3 datasets found
Danish Keywords: vende kast
Erik Villerup var natmand her i Åby. Så kom der brev fra Birkelse, at han skulde komme der og feje skorstene. Men han kunde ikke selv læse brevet og gik omkring fer at få én til at læse det. Endelig traf han én; og han skulde nu først læse udskriften, men han vilde ikke ret ud med det. “Sig kuns frem, barn”, sagde Erik. Der står: Til Erik Jensen Natmand,...
da.etk.JAT_05_0_00321
Der var en Gårdbo i Hvedsied, min Moders Bedstemoder kunde huske ham. Da havde de Trægrebe, og som nu Karlen gik og mogte om Morgenen, sad Gårdboen oppe på Ranen med Fødderne igjennem. Så smækker han Karlen en Ørefigen med den ene Fod. Nå, Karlen han fatter Greben og smækker til Gårdboen igjen med den sådan over Foden. Så siger Gårdboen: »A fik ikke uden...
da.etk.DSnr_02_B_00203
Magia. 1. At se, om et menueske er forgjort. Tag en ny glasseret potte, deri skal du tage af den syges vand, s
10