Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
34 results
Dutch Keywords: dood
Nogmaals uit de mond der ouden: Het zou gebeurd zijn dat iemand in gezelschap van anderen, zo erg zou hebben gevloekt en daarbij als het ware God hebben gelasterd en gehoond, op weg naar huis, des anderen morgens dood werd aangetroffen. Het hoofd was dan omgedraaid en meer buitensporigheid zag men dan aan het lijk. Een gevecht met Satan zou dan hebben...
nl.verhalenbank.14777
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Mijn moeder vertelde mij meermalen over een man, die “ook meër kon as een gewoön mins”, hoewel hij er zelf geen voordeel van scheen te hebben. Hij had bv. de eigenaardige gewoonte, dieren (soms ook mensen) aan te raken...
nl.verhalenbank.127097
Yn Sumar stie in hûs mei in spreuk yn 'e gevel: "Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?" Yn Sumar wie de fépest. Der stoaren in protte kij. Ien boer wie der, dy hie der gjin lêst fan. Guon koenen dat net sette, dy woarden jaloersk. Sy gongen hinne en brochten sike kij by syn soun fé yn 't lân. Mar syn fé woarde net bismet. Doe liet dy boer de stien...
nl.verhalenbank.21748
By de Skilige Piip sit in skat yn 'e groun. Dy kin der wol út, mar dan mat men krekt de wurden wite dy't der by opsein wurde matte. En dat wyt net ien. De man dy syn jild it west hat, dy mat dêr noch altyd omspûkje. Hy sit achterstefoar op in ezel.
nl.verhalenbank.21477
Verlydt van Cathelynken onbert bij Brugge wede, wijlen Boudin Bernaart in zijn levene Draadtwerkere, Prochiaet in Westcappelle, gedaen bij heuren vrijen wel wetende wille den 9 en jann: en anderwerf den 17e daar aane dit jaar 1541. De voorn: Cathalina onbaart bekend en verklaart hoe dat zij voortijds een tijd van Jaren geleeden bij den gerechte van 't...
nl.verhalenbank.48812
Nou, dat zijn de kinderen...kinderen uit Leusden, die vroeger [...] zijn gestorven voordat ze konden worden gedoopt. Dat is gewoon een echt verhaal. En die zijn dan begraven achter de rozenstruik. [...] De Heig [fonetische schrijfwijze] ja. Dat is echt in Leusden. Die zijn dan achter de heg begraven omdat ze nooit gedoopt zijn, dus mochten ze eigenlijk...
nl.verhalenbank.45371
Meerminnen De vissers van Westenschouwen vingen in hun netten een meermin. Ze klaagde en smeekte om weer vrijgelaten te worden. Maar de vissers lachten en lieten zich niet vermurwen. Ze brachten de meermin mee aan den wal, en de meerman zag haar op de kade sterven. Toen wierp hij een handvol zand en wier in de haren en profeteerde: "Schouwen, Schouwen, 't...
nl.verhalenbank.13284
Almers G. uit de Beets (Noord-Holland). Behalve dat zij den dood kon voorspellen, verstond zij de kunst om zieken gezond te maken. Eens zag ze iemand aankomen, krom van de rheumatiek. "Wie is dat?" vroeg zij aan mijn zegsman. "Wel N.N.," was zijn antwoord. "Dat mag niet," zei G., en van af dat oogenblik zag mijn verteller N.N. rechter op gaan loopen....
nl.verhalenbank.9422
Zoo was er eertijds te Holysloot een kind van een bakker ziek. Aangezien er niet spoedig verandering ten goede kwam, werd dit aan de werking van een of andere kol toegeschreven. Men onderzocht, om dit te weten te komen, het hoofdkussen van het kind en vond daarin de duidelijkste bewijzen (rozen, sterren enzovoort). Dat kussen werd nu in den oven gestopt...
