3 datasets found
Danish Keywords: vende stoppe
En karl tjente hos en udflytter her og havde sig en kjæreste, som han skulde ud at besøge en aften. Manden, han tjente hos, havde to sønner, sådan et par store drenge, og de havde jo fået at vide, at karlen skulde ud på den tur, hvorfor de spekulerede ud, at de vilde kyse ham, da de vidste, at han var meget overtroisk. Så snart som karlen var gået, så...
da.etk.JAT_06_0_00258
A hentede en gaug Begen i Gislwn til et øg, der var sygt. Han gjorde nu hans krusifikser og kunster, og gav også øget noget ind: Dyvelsdræk, hørfrø og paradiskjærner, og så skrabte han på lidt arvet solv og kom i også. Da. han nu lidt etter solnedgang var færdig med det, skulde a jo til at kjøre ham hjem ad. A tager eu mogvogu og lægger en stor...
da.etk.DS_06_0_00796
Mens a boede her oppe i Jens Huls hus, boede Knud Demstrup i det samme hus. Han var kjørende ud til Astrup, og de kommer noget sildig på hjemvejen. Da de kommer oven for Jens Huls, vilde hestene ikke af stedet. Så går han om for ved bæsterne, og lige med et svip er vognen vendt lige om, og inden han vidste af, stod han bag ved vognen. Knud havde også en...
10