Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
48 results
Danish Keywords: time
Gabriel på Restrup forlangte først af kongen at få alt det, han kunde overse fra et højt punkt her i egnen, det vilde han have til ejendom. Han svarte: »Gabriel, Gabriel, du gaber for vidt.« Da nu kongen ikke vil tilstede det, så forlanger han at få det, han kan ride ind på tre timer. Det bliver så bevilget. Han red på noget, der skulde forestille en...
Manden på Sæbyholm havde gjort et Væddemål med nogle Bønder om, at han skulde have så meget Jord af deres, som han kunde omride på et nyfødt Føl i Løbet af en Time. Han havde jo sluttet Pagt med den Slemme. Så red han, og han kom også i den Time uden om de 700 Tønder Land, der fra nu af kom til at høre til Gården, og der byggede han sig en Gård, som han...
da.etk.DSnr_06_0_00176
Gabriel Gyldenstjerne måtte have lov til at få det ejendom, han kunde ride ind på tre timer, og så red han på en 3-års plag både over marker og diger, kort sagt det hele. Kjæret var ikke en gang til at gå igjennem, men han red lige godt, og alt det, der er til gården, har han indredet. Den gang han kom tilhage igjen, kom han et kvarters tid for tidlig,...
da.etk.DS_06_0_00514
En frue på Gammel-Estrup havde givet sig Fanden i vold, og der var bestemt en dag, han skulde have hende. Så viser hun en pige ned i en kjælder efter en flaske vin. I det pigen nu går op af kjælderen, er der noget der siger: »Kommer fruen ikke straks, så henter a hende.« Den gang hun kommer op i kjøkkenet, siger fruen: »Hørte du ikke noget?« — »Jo, der...
Fru Anna Søe på Kokkedal befalte sin kusk at spænde for en gylden karet og så kjøre med hende. De kjørte og kom til en stor bygning, som han syntes var et slot. Der stod hun af og gik ind. Så holdt han udenfor den store bygning i 4, 5 timer. Hun havde ingen ting sagt ham besked om, og så vilde han omsider ind i slottet og spørge efter fruen. Da ser han...
da.etk.DS_06_0_00154
På Gram slot boede en grevinde, som var meget forfalden til spil og havde dog altid det uheld at tabe. Hun ønskede da at vinde, ihvad det skulde gjælde. I det samme kom Djævelen og tilbod, at hvis hun vilde høre ham til, skulde hun altid vinde. Hun var just ikke meget glad til at gjøre det løfte, men bekvemmede sig omsider hertil. Dag og time blev nu...
da.etk.DS_06_0_00452
Wolle Gålldsagåe til hans kone, at hun ikke måtte komme op til ham, inden en time var gået. Da hun så kom der op, var hans hoved vreden om i hans nakke, og han var død. Anders Udsen.
da.etk.DS_06_0_00124
En meget fattig karl i Avlum gik en dag og grublede over, hvorledes han skulde få sit udkomme. Da kom en mand til ham, som spurgte, hvad han sørgede over. Karlen fortalte det så. Manden lo ad ham og sagde, at han kunde gjøre en akkord med ham. I en del år vilde han forsyne ham med penge, og når tiden var omme, skulde han tilhøre ham. Det gik han ind på,...
da.etk.DS_06_0_00668
Noget før provsten døde, blev han af med sine bøger, og det var meget vigtigt for ham, ti den, der ikke får dem solgt, før han døer, hører Fanden til. Den tredje, der får dem, kan aldrig få dem afsat, han hører aldeles bestemt Fanden til. Henrik Smidt og Sebrian fik gårdmand Jens Pedersen i Kildebrønde,, heksepokisen fik gamle Sidse Jens Frederiks i...
Der var en soldat, der havde 60 mil hjem, og så kom han til en kjørende og spurgte om forlov til at kjøre med. Ja, han fik så lov og satte sig op. Så kjørte de ikke uden som en times tid, så kom de til en by. Kusken spørger ham da, om han kjender den by. Ja, det kom ham for, men det kunde da ingen rimelighed have, for han vidste jo, han havde 60 mil hjem...
