Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Icelandic Keywords

There are no Icelandic Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
45 datasets found
Danish Keywords: spotte
En badel stuà, høwwed: fod (Himmerland): di fælde (om fåret, der taber ulden, Randers): dær æ en sandbli øwwe de støk joer: sandrevle; å blåk jæn wal: tage godt ved næsen: blåt sæ får eller dyww sæ får å tø: dy sig; brødyws: den, deltager stødet op for andre f. eks i trætte og slagsmål (Randers): dær æ et brat eller et bratmol dierøwwe: høwsager,...
da.etk.JAT_06_0_00990
En fagsie, spottende om en hund eller et menneske : du er en rigtig fagsie; uan æ så påssiwån: om gamle folk, der ikke ret véd. hvad de går efter. Kristen .1. Risum, Ulfborg.
da.etk.JAT_06_0_00969
Et lejdebrev. Idet jeg meddeler et af Kristen Iglsøs lejdebreve i aftryk, forudskikker jeg en meget kortfattet meddelelse om manden, som er mig meddelt af én, der kjendte ham særdeles godt og i længere tid opholdt sig i samme sogn. Denne mand forer da ordet: Kristen Kristensen Iglsø lod sig til daglig brug kalde Kræn, og når man snakkede med ham om...
da.etk.JAT_06_0_00862
Her på egnen har vi dyrket "meget hor, og når det så skulde skages, samledes en del karle og piger fra byen, og de stillede sig an parvis, og karlen skagede så forst det groveste af, og derefter smed han hans lok over til pigen, som så renskagte det. Bag efter havde do megen morskab for og vel også lige i tiden. En skagevise, som a har hørt, lyder sådan...
da.etk.JAT_04_0_00341
Sønnek Ludvig Petersen ejede Kværs ladegård og Grimgroft, og han kaldtes til daglig brug for den gale kapitain. En gang kom han til en kro, der hedder Hold-bi, ved Flensborg og var der inde. Da kommer der en Jyllandspottemand kjelende med et læs potter. Kapitainen lob ud og spargte, hvad han vilde have for hele læsset. “De skal ikke spotte mig, for det a...
Kjeldsen på Molgård var forst vornet til Mariager kloster, men så kjøbte ban sig fri ved at give en brun hoppe. Han var meget gudfrygtig på sin vis. Hver morgen sang han en lang salme, og det kunde da hænde, at han skulde på vandhuset, inden han blev færdig med den, men så sad han der og sk., og sang. Han skrev ret ordentlig for sig mon på jysk, og hvert...
da.etk.JAT_02_0_00109
Det vedkommer enhver efter pligt og standsgebyrd flittig at opvarte sine hunde og katte og bese dem nøje, når de slikker deres bageste kompas, saml rakker riet ene bagben i vejret; ban da straks lader sine piger og drenge, enhver efter stand rengjnie" kjedler, gryder, potter, kander og andet, som kan være tjenlig, sá ingen skal have noget derpå at...
da.etk.JAT_01_0_01122
Min fader Hans Pallesen i Elsted var den første der pa egnen, der merglede. Folk spottede ham, men uagtet han var fattig til at begynde på, blev han dog velhavende, ti han avlede svært godt. Skjørring.
Pastor Asp i Lemp vilde gjærne tage imod gaver af konfirmanterne. Så var der en pige, som var meget dårlig begavet, og det kneb svært for hende. Da kommer faderen kjørende op ad præstegården med et helt læs fødevarer, og en hel slagtet gris lå allerøverst. 1 det samme kommer der en forbi, og han sagde helt spottende, idet han ser den: “Skal den åsse hen...
For 80, 90 år siden levede i Skjoldelev en gårdfæster J., der jævnlig lå i krig med Vorherre, fordi han ikke lod tilflyde ham så megen velsignelse, som han ønskede sig og syntes at have gjort sig fortjent til. En gang tog han et bavreneg, som han syntes var for kort vogset, i hånden og holdt op mod himlen, idet han udbrød: “Tokker do, te de æ kuen å...
da.etk.JAH_06_0_00428
Foldingbro bestod i sin tid kun af en krogård, men nu er det jo ikke alene en kro, men også en større landejendom. Der var legestue en aften og svir og drik, og så trak det op med et forfærdeligt tordenvejr. Men det førte kuns til, at de vilde have mere løjer af det, og de sagde spottende, at det var Vorherre og sant-Per, der var ved at kjøre deres klyne...
