Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
94 results
Danish Keywords: skikkelse
En Mand kom en Aften gående til Ørslevkloster Kirkegård. Ved Indgangen stod der en stor Hund, som havde et sært Udtryk i Øjnene, men han tænkte ikke noget videre over det, og gik ind på Kirkegården uden at betænke, at det netop var ved Midnatstid. Så snart han var kommen hen til et Gjærde der imellem Kirkegården og Vejen, da ser han tre Skikkelser komme...
I felten (1848-50) fortalte en Sjællænder, at to mænd en aften kjørte forbi en kirke, og den ene så da, at der inde på kirkegården stod en mand, som voksede, til han blev næsten lige så stor som kirketårnet. Da de kom lidt forbi, sagde han, der så skikkelsen: "Så du ham?" - "Nej," sagde den anden. Men han, der havde set synet, blev syg og lå i lang tid....
da.etk.DS_05_0_00882
Da Anders Skrædder i Skamby og hans svend, der var en forvoven krop, en aften gik hjem fra arbejde, så de udenfor kirkegården et par sælsomme skikkelser. Svenden pudsede sin hund efter dem, men hunden kom tilbage med halen imellem benene og jamrede sig. .Svenden kikkede da selv ind efter dem, men han kom også snart tilbage og stak af hjem det bedste han...
da.etk.DS_05_0_00881
Et sted i Horne var der en lille pige, som skulde passe et barn. Så havde der en dag været en fremmed, som havde givet barnet en skilling. Den blev henne, og manden forlangte, at barnepigen skulde svare for den. Da hun ikke kunde skaffe den, troede han hende til, at hun havde taget den, og gav hende nogen bank. Men det blev for meget, hun blev syg, og...
Den gamle Kristian Fjord fortæller, at han en aften gik fra Nordenå og vilde over til slottet, hvor han tjente den halve tid. Det var klart frostvejr. Da han kom op på præstens nørremark, rejste der sig en sort skikkelse forved ham. Han vilde snart til at gå på skrå for at gå over broen, som den gang var lidt til oster, men skikkelsen blev ved at skride...
En juleaften, da folkene på Bratskov havde været oppe i borggården at spise julenadver, skulde staldkarlen ned at fodre hestene. Der er en stor vandpost i den ene side af laden, og der ser han en gammel mand stå og spanke med en kjæp ved porten og prikke i stenene. Han kunde have lyst til at se, hvem det var, og så nu, at skikkelsen var foroverbøjet, og...
Ved Nykirke løber hver Nat en sort Hund. I en Dal tæt ved Kirken leger hver Nat nogle hvide Skikkelser. I Omme ses hver Nat en Ild løbe langs med et Dige. Imellem Enderupskov og Størsbøl går hver Nat en Mand med fire Ansigter. Karen Sørensen, Størsbøl. Bramming Efterskole. V. Nykirke S., Skads H.
På en Herregård havde de et Barn på en 4, 5 År, og så havde de givet det en Specie at løbe og lege med. Barnet kastede Skillingen hen, og så skyldte de Barnepigen for, at hun havde tagen og beholdt den. Noget efter bliver Barnet sygt og doer, og Forældrene var nu så hårde ved Pigen, for det de vantroede hende. Da kom Barnet hver eneste Aften tre Aftener...
Det var en Gang min Fader han havde fået en Finger af Led, og så gik han over til Stine Kusk i Nors og fik hende til at gjøre den i Stand. Da han så går tilbage derfra, bliver det langt ud på Natten, inden han nåer Galtrup. Da han kommer så Uge til Kirkegårdsmuren, så hører han et frygteligt Skrig inde fra Kirkegården, og der kommer en Skikkelse over...
Da a var 10 År, og min Broder var 15, gik vi en Nytårsaften ude på Grønning Gade og spøgte. Det var tæt ved Vejen, som gik op til Brøndum Kirke. Da kommer der en Præst i Ornat lige så tæt forbi os, at jeg godt kunde have flyet ham Hånden. Men jeg så ikke, hvad han havde på hans Hoved og heller ikke, at han flyttede sine Ben. Skikkelsen skred lydløst hen...
da.etk.DSnr_05_0_00357
Min gamle Bedstefader har fortalt, at i hans Forlovelsestid havde de unge Folk fra Gadbjærg for Skik at gå ned til Folkene på Refsirup, helst når Herskabet ikke var hjemme. Så var det en Aften, de havde været der nede og gik tilbage efter Gadbjærg, at de skulde gjennem Skoven, og så gik de sådan, at de strakte sig over hele Vejen, hveranden Karl og...
