uit de omgeving scheen toch wel haar favoriet te willen – te moeten zijn. Die jongen, die kreeg bij het ’s avonds op straat lopen en op bezoek gaan bij die boerderij, kreeg hij last met de weerwolf, dus de...
nl.verhalenbank.128733
De wraak van den weerwolf Een jonkman uit Gulpen moest, 's avonds, bij het naar huis gaan, altijd een weerwolf dragen. Dat duurde en bleef duren en hij kon hem maar niet kwijt worden. Op zekeren avond, toen hij weer in de herberg zat, waar hij gewoonlijk kwam, bemerkten zijn vrienden, dat hij er mismoedig uitzag. Ze vroegen hem of hij niet wel was. Hij...
nl.verhalenbank.43416
Weerwolven: Een broer van mijn grootmoeder stierf op 92 jarige leeftijd, een kleine man, vertelde veel over geesten. Ik herinner me, dat hij vertelde, meermalen bij de St. Antoniuskapel in Beesel-Rijkel te zijn besprongen door de weerwolf. Dat beest beklemde zijn hals, woog zwaar, en was niet af te schudden. Men werd hem niet kwijt, of men moest er mee...
nl.verhalenbank.69409
De Weerwolf Een boerenknecht kroop 's nachts klokslag 12 uur in de lindenboom voor de boerderij. Boven in de boom hing voor gewone mensen onzichtbaar een hoepeltje. Dat hing de knecht om zijn hals. Als ie uit de boom geklauterd was, liep ie in de gedaante van een hond weg en verscheurde alles wat hem in de weg kwam. Als ie een tijd zo rondgelopen had, was...
nl.verhalenbank.13222
De weerwolf, ja, hier was iemand die noemde ze de weerwolf. 't Was gewoon een oud mannetje. Hij ging er 's nachts om twaalf uur op uit. ,,Hij gaat bujen'' werd er dan gezegd. Hij kon weerwolven. Als schooljonges waren we d'r bang voor. Weerwolven dat waren mensen met de gedaante van een wolf. Vurige ogen. Ik herinner me uit m'n jeugd nog een verhaal, een...
nl.verhalenbank.126284
No. 70. Nu mag je me geloven of niet, maar ik verzeker je dat er nog genoeg heksen en spoken zijn. Daar had je nu b.v. in de Moersche bosschen onder Zundert. Daar leefde een goeie veertig jaar geleden toch zoo'n eigenaardig beest. "Den Dier" noemden ze dat spook. En ik heb ons vader vaak hooren zeggen, dat er soms menschen waren, die 's avonds een...
nl.verhalenbank.46703
Ja, die sprong op je rug, die moest je een end drage. D'r was een man, die had daar een knak door gekrege. Die had de weerwolf thuis motte brenge. Een zwarten hoond met oge als vuurballe. En dan werd dat beest op 't lest zo zwaar, dat zo'n man in mekaar zakte.
nl.verhalenbank.126072
De geplaagde herder 't Gebeurde op 'Gravenhof' te Kessel, tussen 1860 en '70. Sjang van de Maas uit Neer was hier scheper; een onnozele, rustige kerel, die niemand kwaad deed, en elke dag zijn schapen hoedde. Maar na een tijdje maakten de boer en de boerin zich over hem ongerust. Elke avond na het eten verdween Sjang plotseling en keerde pas heel laat in...
nl.verhalenbank.35588
± 50 Jaar geleden vertelden sommigen, dat des avonds op eenzame wegen (liefst langs de waterkant) de zogenaamde "flodder" achter op iemands rug sprong met de twee voorpoten over de schouders en dat men dan die "flodder", welke soms heel zwaar was, moest meedragen tot men bijna aan zijn huis of de bewoonde huizen van het dorp kwam. Daar verdween de...
nl.verhalenbank.13514
Vroeger wier d’r veul over werwolve geprot. Zo’n werwolf sprong iemand, die soaves loat opte weg was soms opte rug. En dan wiertie al zwoarder en zwoarder. Zo iemand kos ’m hos nie mer drage. En hé’j wier woaternat van ’t zweit. As ze bé’j huus kwame, gieng de werwolf van de rug af.
nl.verhalenbank.50490
... Ook onder de Germanen was dit bijgeloof zeer verbreid. Zoo wordt in de Volsungasaga verhaald, dat Sigmund en Sinfjotli eens een bosch ingingen op avontuur. Zij kwamen aan een huis, waar zij twee mannen slapende vonden. Die droegen zware gouden ringen, terwijl boven hun bed wolfshuiden opgehangen waren, Het bleken koningszonen te zijn, die door...
nl.verhalenbank.49523
Van verkochte zielen Vaar-Köbke Op Genhoes Sint-Jans-Geleen, onder Spaubeek, woonde lange jaren geleden een vaarknecht (voerman), die Köbke (Jacob) heette met de voornaam en naar zijn stiel kortweg Vaar-Köbke werd genoemd. Hij had, God weet om welke reden, zijn ziel aan de duivel verkocht en nadat hij dat had gedaan, was er niets meer onmogelijk voor hem....
nl.verhalenbank.43474
’n Werwolf is ’n gewone man, mar die ’n belofte het afgeleid on den duvel. En durrum krieg ie nou en dan ’n vel thuus gestuurd dör de schorsten. As tie dan in da vel kruup, het ie de gedoante van ’n wolf en mot ie op pad um aander minse te ploage en te peste. Hé’j springt ze dan opte nek. Zo was ’r ok ’s ’n keer iemand ien de Kommerdiek, die ’m opte nek...
nl.verhalenbank.50237
22