Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
16 results
Dutch Keywords: buurman
Tovenaar betovert koe die dood valt Ons vader ging eens een koe kopen in Stramproy. Onze buurman had ons al komen waarschuwen dat we ze niet moesten kopen, want dat ze van een tovenaar kwam. Ons vader was echter een koppige vent en wou niet luisteren. Op een zomerdag was de koe echter uit de wei verdwenen en toen ons vader ook eens bij de tovenaar ging...
nl.verhalenbank.35778
Spookdieren Bij mijn grootvader- boer in Mariekerke geweest- was het verhaal bekend van een buurman, die in de gedaante van een konijn op het raamkozijn kwam kijken wat men at. Toen men het beu was, schoot men er op, maar opzettelijk niet met een kogel. Het konijn werd even in zijn vacht getroffen en..."buurman" waagde het verder niet meer!
nl.verhalenbank.13336
Schaapherders, die schapen in kraaien veranderen: Een scheper, die geen wei voor zijn schapen meer kon vinden, liet de kudde op een perceel rogge van een buurman, en veranderde ze, om het niet te doen opvallen, in kraaien. De pastoor kwam langs wandelen, en vroeg: “Wat is dat, laat jij de schapen op buurmans rogge?” De scheper: “Dat zijn toch kraaien!” De...
nl.verhalenbank.69387
Een Verhaal van een Toverheks van voor 1900 Dikke Bet kon volgens de buurtbewoners toveren. Op zekere dag vond een buurman haar achter een Eikenwal plat op de rug liggen met de mond wijd open. Hij dacht niet anders of dikke Bet was dood. Terwijl hij er een poosje bij stond te kijken zag hij een muis aankomen die regelrecht in de mond van dikke Bet...
nl.verhalenbank.13298
Er woonde 40 jaren geleden in de Startstraat hier eens een heel oud vrouwtje en die mensen die er naast woonden zeiden "pas maar op 'r hoor, want ze is een kol en kan kollen, want ze komt hier altijd naar binnen, maar als we een zoutkrans onder de deurmat leggen, dan is ze nog nooit binnen gekomen, daar durft ze niet overheen, en die het mij vertelde zei...
nl.verhalenbank.13252
Yn 'e Rottefalle wenne Piter Scheper. Dy koe mear as in oar. Hy siet us by syn buorman yn 'e hûs en doe sei er: "Sjoch, al jou fé rint bûtendoar." 't Wie midden yn 'e winter en soks wie net mooglik. It fé stie op 'e stâl, mar de buorman seach syn fé ek tige dúdlik rinnen. Hy gong nei bûten ta, mar der wie neat to sjen. Alle fé stie op 'e stâl.
nl.verhalenbank.19678
Stammerige Harm (= Harm Veenstra) stammere. Hy wie foddekoopman en roan to skoaijen en wjudde de strjitten en túntsjes hjir en dêr. (û.m. it terrein fan 'e froegere marechausséekaserne op 'e hoeke fan 'e Tsjerkestrjitte to Bûtenpost) Hy sleepte hwat mei de iene foet. Hy wie in tsjoenster. Syn buorman hie in pear biggen. Dêr hat er ien fan bitsjoend. Dy...
nl.verhalenbank.20016
Njonken myn omke yn Peasens wenne in man, dy gong foar in tsjoenster troch. Dy man hiet fan Ljujjus (= Livius). Omke fortelde, op in kear stie er fóár by 'e wei mei omke en dy to praten tsjinoer de foardoar. Omke rint troch 't hûs nei de achterdoar - en dan komt dyselde Ljujjus út it hok wei; doe hied er de geit krekt molken. Doe wist omke dat der twa...
nl.verhalenbank.27950
Japik Kooistra fan Sweagerfean hie bargen yn 't hok. Boate Griet wie in lyts wyfke, dat tsjoene koe. Dy wenne njonken Japik Kooistra. Sy kom us op in moarn by him yn 't bargehok. Doe striek se de baerch oer de rêch. Doe woe de baerch noait wer frette.
nl.verhalenbank.24078
Der wienen minsken yn 'e Harkema, dy hienen in bern, dat wie siik. Ut tsjerke wei kom buorman om to harkjen hoe't it mei it bern wie. De frou sei tsjin 'e buorman: "De jonge wurdt neat better. Wy ha al guod fan dokter, mar dat jowt suver neat." De man sei: "Ik mat moarn mar nei de duvelbanner ta yn Kûkherne. Dan mat ik mar in heale dei thúsbliuwe." De...
nl.verhalenbank.16887
Kei Sytses en 't wiif, dy wennen to Feanwâlden op 'e Fenen. As âlde Gosse jounpraters hawn hienen, dan wist Kei Sytses syn wiif altiten krekt to sizzen, hwa't der west hienen. Der siet dan wolris in kat by Gosse en dy bûten yn 't finsterbank, mar dêr waerd gjin doel op makke. Mar doe't dat faker as ien kear gebeurde dat Kei Sytses wist hwa't der by harren...
nl.verhalenbank.24221
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Ik hoorde o.m. het volgende verhaal van een oude boer: Op een keër wier m'n beste melkkoe ziek. Ik veulde, dat 't geën gewoöne ziekte was, maar toverie. Daorum ging 'k nie naor de veearts, maar naor de toverdokter, die...
nl.verhalenbank.14829
Een bejaarde zegsman uit Kloetinge, die ik Z zal noemen weet allerlei over een reeds lang overleden inwoner van Klaetinge, die weerwolven kon (Ik zal deze weerwolf A noemen). Z is bijzonder goed in staat o inlichtingen te geven, want hij heeft er, toen hij nog in 't gezin van zijn vader woonde, náást gewoond. Z deelt het volgende mee: A heeft een tijdlang...
nl.verhalenbank.13259
VAN WIETSE VELDHUIS In de vorige eeuw zal in de Zaanstreek wel geen persoon hebben geleefd waarvan men zo veel wist te vertellen als van Wietse Veldhuis uit Koog aan de Zaan. Gorse Gorter had de onhebbelijke gewoonte om zich geregeld, als hij van zijn werk naar huis ging, bij een boom aan de kant van de Dijksloot te posteren, juist op een plek dat men hem...
nl.verhalenbank.12779
Van eenen ouden man die Doctor Faustus van syn godloos leven heeft willen bekeeren ende wat ondanck hy daervoor hadde. DAer was een seer christelick ende godvreesende medicijn die een liefhebber van Godes woort was ende een ghebuere van Doctor Faustus. Deselve, alsoo hy sach dat veel studenten by Doctor Faustus uut ende in liepen, ghelijck als in eenen...
nl.verhalenbank.72346
Wil: Zeg Leida, wat bi'j van hoes oet katholiek of protestant? Wit: Ikke katholiek. E: Katholiek, ie hebt ok wa es mangs heurd van dee pasteurs, pasteurs dee meer kondn as normaal? Wit: Nen pastoor? Doar he'k nog nooit zoavöl van heurd, ik wet wa, dat za'k oe dan nog wa evn verteln: mien moor was doad en dee andre kinder warn almoal groot, mien moo is...
nl.verhalenbank.128610
18