Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
162 datasets found
Danish Keywords: skjælde
Mens pastor Cramer var præst i Vejlby i Sønder herred, var der begyndt at blive lidt lidt opvækkelse i hans menighed, og navnlig i Homå by var ikke så få blevne vakte. Så traf det sig, at en bosiddende mand af de vakte dode, og præsten skulde naturligvis tale over ham. Da han træder ind i lighuset, står der en anden gammel troende mand og holder en tale...
da.etk.JAH_06_0_00866
Pastor Bruun i Sagsild var en fodt Nordmand. Det var en myndig herre nærmest som en officer, og alt hvad han sagde, skulde være ret. Han sagde du til og var brutal mod sine undermænd, men krybende mod sine overmænd. Når han havde præket i kirken, gav han gjærne til eftermad en skjældpræken over de dårlige veje. Han havde kjøbt sig en vidsporet, lukket...
da.etk.JAH_06_0_00857
Man sagde om en præst i Vistoft, Hammer, at han havde forløst (o: forlæst) sig, så han var bleven noget sær i hovedet. Overfor sine embedsbrødre var han meget hensynsfuld. Kom en af dem at besøge ham, kunde de ikke få ham i tale den første halve time, men når han så kom, var han iført livkjole og hvidt halstøj med fadermordere som til den største højtid....
Der var en provst Klavsen i Asperup, som holdt meget af at besøge bønderkonerne, når mændene ikke var hjemme. Nu hændte det sig en gang, da han just havde været ude på en slig visit i Roerslev, at han mødte husmanden, hvis kone han havde gjæstet. Da husmanden havde lugtet lunten med disse besøg, så angreb han præsten med hårde skjældsord, og da denne...
Stegmann, der var præst her i Ulfborg i begyndelsen af århundredet, var ikke nogen rar mand. Han var især slem til at pine penge ud af bønderne, når han kunde. Sine ligtaler kunde han aldrig få godt nok betalt, men folk skulde altid pruttes med ham, og pengene vilde han have. inden han talte. For det meste fik han det, han vilde have, da han ellers i...
Der var en præst i Avlum, som var en underlig en. Hvordan han var til at præke, véd jeg ikke, men til daglig var han en sære kompen og gjerrig for alle ulykker. Han havde en karl at tjene sig, der nok ikke skal have været rigtig klog, efter hvad en kan forstå. Han hed Jens Spegbjærg og var meget for at røge tobak, og når han skulde tærske om vinteren,...
Der var en pige inde i Hads herred, hun havde fået et barn, og da hun nu ikke havde de bedste udsigter til at blive gift, kastede hun sine øjne på en søn af en skolelærer Helt, en rigtig døgenigt, og tilbød at holde ham på seminariet, når han så vilde gifte sig med hende. Han blev nu seminarist og fik siden Kolind embede. I den første præstes tid kunde...
En mand havde en gang fået sig en ny karl, og da tiden kom, at de skulde til at kjore sæden ind, tænkte karlen: “Jeg skal nok få ham til at tale”. Han begyndte da at kaste et neg til én side og det næste til den anden side i laden, og det blev han ved med, til manden kunde hverken komme op eller ned. Så råbte manden til karlen og skjældte ham huden fuld....
da.etk.JAH_06_0_00275
Kiels Kalvhave i Toggerbo var ved at bygge, for hans gård var brændt. Så manglede tømmermændene søm, og Niels skulde da ud til Æbeltoft efter nogle. Nu holdt han råd med sig selv, hvordan han skulde tage af sted. Gå derud var han kjed af, og når han skulde ride, kunde han lige så godt tage det andet og med også og så kjøre. Sådan blev det da. Da han nu...
da.etk.JAH_06_0_00221
En mand, der hed Per Tælling, skulde af sted efter jordemoder, hun boede nu her i Bjærggrav. Da han kom så efter Skringstrup, kommer der en kone til ham, og han holder og suakker en tid. Så siger hun endelig til ham: „Hvad, hvor skal du til at hen, Per, i dagu. — „A skal missel efter jordemoder". — „A, så skal også Dæwlen regier dæ, dit smøl, du er!" Så...
