Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
31 results
Danish Keywords: slynge
Den største kampesten, jeg nogen steds har set, lå i 1835 på Allelev mark, tæt vest for byen. Den var flere favne lang, og når man gik op på den, var det, som man stod på en lille kjæmpehøj, og den gik vist langt ned i jorden. Man fortalte, at en kjæmpe havde stået ved Grenå og slynget den i sit strømpebånd til det sted, hvor den lå, og havde på den måde...
da.etk.DS_03_0_00091
På Dybbøl bakke ligger en meget stor sten, tidligere har den været så stor, at man har kunnet vende med en vogn oven på den; nu er den betydelig mindre. Om denne sten går sagnet, at en kjæmpepige, som boede på Als, en dag slyngede den efter sin kjæreste i sit harbånd; men den faldt temmelig tidlig og ramte ham ikke. marie johansen, bøffelkobbel.
da.etk.DS_03_0_00095
I Døstrup kirkedige står en meget stor sten ved indgangen til præstens have, og den har en kjæmpepige stået på Gasse høje en mil derfra og slynget i sit hår over på stedet. anna ludvigsen.
da.etk.DS_03_0_00171
Der boede en gang en kjæmpekvinde ovre på Langeland, og hun var bleven vred på en kjæmpekvinde, der boede her på Fyen. Nu var det sådan, at Kværndrup kirke tilhørte den fynske kjæmpekvinde, og så fandt den langelandske på at ville slå Kværndrup kirke ned for at gjøre hende fortræd. Hun tog derfor en mægtig stor sten i sit hårbånd og slyngede den af al...
På det nordvestre hjørne af Mors fandtes ved siden af fjorden en mængde store sten, der kaldtes Klingersten. Disse skulde efter et gammelt sagn være slyngede her over fra kjæmperne i Ty, der stredes mod kjæmperne i Mors. De sidste stod på Tiisbjær^ bakke i god behold, medens stenene faldt neden for bakken pa det oven for betegnede sted. mads skriver.
På Endelave boede en jættepige, som var forelsket i jætten på Palsgård, men da hun troede, han var bleven hende utro, blev hun meget forbitret, løste sit strømpebånd, gjorde deraf en slynge og slyngede en sten efter jætten. Stenen blev liggende en mil fra Palsgård i Ashavede skov, hvor den ligger endnu, og er en af de største sten i Danmark. adelheid...
Den store Sten på Allelev Mark skal være kastet af en Trold i Ingvarstmp efter Katholm, men den faldt på Halvvejen. Han bandt sit Strømpebånd om den og slyngede den deri. Arkitekt Christian Nielsen, Kbh. (Horslunde). Lyngby S., Djurslands Sønder H.
da.etk.DSnr_03_0_00072
Da Glostrup kirke var bygget, følte Klintekongen i Stævns sig besværet derover. Han slyngede en stor sten efter den; men den faldt ned forinden og ligger nu lige i strandkanten og kaldes Albår-stenen. v. bennike.
da.etk.DS_03_0_00156
På Emmerbølle mark lå en meget stor sten, som en trold eller havfrue skal have slynget ovre fra Fyen efter Snøde kirke. En anden endnu større sten ligger i Hesselager mark lige over for på Fyen. Den er kommen fra Langeland. sødinge skole.
da.etk.DS_03_0_00145
Den bekjendte Hesselagersten er slynget did af en kjæmpe, der stod på Bregninge bakke på Torseng. Kjæmpen havde stenen i sit strømpebånd og vilde have knust Svinninge kirke med den, men under kastet brast båndet, og stenen nåede kun til Hesselager. Den er så stor, at en karet kan vende oppe på den. lærer h. hansen, hjallese.
Der ligger en stor Sten i Palsgård Skov, den er en 7 Alen i Gjennemsnit på alle Måder. En Kjæmpe fra Fyen skal have slynget den efter Palsgård Storehus i et Hosebånd, men uden at ramme. Malkepigerne fra Palsgård reddede en Gang deres Liv ved at krybe op på den, idet en gal Tyr kom efter dem. As S., Bjærge H. Niels Jørgen Hass, Rårup.
da.etk.DSnr_03_0_00024
I gamle dage kom der en stor jætte til Endelave, og der fra kunde han se Rærup kirke i Bjærge herred. Derover blev han så rasende gal, at han straks lagde en sten i hans slynge og satte den efter kirken. Men fordi vejen var lang, omtrent tre mil, måtte der sættes kraft på, lidt mere end ellers, og da gik det ene slyngebånd vel tidlig i stykker, så stenen...
På Kneberhede, syd for Hemmestrup, var der i gamle dage stor skov. Der gik en dag en kjæmpe og steg op på den ene af Tinghøjene, hvor han da kunde se, at Vejrum kirke var under opførelse. Her over blev han så ærgerlig, at han tog en meget stor sten og slyngede efter kirken. Men den nåede ikke langt nok og faldt i Ravnhule, nordost for Bro mølle, hvor der...
da.etk.DS_03_0_00125
Nogle få 100 alen nord for Terslose by på marken ligger et par meget store sten nær op til hinanden. Midt på den ene sten er der rundt om den en fordybning, i den anden er der fem huller, der ser ud, som om de kunde være fremkommet ved et tryk af fem kjæmpefingre. Om disse sten fortæller de gamle der på egnen: For mange år siden boede der en trold i...
På Als levede der for mange År siden en Troldkvinde, og da der på den Tid byggedes en Kirke her i vor Omegn, og Troldkvinden mærkede det, tog hun i sin Forbitrelse og lagde en Sten i sit Strømpebånd og slyngede den så over imod os. Men Stenen sprang i to Stykker. Det ene Stykke faldt ved en By, som er Naboby til mit Fødested, og den blev derefter kaldet...
Der stod en kjæmpe ved Sindbjærg og hørte kirkeklokken i Tamdrup ringe. Han tager da en sten og vil slynge derover. Det var Havrum Søsten. kristen møller terkildsen, kalvhave.
da.etk.DS_03_0_00224
Tårnet på Tødsø kirke siges at kunne ses langt ude på havet. En kjæmpe i Ty tog en sten og vilde slå det tårn ned. Han slyngede stenen, men den faldt bag ud og ligger ude i fjorden lige ud for skjellinien imellem Skallerup og Sundby.
da.etk.DS_03_0_00200
Ovre på Fyen boede der en Troldkvinde, som var meget vred over alle de Kirker, der blev bygget. Da hun en Gang så over imod Sundeved fik hun Øje på Broager Kirke, som den Gang blev bygget. Men da hun troede, at det var en Ridderborg, brød hun sig ikke derom. En Søndag kom hun så til at lytte til Klokkeringningen og hørte også Klokkerne i Broager Kirke....
Bjerringhøj ligger i Skjellet mellem Bjerring og Mammen Sogne. Der har boet en Trold i den Høj, og da Vejrum Kirke blev bygget, da slyngede han en Sten der over for at ville ramme Tårnet. Men så var der en Nisse i Hemmestrup, han vilde ikke have Tårnet slået ned, og så tog han en Bøg og slyngede imod Stenen, og derved fik den en fejl Retning, og så faldt...
da.etk.DSnr_03_0_00069
Kyllingehøneno er en stor sten, der ligger ovenpå flere mindre sten syd for Åkirkeby. Den gang kirken var bleven bygget, var en trold ovre i Sverige vred over det. Tog stenen i sit strømpebånd og slyngede derover. j. west, voldby. Den har faet sit navn, fordi den ligger ovenpå flere smæ sten.
da.etk.DS_03_0_00295
117