da.etk.JAH_06_0_00426
Man fortæller spottende folgende: Ude i Gråmose, Torning sogn, tærsker man lyngen, før man giver kreaturerne den. da den ellers er for kraftig. Alle bymændene har kun én skjorte tilfælles, og når en af dem skal fra by, får han skjorten. Et forår meget tidlig lukkede en af bymændene hans kreaturer ud og sagde til dem i det samme: “Ja, a kan intet græs se,...
da.etk.JAH_01_0_00225
Ved Klamsbro syd for Præstegården har det været rent galt med Spøgeri. Folk har således talt om, at der gik en Præst og spogte der. I Bækken skulde der ligge en hvid Svane, som gjorde Vejfarende megen Fortræd, såsom ved at kaste Folk af Vognene, lade dem valte o. s. v. Jens Sørensen i Janderup har således væltet en Gang, han kjørte over Klamsbro,...
da.etk.DSnr_05_0_01177
Der var en Bås i vestre Ende af Kostalden på Tanderup, den kunde der ingen Kreaturer være i, og der kunde næsten heller ingen Mennesker være i det Kammer, der var tæt ved Siden af. Der lå to Drenge der oppe, og en Aften kom en Mand ind til dem med en rød Lue på hans Hoved. Drengene blev rædde og rendte støstnagen af Kammeret og op ad Forpagterens. Så...
da.etk.DSnr_05_0_00693
Oppe i det ene af Gjæstekamrene i Klosterlund, skal det nok ikke være rigtig fat, og ingen tør ligge der om Natten. En gammel Mand, der hed Niels Mikkelsen, lå der en Nat, og da vågnede han og så Kammeret oplyst. Ved Bordet sad den gamle Sognefoged Anker med en Masse Papirer og Dokumenter foran sig og sad og skrev. Han var nu død for flere År siden....
Niels Møller, der var slem i Munden, gik tillige med en anden Mand en Aften fra Skovgården gjennem Hyllested Bjærge til Hyllested By for at besøge Jens Povlsen der. De spillede Kort hos ham hele Aftenen, og da de hen imod Midnat skulde hjem, sagde Niels Møller: »Lad nu J. N. komme i Aften, så skal a — som han kunde bande — gjøre Kål på ham.« J. N. var en...
da.etk.DSnr_05_0_00202
Der var en anden Junker eller Herremand, der vilde bejle til Herremandens Datter på Engelsholm. Men Frøkenen spottede ham og sagde, te hun havde en lille sort Hund, han var den så lig om æ Mund. Så sagde han, te han vilde have sig hævnet over de Ord, og så rejste han af med det. Så var hun indelukket et halvt Års Tid eller mere, men så en Dag siger hun...
da.etk.DSnr_04_0_00315
Generalen på Engelsholm var egentlig studeret til Præst. Han kom til Gården, da Franskmændene lå her, og var som Tolk for Jermiins Enke. Sådan blev han kjendt med hende, og de blev gift sammen. Hun ejede også Lundenæs og Skrumsager, og dem beholdt Stifdatteren. Så kjøbte hans Kone ham Titel af Generalkrigskommissær, da det ellers var for simpelt. Hans...
da.etk.DSnr_04_0_00298
I Sandholts-Lyndelse Kirke ligger de gamle Troller fra Sandholt begravede, blandt andre Korfits Trolle. Da Kirken i forrige Århundrede blev istandsat, måtte Bønderne på Godset tilligemed Karlene på Gården gjøre Håndlanger- og Hoveriarbejde derved. Ved samme Lejlighed opbrødes de gamle Begravelser, og af Kådhed tog da en Karl Skelettet af Korfits Trolle...
Rønningesogård ejedes af Kaspar Markdanner, som var en uægte Son af Christian d. 3, og hvis Moder var en Skomagerdatter. De gamle Adelsmænd vilde spotte ham, for det hans Adelskab var så nyt, men han var alligevel stolt af sin Herkomst og lod til Minde om Skomageren på Gården opsætte Vindfløje i Form af Skomagerlæste, Og de findes der endnu. Pastor...
da.etk.DSnr_04_0_00219
10