Der var en gammel mand nede i Enyedal, de kaldte ham „den gamle Krage", og huset, han boede i, hed æ kragerede. Det var en gang, han var ude at sejle og nær havde druknet. Så fandt han på at bede: „Herre Gud, hjælp mig nu, a véd, a overrumpler dig ikke til hver tid." En gang var han ude at stjæle et træ i præstens skov. Det viser for, at der den gang ude...
da.etk.JAH_06_0_00144
Nu skal vi høre, hvordan Trine på Hjortager narrede den lille skrædder. Hun var mere end almindelig kjøn, så enhver kunde få lyst til hende. Kristen Klavsen, ham skrædderen, han troede, at han kunde få enhver pige, og så snakkede han godt med Trine. Hun lod, som hun var helt hentagen, og så mødtes de en søndag morgen ved bækken. Trine stod nok så fin ved...
da.etk.JAH_06_0_00142
Tre unge karle fra Objærg kom en aften op til Vestergårde i Arild. Der stod en tom gjodningsvogn ved gavlen af den ene gård, og de blev da strags enige om en lille spog. To af dem tog ved stangen, og den tredje skød bag på. De trampede nu af alle kræfter i stenbroen og kjørte i en fart frem for døren. Den ene råbte temmelig liøjt: „Prr!" og så listede de...
da.etk.JAH_06_0_00138
Der var en rig mand, der boede i en by. og han var sådan en forskrækkelig gnier. Så havde han en datter, og hun var gammel nok til at skulle til konfirmation, hvorfor manden går til præsten og siger: han vilde gjærne have datteren til at gå til ham. “Ja, det kan hun så mænd gjærne, hun har jo gode kundskaber og er gammel nok”. Så siger præsten til sin...
Johannes Guldsmed, gift med Ane Marit Kat, havde to børn, en datter ved navn Ingeborg, og en son, der hed Kasper. Severin levede sammen med Mette Kvembjærg. der havde en datter, som hed Kristine. Siden lagde han sig efter Ingeborg. Mette Kvembjærg skjældte og smældte, men Severin fandt, at det kunde være rart at få sig en ung kone. Denne skilsmisse og...
da.etk.JAH_05_0_00644
Der var en skrædder i Voldum en gang, han var henne i en gård i Alstrup at sy. Så kom der Tattere ind, den ene hed Engel, og han skulde da forestille at være manden, den anden hed Ingeborg. Så siger de goddag, og de bad om en almisse. Mens konen var henne at hente det, så siger skrædderen til dem: "Hvor er I to fra?" — "Hvad siger du?" siger de. "A...
da.etk.JAH_05_0_00624
Ma Raskes, der boede lige overfor en gårdmand i Ttilstrup, de kaldte Søren Rask, havde meget spektakel med ham om deres kreaturer og deres markfred. Så skjældte hun ham en gang ud for en tyverad, og det søgte ban hende for. Han havde taget vidner på hendes mund, og hun var i en slem forlegenhed. Så tyede hun til Kristen Degn. “Det kan vi vel slide os...
Politimester Hagen: “I er en net person, jo I er en dejlig mosjø, hvad er det for infame historier? her har I vel været tit før”. Synderen: “Nej, jeg har* kuns været her en eneste gang”. H.: “Ja, jeg tænkte nok, at I havde været her, I nederdrægtige kjæltring, hvorfor var I her da den eneste gang?” S.: “Jeg kom her så mænd ganske uskyldig, jeg blev blot...
Der var en Svensker, der hed (histavHagemann, og det var ret en forvoven krop. En gang red han af ene storhed pà hans hest op på et mølleloft og vilde have redet ud af vinduet. Men så forbod de ham det. Så kjøbte han en stor puddel og smed den ud af vinduet, og den sprak. Så kunde han nok skjønne, at hans hvide mær heller ikke kunde have holdt. Han boede...
Kancelliråd Holsteen kom ned til pigerne om aftenen og sagde: “I morgen skal I tidlig op og lave kaffe til mig. Jeg skal ud at kjøre med de Satans kontrollører”. Så da han var gået ind igjen, skyndte pigerne sig ud til karlene, og de kom hver på en hest og ud i byerne for at lade folk det vide. En gang han var ude med dem, kom de til at kjore bag efter...
da.etk.JAH_05_0_00167
0