Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Icelandic Keywords

There are no Icelandic Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
131 datasets found
Danish Keywords: underjordisk
I kvægpestens tid flyttede beboerne deres kvæg ud i buller, som do gravede ind i bakkeskrænterne og dækkede med grene og torv. Af en sådan halv underjordisk stald bar der været spor på en mark i nærheden af Ottesgård her i Barsmark. En anden lindes på marken Spiamslykke ved Dybvighoved.
Bitte-Fanden havde hjemme i Stenild ved Hobro og er død for en 15. 16 år siden. Han var egentlig urmager og boede i et lille hus i Stenild. Den gang de vilde fange ham, forvarte han sig i nogle underjordiske gange, der var nede under neden huset; og de kunde ikke finde ham. Så omringede de huset med en afdeling af Randers dragoner og stak ild på det. På...
Der boede en mand der ovre osten for Volsted, de kaldte Simon, og han havde en søster, der var gift med Bitte-Fanden. Han boede i Stenild og gik og gjorde klokker rene. Så får Simon besøg en nat af tre folk, og de kom ikke for det bedste, for sagen var, at Simon havde en sølvkande og måske nogle penge også. De binder mand og kone og to drenge, og så tog...
da.etk.JAH_05_0_00365
Der boede en Mand ude på Rubjærg Hede, der hed Rasmus, og det var en ualmindelig klog Mand. Der var kun det enlige Hus der ude den Gang. Han havde også Cyprianus, og der er mange, der mener, at jeg har den efter ham som eneste Arvetager. Han havde svær Omgang med de Underjordiske der på Egnen, og dem var der nok af. Så var der også en klog Kone der i...
Min Farbroder Mikkel Kristian fik en Gang en slemme Sygdom, og de søgte Doktor både her og der, men der var ingen Ting, der hjalp. Så rejste de da ned til Kristen Spillemand i Farsø, og min Fader og min Faders Moder var med. Da de kom ind og havde fortalt, hvordan det stod sig, sagde Kræn Spillemand: »Ja sådan gjør de alle Tider, når de er halv døde, så...
Der var en underjordisk Gang fra Dyrehavegård i Kolding Landsogn ind til Slotspladsen. Pigen, der malkede, hørte i Kjørhuset, at der gik Musik og Spektakel hver Aften og da særlig indtil Jul og i Forårstiden. Der var sådant Spektakel i Kjøkkenet, og det var, ligesom alle Redskaber der inde var i Bevægelse. Så hørte de også én kaste op, og den Lyd var så...
Der er et stort Kar hvæld midt i det underjordiske Rum på Kjærgård. A har set det gjennem en Sprække. Hunderup S., Gjørding H. Peder Frøsig, Hillerup.
En Pige fra Immervad skulde hver Dag ud på Marken over efter Abkjær for at malke Køerne. I Nærheden af var en Holt Skov, og der lagde hun Mærke til, at hver Gang hun kom, så blev der sådan underlig Bevægelse der inde, hun kunde se noget der imellem Træerne, men det blev aldrig til mere. Hun talte flere Gange om det til sin Husbonde, men han agtede ikke...
Der var i gammel Tid Sørøvere på Nebbegård, og de havde en underjordisk Gang fra Slottet og ned til Vandet. Gårslev S., Holmans H. Pens. Lærer Barsøe, Stallerup.
Henved et Par Mil sydvest for Nyborg ligger Rugård, der i sin Tid har været beboet af en stor Sørøverhøvding. Nu ligger Gården vel inde i Landet, men den Gang gik der en Fjordarm op til den. En Fjerdingvej syd for ligger Glorup, som den Gang var et Munkekløster. Manden på Rugård fik i Sinde at slå Munkene ihjel og plyndre Klosteret, da de var meget rige,...
da.etk.DSnr_04_0_00735
I Spandetgård, som ligger nærved, hvor den ældgamle Spandetgård lå, hores ofte før et Uvejr en underjordisk Lyd ligesom en fjern Torden. På Fjersted Mark hores på et bestemt Sted en Brusen nede i Jorden ligesom Lyden af et Vandfald. Opt. af Mikkel Sørensen. Spandet S., Haderslev Vester A.
Der siges at være en underjordisk Forbindelse imellem Flynder So og Mork So, og så meget er vist, at når Vandet stiger eller falder i den ene So, så gjor det også det samme i den anden. De ligger jo tæt ved hinanden, der er vel ikke mere end en 20 Alen imellem dem. Vilh. Christensen, Maj 1919. Estvad S., Ginding H.
Der er meget gamle underjordiske Kalkgruber her nede ved Fjorden, og der skal Kalken være hentet til de kongelige Slotte, da de blev byggede. Jens Jensen, Assens. Assens.
da.etk.DSnr_03_0_01199
Kjærgård har en Gang været en betydelig Herregård, som lå på en Bakke ude ved Havet, men den kunde ikke ligge i Fred for Sørøverne. Den blev så flyttet ind, hvor den nu ligger, og ved Flytningen blev Bønderne opstillede i en Række helt fra den gamle Plads til den nye. Så gik Stenene fra Hånd til Hånd. Der skal gå en underjordisk Gang fra Bakken til...
Kjærgård har i gammel Tid været en stærk Borg med store Voldgrave om, og der har været to Etager med store hvælvede Kj ældere. Herremanden blev vred på sin Hustru og lod hende med hendes Barn indmure i en af de Hvælvinger. Den har da fået Navnet Jomfruovnen og kaldes sådan endnu. Fra Gården har der gået en underjordisk Gang ud til en stor Jordhøj i...
Broager Kirke er bygget omkring ved Året 1200 af to Søskende, som levede i Borgen på Smølvold, hvorfra der byggedes en underjordisk Gang til Broager Kirke. Den blev bygget af Stenene fra den brændte Borg. Der, hvor Gangen hørte op ved Kirken, var der en Jærnport, som blev borttaget i Marts i År, og man sagde da at have fundet de balsamerede Lig af de to...
Der skal have været en underjordisk Gang fra Krovstrup ved Kjøbenhoved til Toftlundgård i Langetved, så stor, at en Rytter kunde ride der igjennem på sin Hest. Folkene der omkring var både store og stærke. En Vejfarende, der kom forbi en Mand, som gik og pløjede, spurgte ham om Vej, og da han ikke havde andet at pege med, så tog han selve Ploven, løftede...
Der skal gå en underjordisk Løngang fra det gamle Antvorskov Kloster og til Sorø. Midt imellem de to Steder findes en Jærnport, og ved denne Port sidder Holger Danske. Fra Oringe og over til Gåsetårnet skal der også gå en Løngang. Slagelse St. Peders Lds., Slagelse H.; Vordingborg Lds., Bårse H. J. Jensen, Refshale.
En Trold var bleven vred på St. Peders Kloster i Næstved. Så fyldte han en Pose med Sand, og hvor han tog det, dannedes Præstø Fjord. Så marserede han ad Næstved til. Men en Ellekvinde snittede Hul på Posen med sin Pennekniv. Sandet dryssede nu ud, og deraf blev en hel Bakkerække. Men der sees alt imellem en Tværdal, idet Trolden gjorde et lille Hop, og...
da.etk.DSnr_03_0_00125
For lang Tid siden holdtes der om Sommeren Lystighed, Svir og Sværm på Bulbjærg. Det kunde Kongen, som boede i Bjærget, ikke være tjent med, og ofte advarede han Fredsforstyrrerne ved at lade et Klippestykke rulle ned og slå en eller anden ihjel og lod tordne nede i Bjærget, men lige meget hjalp det. Da Lystigheden stadig blev værre, tabte han...
10