nl.verhalenbank.9404
Op 'e Leijen wie ien oan 't riden. Doe hearde hy in lûd út in wek wei kommen. "De tijd is verschenen, de man is er niet." woarde der sein. Even letter kom der ien oan riden op redens. Dy ried lyk op it wek ta en is fordronken.
nl.verhalenbank.20073
Yn 'e Hamster Pein wenne in boer dy ried by winter op 'e Wide Pet op redens. Doe hearde er dêr út in wek in stim weikommen: De tijd is verschenen, de man is er niet. Gauachtich dêrnei kaem der in man oanriden dy't yn dat wek ried.
nl.verhalenbank.17546
Us heit tsjinne by de boer. Der wie yn dat plak in feart mei in brêge der oer. Op in kear doe stie der in protte folk by dy brêge. Heit wie der ek by. Doe hearden se in stem út it wetter wei: "De tijd is der al, maar de man is der niet." Dat woarde in pear kearen achter elkoar sein. Mar der wie neat to sjen. Doe kom der in seas oan riden mei in hynder der...
nl.verhalenbank.20091
De Popke-poel yn 'e Boelensloane is tige djip. Sy ha dêr froeger de klyn út helle. By 't winter hurdrieden wy dêr wol op. Sy ha der us in stem heard. De tijd is er en de man is er niet. Der moest ien forsûpe. Even leter forsûpte dêr ien.
nl.verhalenbank.24230
Der stienen op in moarne bitiid us trije man oan 'e kant fan 't wetter. Doe hearden se in stem: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Doe is dêr dyselde deis ien forsûpt. Hwer't it gebeurde, wyt ik net mear.
nl.verhalenbank.20255
Op 'e Burgumermar is it gebeurd dat in reedrider by 't winter, doe't er by in wek lâns ried, in stem hearde: "De tijd is verschenen, maar de man is der nog niet." Krekt letter ried der doe ien yn it wek en is dêr fordronken.
nl.verhalenbank.19843
Der stienen us guon by de âlde feart (= de Feanster feart, dy't fan Surhústerfean nei 't prinses Margriet-kan. giet), flak by de Harkema. Doe hearden se in stem. Dy kom út it wetter: "De tiid is der wòl, de man is der net." Fuort dêrnei kom der in man oanriden op 't hynder. Dy ried pardoes yn 'e feart en is fordronken.
nl.verhalenbank.22237
Skoanheit lei mei kanker op bêd. Hy wie o sa siik. It roan om 't lêste. Doe kloppe der ien bûten op 't glês. Dy sei: "De dood." Doe't se nei bûten gongen om to sjen, wie der net ien. Even letter wie skoanheit wei.
nl.verhalenbank.19885
AB: "Ik kan daarover een verhaal vertellen, dat mijn oma verteld heeft. Er was een vrouw in het dorp, die was... dat noem je een heks gewoon, in het Nederlands. Die geeft je couscous te eten... op een vrijdagavond geeft ze je dat, of op een middag - in een dorp maken ze de hele dag couscous... geeft ze couscous te eten. Bijvoorbeeld als een vrouw macht...
nl.verhalenbank.18509
NEDERLANDEN Goes, den 17 Februarij. Het volgende, door ieder weldenken en verlicht mensch te beklagen voorval, heeft, gisteren, in de gemeente van 's Heerenhoek circa 3 uren van deze stad, plaats gehad; de vrouw van Pieter Oranje, kleermaker in voornoemde gemeente, sints een geruimen tijd aan cateleptische toevallen onderhevig, waardoor zij vruchteloos...
nl.verhalenbank.48813
Kaatje vertelde mij heel verschrikt Dat het nu al verscheidene nachten Zoo in haar bedstee had getikt Zij had gewis iets kwaads te wachten. 't Kloppertje achter het houten schot Voorspelde haar dit droevig lot. Dat tikte en takte en scheidde niet uit, Iets, dat gewis wat kwaads beduidt. Ook, toen zij laatst haar venster sloot Stond voor de deur een hond...
nl.verhalenbank.39503
37