Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
19 results
Danish Keywords: troldfolk
Vrejlev kirke skulde have været bygget et par hundrede favne længere oster, end den nu står; men . . . revet ned . . . Det var nær ved tvende høje, som var beboede af troldfolk, og så mente de, at når de forstyrrede arbejdet, kunde de blive fri for den klemren. Så blev kirken flyttet hen på sin nuværende plads, og troldene måtte da flytte deres vej....
På Næsby mark ligger to høje med troldfolk i. En aften, da trolden i den ene høj havde gilde, cg den stod på ildstøtter, kom en karl ridende der forbi, og da han så, at troldene dandsede, gik han ind og dandsede med til langt ud på natten. Næste aften kom han atter ridende der forbi, og da de sad og drak der inde, bad han om at få noget at drikke med....
Et sted på Fyen lå en høj, som var beboet af troldfolk. Manden mente imidlertid længe, at det kun var noget dumt snak, men besluttede sig dog til sidst til at undersøge det. En aften siger han derfor til konen: "I nat vil jeg ud til Troldhøj og se, om der virkelig er trolde der ude." Hans kone tiggede og bad ham om endelig at lade det være, troldene...
Folk her i Gården blev forhen meget plaget af de Trolde, der boede her vesten for på Bakken, men Højen er nu sløjfet. Den gamle Trold hed Dagon. En Dag Folkene var ude at høste, kom Troldene og stjal et lille Barn, der lå og sov i Vuggen, og så lagde de en af deres-egne Unger i Steden for. Et sikkert Middel mod Forbytteise er at strø Hørfrø i en Ring...
da.etk.DSnr_01_0_00970
På skjellet mellem Dalum sogn og Stenløse findes nogle temmelig høje bakker, hvor der boer trolde. En aften kom en rytter der forbi. Han så da bakkerne hæve sig op på tre flammende piller, og rundt om højen var der sat utallige flammer og blus, gule og blå. I selve højen dandsede troldfolket. Rytteren greb i forbifarten et temmelig stort blus og skyndte...
da.etk.DS_01_0_00789
En karl, der tjente på Refsnæs, var en dag redet ud til Vildmosegård. Da han kom tilbage, var det aften, og just som han kommer til Kjcellingbjcerg, en stor bakke i Nørre-Kongerslev sogn, stod den på fire pæle, og troldfolket dandste lystig om der inde. Karlen holdt nu stille for at se, hvorledes slig en trolddands tog sig ud. Endelig bad han en af...
Moder fortalte, at da hun var lille, da var der en how (d : høj) på Klavs Hansens forældres lod, og der legte børnene tit, men så horte de en dag, at der blev en lyd, lige som trolden slog kistelaget i. Så turde de ikke godt lege der mere, for der boede jo troldfolk i den høj. Nu er bakken sløjfet, og der pløjes over den. Det var på marken til Slcippinge...
Der var to fattige Folk, og Manden skulde være Soldat. Der var nogle Troldfolk i en Høj, og de kom ofte hos Konen, og hun kom endelig også der. Der var alt af Guld og Sølv. Troldene var en Dag ved at koge Urter, da hun var der, og så spildte de en Dråbe på Bordet. Hun tørrede sine Øjne dermed, og blev nu klarsynet og kunde siden se Troldfolk over alt,...
I Brande sogn ved Brand-ures høje er en høj, som man kalder Kjæmpehøjen, fordi den er større end de andre høje. Fra denne høj udgår nu og da om natten tre gloende pile så lange og så tykke som en vognstjært, og de slår da ned i en anden høj, der kaldes Sinkbæk høj og ligger omtrent en halv mil fra Kjæmpehøjen. I begge de høje boer der troldfolk, der om...
da.etk.DS_01_0_01311
Til Astmp kirke knytter sig folgende sagn. I en høj ved Lutide var der forhen underjordiske. De holdt gilde om natten, og så længe det varede, holdt folk ikke af at komme for tæt hen til højen, der da var åben, så at man kunde se, hvordan troldtojet dandsede og drak. Det skete alligevel en enkelt gang, at der kom nogen forbi, og de kunde da se, at...
Folk skal spytte, når de går over een steute, for om troldfolk ere sidst gåen der over. J. B.
da.etk.DS_07_0_00835
På Pedersborg Mark imellem Pedersborg og Bromme ligger en anselig Høj, Brøndhøj kaldet. Da en Aften en Mand vandrede her forbi, havde Troldfolket i Højen Lystighed, og en af dem trådte hen til Manden med et fyldt Sølvbæger og bød ham at drikke. Manden, der var snild, tog imod Bægeret, men kastede Drikken bag over Hovedet og ilede nu af alle Kræfter bort...
Høvdinggård ligger i Mern sogn og har forhen hørt til ryttergodset. I en af hovmarkernc der, som kaldes Hjortev&nget, lå for 50 år siden en lille høj, som var helt dækket med sten og kaldtes Djævlebjxrget. Der boede troldfolk, og da man byggede mange kirker, brugte man mange kampesten og tog af dem, der lå pa hø;en. Men så blev troldene vrede, og da...
da.etk.DS_03_0_00034
Jævne Gine so ligger to høje, Glue høj og Tue høj. I hver af dem boede forhen troldfolk. Glue høj er bevokset med kratskov. Nu var det en gang, at den gamle Jens Henriksen i Sodinge gik op på Glue høj at hugge nogle skinnekjæppe, for han var soldsætter. Men så snart han havde begyndt at hugge, kom trolden ud af Glue høj og råbte hen efter Tue høj:...
Der var for lang tid siden en herremand på Linderupgård, grov rig var han, og så havde han så kjøn en kone, at hendes lige ikke fandtes mellem Randers og Ribe. På samme herremands mark var der en høj, hvori der var troldfolk, og somme tider hændte det sig ved aftenstid, at højen rejste sig på stolper, der så ud som den flammende ild, og neden under...
da.etk.DS_01_0_00895
I gamle dage var egnen her beboet af små sorte, som vore stammefædre havde en hård kamp at bestå med, før de fik dem fordrevne. Endelig måtte de små rømme, men truede så med, at de vilde sende hævnere, som skulde blive meget vanskeligere at få bugt med. Og ganske rigtig, da de vel var borte, mylrede det med rotter og mus, og dem har man ikke kunnet...
da.etk.DS_01_0_01344
Oven for Svejlundstok ved Siver kro ligger Svejlundbjærge, hvori der bor troldfolk eller vætter. En gang var jeg der oppe at tøjre hestene, og da hørte jeg to hamre smede der inde. Jeg blev da bange og løb hjem. Siden fortalte vor karl, at han havde hørt det samme. Nis Callesen.
Tæt osten for byen Pilemark på Samsø ligger en høj bakke, som kaldes Tovbjærg, hvor der har boet troldfolk. I Pilemark boede en mand, der hed Kræmmer-Jens. Hans kone havde fået et barn, men eu dag, hun så på barnet, syntes hun ikke, det var hendes eget, og hun kom i tanker om, at troldfolkene i Tovbjærg vist havde forbyttet det. Hun sagde det til...
da.etk.DS_01_0_01027
Der fortælles fra Hanstholm, som ligger to mil nord for Tisted, at der en gang boede en kone, som fodte et lille barn. Hun havde barnet i flere år, men det blev aldrig større end som et svøbelsebarn. Hun troede så, at barnet var forbyttet af troldfolk, og rådforte sig med en klog kone, som gav hende det råd, at hun skulde foretage sig en bestilling, som...
53