Johannes Pig tjente i en gård vesten Jelling. Hans husbond var en græsselig drukkenbolt. En aften var han ude, og de sad og ventede efter ham, for når han var fuld, var han og ond. Men den aften var han stille og bleg, da han kom, og sagde, at de alle skulde gå i seng andre end hans kone, hun skulde blive oppo ved ham. Da fortalte han hende, at han havde...
da.etk.DS_06_0_00424
En Svensker kaldet Niels Hest, der var meget stærk, tarsk rug på Amager og skulde have betaling for tønden. Han spurgte, hvor mange tønder han skulde tærske om ugen. Ja, han måtte tærske så mange han vilde. Så tarsk han 20 tønder om ugen, og en almindelig mand kan jo kun nå 6 tønder. Han kunde endda stå hele timer uden for og snakke med andre. Ingen...
da.etk.DS_06_0_00291
Pastor Niels Lang i Vilslev havde en dreng gående. Det var en fuldvoksen karl, men gik des uagtet uuder navnet dreng, fordi han havde gået i præstegården i Langs faders og broders tid. Derfor havde han stor frihed og var uudertiden nysgjerrig. Han fik en søndag fat i Cyprianus og læste sålænge, til der kom en and ind og satte sig på hans skulder og vilde...
da.etk.DS_06_0_00271
På Kjølbygårdleveåe en frue, der skulde høre den Slemme til. En aften bad hun kusken om at spænde for, og hun kom ud og satte sig i kareten. Karlen spurgte, hvor han skulde kjøre hen. Hun sagde, at han skulde give hestene løs tøjle og lade dem råde, så fandt de nok hen, hvor de skulde. Da kjørte de hen over veje og stier, og karlen undrede sig over, at...
da.etk.DS_06_0_00153
Min Svigermoder har tit fortalt mig, at hver Gang hendes Mand var ude, hørte de ham altid komme gående op mod den ydre Dør og tage fat i Håndtaget, en halv Time før han i Virkeligheden kom. Men pludselig hørte også det op. Vi talte med ham om det, og han vidste ikke at forklare det på anden Måde, end at han i det Øjeblik tænkte på, at det nu var Tiden at...
Henne i Kjærbølling by boede en mand, som hed Iver Bendsen. Han havde en aften sildig været ude i marken med sine heste for at sætte dem på græs. Da han gik på en sti igjennem kornet hjemad, og var kommen et lille stykke hen ad stien, så han en mand gå forved sig på stien. Manden troede, at det var hans nabo Grejs, der også havde været ude i marken at se...
da.etk.DS_06_0_00342
En Frue på Katholm var så ond, og Folkene i Egnen kunde da ikke lide hende. En Vinteraften sendte hun en af Pigerne ned i Kjælderen at tappe øl. Hun kom farende tilbage og sagde, at der lå en stor Hund nede på Tønden. Så sender hun en anden én derned, og hun kommer også farende og fortæller det samme. Fruen blev nu gal og sagde, nu kunde de sætte dem i...
da.etk.DSnr_06_0_00209
For et halvaudet hundrede år siden var der eu ung og rig pige, som havde svoret eu karl troskab. Meu hendes forældre tvang hende til at gifte sig med eu anden, nemlig en herremand, som ejede herregården Skovsborg på Fyen. Da brylluppet holdtes, kom der én med, som ingen kjeudte, men ud på aftenen var der nogle, som opdagede, at han havde en hestefod, så...
da.etk.DS_06_0_00650
Oppe i deu nørre side af Budolfi kirke i Ålborg hænger stormklokken, og tæt bag ved den i et hjørne var en rede, der kaldtes Fandens rede, og den var så stor, at der kunde lige ligge et menueske sammenkrøben i den. Der måtte ingen komme, for så blev de smidt ud af det nordre glamhul. Når der var ildebrand, skulde tårnvægteren hænge en lygte ud af det...
da.etk.DS_06_0_00629
For mange år siden, da jeg tjente hos jagtjunkeren i Stenderup skov, havde vi dér en kjøkkenpige, hvis bedstemoder var ovre fra Gudsø. Denne bedstemoder kaldte de en heks. Pigen fortalte mig, at hendes bedstemoder havde Cyprianus. Så siger jeg til hende: »Når du kommer der over en gang, kunde du så ikke låne den af hende? jeg vilde dog gjærne se den...
da.etk.DS_06_0_00200
115