Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
14 results
Danish Keywords: opføre
Tranbjærg kirke på Samsø skal være bygget af en trold, som havde sit ophold i en stor banke i nærheden af kirken. Trolden havde tinget med præsten om, hvad han skulde have for at opføre kirken, og de var blevne enige om, at hvis præsten ikke kunde sige troldens navn, forend han var færdig med arbejdet, skulde det koste hans liv. Præsten gik nu og var...
da.etk.DS_03_0_00967
Skjærum kirke skal være opført af en trold, der boede i en høj. En mand havde gjort akkord med ham om det. Når han skaffede hans navn at vide, så snart kirken var opført, skulde han intet give, ellers miste livet. Da den var næsten færdig, gik han sorgmodig hen til en høj og satte sig. Et barn græd der nede, og moderen sagde: >Ti stille, for i morgen...
En gammel Kone, Ellen Pedersdatter, der boer på Norup Mark ved Hadsund, har hørt sine Bedsteforældre fortælle følgende: I Højen Højgård, Nørre-Vingc, nordøst for Viborg, boede der Trolde. Der blev så tænkt på at bygge en Kirke der, og der blev også begyndt på Arbejdet, men det kunde Troldene ikke lide, og hvad der så blev bygget op om Dagen, rev de ned...
I Sønderjylland i Nørre-Hostrup sogn findes en kirke, der siges at være bygget af trolden. En bygmester, som havde påtaget sig at bygge Nørre-Hostrup sogns beboere en kirke, der skulde ligge lidt ost for byen på heden, gik om aftningen ærgerlig hjem, da det nu gik op for ham, at han ikke kunde opføre kirken til den af ham forhen antagne pris. Som han gik...
Der skulde bygges en ny kirke sønderpå. Men bygmesteren forakkorderede sig. Så kom han til en mand i en grå kjole, og han lovede at opføre kirken, hvis bygmesteren vilde give ham hans mindste barn. Så gik det rask med arbejdet. Konen gik en dag ude og flyttede kreaturerne, og da græd det nede i højen. "Ti du kun stille, sønlille", sagde det, "nu kommer...
da.etk.DS_03_0_00960
Boslunde kirke mellem Korsør og Skjelskør er temmelig høj og sees milevidt omkring. Men efter den første plan skulde den endda have været mere til syne; den skulde nemlig bygges på en høj banke tæt ved byen. I banken boede der imidlertid nogle trolde, og de vilde ikke have en kirke på deres hus. Bygmesteren begyndte at bygge på banken, men hvad han førte...
da.etk.DS_03_0_00971
På Jørgen Rasmussens mark i Skjold lå en gravhøj, som nu er jævnet til pløjeland, og i denne fandtes et stenkammer. Her boede i gamle dage en bjærgmand. En herremand gjorde en gang den aftale med ham, at han for at opføre en kirke i Skjold skulde have en karl. Medens arbejdet stod på, gik den karl, der skulde være bjærgmandens løn, en aften ud og lagde...
Egvad Kirke. En Bygmester havde lovet at opføre Kirken til en bestemt Tid, men havde mange Uheld ved Arbejdet og så sig ikke i Stand til at holde sit Løfte. Da han en Aften gik og klagede sig for, hvordan han skulde bære sig ad, kom han til en lille grå Mand, som tiltalte ham og blev enig med ham om at udføre Arbejdet på den Betingelse, at hvis han kunde...
da.etk.DSnr_03_0_00541
Da Kalundborg kirke blev bygget, kom der en mand til bygmesteren og tilbød ham, at han vilde fuldføre kirken for intet, hvis bygmesteren kunde sige, hvad hans navn var; men kunde han ikke det, så skulde han tilhøre ham. Skjøndt han arbejdede ene, udførte han dog langt mere end alle bygmesterens arbejdsfolk . . . "Ti nu stille, lille barn! I morgen kommer...
Hvor sognet Vind nu ligger, var i gamle dage en hedestrækning, hvor der tid efter anden bosatte sig en familie efter en anden. Omsider fik beboerne en præst. De ønskede sig også en kirke, men havde ikke råd til at få den bygget. I sognet var der en bjærgmand, med ham gjorde præsten den akkord, at han skulde tilhøre bjærgmanden, mod at denne opførte en...
Der var en bødker, der skulde bygge Vrejlev kirke, det havde han taget akkord på; men det, han byggede om dagen, det faldt ned om natten. Han var nu så fortrødt over det og nedslået og vidste ikke, hvordan han skulde komme over det, for han havde jo lovet at opføre bygningen og kunde ikke. En dag, han gik og klagede sig og vidste ikke, hvordan han skulde...
Omtrent 100 favne nordost for Ramten skole har der i gammel tid ligget en kirke, der hed st. Anna. Agrene der omkring kaldes endnu Kapelagrene eller st. Ann agre. Den kirke har været bygt af hugne sten, søjlehoveder og -fødder har derimod været af kalksten fra Sangstrup klint. Gulvet har været af fjæl, og sømmene var smedede. Man véd ikke, hvornår den er...
da.etk.DS_03_0_00712
Der er en gård i Højslev, der kaldes Brudedal. Lige vesten for er et stort bjærg, som kaldes Stejlsbjærg, og der var bjærgmænd. Hullet, han gik ud af, og stien, han gik med ned til en dam ved østrekanten af bjærget tor at hente vand, er kjendt endnu, men nu er dammen opfyldt. Konen såes også tit at hente vand, og hun var en kristen brud fra Højslev....
Da Højslev kirke skulde bygges, begyndte de på Nørgærds mark på en sten- eller grushøj. Dernæst tog de fat et stykke osten for på St'àttebakke (Stykkebakke). Men heller ikke der kunde værket lykkes. Så var gode råd dyre. De spændte et par stude for en slæv (d: stenslæbe), og en aften læsser de en stor sten på den, og så går studene på deres egen regning....
40