I en by ved Roskilde boede to mænd, som al tid lå i strid med hinanden. De kom ingen steds, uden de sloges. En gang udbrød Tyge: "Mon vi også skal slås efter vor død''" - "Ja, det kan du vel sagtens tro", sagde Bærtel. De indgik så, at de vilde mødes ved en stor pil, som stod på gaden, hvor mændene i byen holdt gadestævne. Endelig døde de omtrent på én...
da.etk.DS_05_0_00873
Der er en Lavning i Løgager Skov, der kaldes Fiskeslæjj. Her går Spøgeri endnu. Der skal gå en hovedløs Mand. Andre siger, at der går en Skikkelse, som ligner to Kegler, der hænger sammen for neden, altså ligner et M. Gamle Folk fortæller, at de skrider frem og tilbage som Skygger, men disse Skikkelser kan ikke altid sees. Der brænder også Lys der. Det...
da.etk.DSnr_05_0_01157
En Mand i Havlykke, der hed Ole Hovmand, han gik en Aften i klart Måneskin hen til det Sted, hvor han tjente, og da han kom i Nærheden af en Mergelgrav, kom der fire Skikkelser og foer imod hinanden og gav sig til at slås, og så foer de tilbage igjen. Han stod stille og så på det. Sigrid Kristiansen fra Havlykke, Maribo Realskole. Østofte S., Fuglse H.
En stor Dreng havde en Aften været hjemme i Oksbøl for at besøge sine Forældre, han tjente nemlig i Broballe, og da han gik tilbage om Aftenen og skulde igjennem en Hulvej, stod der en Mand i Vejen for ham, så han kunde ikke komme videre. Han løb nu hen til Skoven, som lå ikke langt derfra, og fik en Mand med derhen, men da de kom til Stedet, var...
Proprietær Nors til Brøndumgård kom en Aften kjørende op gjennem Alleen, der fører op til Gården. Pludselig standser Hestene. Nors står da af og opdager tre hvide Skikkelser forved dem. Han gik nu bag om Vognen og en hel Omgang rundt, men da han atter kom ned om til Hestene, står Skikkelserne der endnu. Han gik da fra dem og hen til Midten af Vognen,...
I en Gård i Lille-Darum spøger det. Manden hedder Thomas Lavridsen. Når Folkene er gåede til Ro, begynder det at støje med Ildtangen og andre Redskaber, men når der kommer nogen op, så er alt j Orden. Det var særlig galt i et Sovekammer. En Nat så Mandens Barnebarn, som lå der, en hvid Skikkelse stå i Døren. Hun troede, det var hendes Bedstemoder, og...
En Aftenstund for 28 År siden kom a kjørende tillige med mine to Sønner ad Landevejen forbi Tændpibe, sådan kalder vi jo en Kro, der ligger en halv Mil vest for Varde. Da vi så lige var komne forbi et Hus, så vi alle tre en hvid Skikkelse med en Bylt på Nakken, skride fra Havediget, tværs over Vejen og lige foran Hestene. De blev jo meget bange for det....
da.etk.DSnr_05_0_00265
I Åsted Præstegård spøger det en hel Del. Der kommer en Vogn kjørende hen for den store Dør og holder så længe, indtil Folkene kan være stået af, så kjører den hen og holder udenfor Vognporten. Man kan høre, at det skringier med Koblerne. Når Karlen kommer ud for at tage imod de fremmede og spænde fra, ser han dog ingen Ting. I den gamle Forpagterbolig,...
En Mand fra Salling gik en Aften til Resen og kom da imod noget, ja, han vidste snart ikke, hvad det lignede. Så sagde han: »Et du en Djævel, så vig, eller er du et Menneske, så tal.« Så veg han, men da nu Manden skulde tilbage, så vilde Skikkelsen ikke vige, og tog og kylte ham langt hen. Manden døde snart efter. Ands. Kr. Madsen (Hammerum Højskole, fra...
221