Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
53 results
Danish Keywords: nedgrave
Der er et Sagn om en Skat, som er nedgravet på Koed Mark, hvor Solen skinnede på.......... Koed S., Sendcrhald H.
da.etk.DSnr_03_0_01421
"A din tåbe, sådan drømte jeg en gang, at der ovre i Jylland stod et gammelt egebord på pæle i et gammelt hus, og at der under det var nedgravet et jærnbundet skrin, hvori skulde være en stor skat, men vilde jeg have rejst efter det, måtte jeg have været en nar." h. . . .
da.etk.DS_03_0_02448
Når man vil finde guldet her inde i Guldgraverkollen, skal man tage en line fra Tvilum kirke og til Tern kirke og dernæst en line fra Linå kirke og så efter Stenhuset (a: Slottet). Hvor de to liner de render så over hinanden, der skal skatten være nedgravet. søren hansen, hårup.
da.etk.DS_03_0_02416
IDyret, som er en meget høj og stor banke i Onsbjærg sogn, siges at være en skat, som en dronning lod nedgrave i krigstid. Flere gange har nogle husmænd fra Onsbjærg prøvet på at finde skatten, men hver gang uden held. To mænd gravede en gang tre torsdag aftener i træk, men tredje aften, da de var lige ved skatten, som lå i en kjedel, blev den ene af dem...
I Bursø sogn (Lolland) var der en skat nedgravet, men ingen vidste, hvor den lå, undtagen Spurvegrete eller Falstringsgrete, som boede på Falster og var en heks. Hende vilde Fiskerlars nøde til at sige sig, hvor skatten lå, men hun sagde det dog ikke før på sit yderste. Så fik han at vide, hvor mange skridt den lå fra Maribo sø, og hvor dybt den var i...
En rig mand skulde have besovet hans søster og af den grund deserteret til Tyrki. Efter at han var død, kom der så skrivelse fra ham, at han her hjemme havde nedgravet en skat, og stedet var nærmere betegnet. De skulde se igjennem et klu (?: klov) på et gammelt træ, og når de der kunde se kjæmpen Hannibal på Kolding slot, så var det pladsen, hvor skatten...
Ligeledes kunde der på Sk/ærso sees en broget hund med krands om halsen gå frem og tilbage langs stuehuset om aftenen og om natten. Der mentes, at den gik og passede en stor skat, som en rig herre, der ejede Skjærsø, havde nedgravet. Karlene bad ejeren af gården, om de ikke måtte følge med og se, hvor hunden gik hen, men det vilde han ikke tillade. ANE...
Iruinerne af Visborg skal findes nedgravet en skat. Nogle mænd gravede efter den og var allerede nåede så vidt, at de kunde se en stor kjedel, men i det samme kom "Visborgmanden" kjørende i en vogn forspændt med pommerkokke. I det han kjører forbi, giver han den ene pommerkok et slag med pisken, så fjerene ryger af den: "Da skal a love for, te den tik et...
da.etk.DS_03_0_02303
På Lem Kirkegård skal være nedgravet en Skat, og Kirketårnets Skygge skulde gå over den Plads en Gang hver Dag. Men da nu Tårnet er brækket ned, vil det ikke blive let at finde Skatten. Jens Kristian Brink, Lem Bjærg Mark. S. Lem S., Bølling H.
I den bakke, hvorpå Vestborg fyrtårn nu er bygget, og hvor der er ruiner og volde af Visborg slot, skal der være en stor skat nedgravet. En gang havde nogle bønder fra Kolby været så heldige at finde skatten og skulde lige til at tage fat i hanken af den kjedel, hvori den lå, da der i det samme kom en karet kjorende, forspændt med seks hovedløse haner....
da.etk.DS_01_0_01219
Jeg kan fra min Barndom huske en Historie om nogle Penge, der ligger nedgravede i en Hule her ovenfor Byen, og om hvorledes nogle Folk en Gang vilde grave dem op, men kom galt fra det. En lignende Historie fra Herregården Rosenvold ved Vejle.
I gamle dage, da Skareklit ikke var så utilgjængeligt som nu, var der en konge, som, da han skulde i krig, samlede sine skatte sammen og gjemte dem i et meget stort guldfad, som han nedgravede på toppen af Skareklit, men da han kom tilbage, havde Vesterhavet gjort klippen utilgjængelig, hvilket den siden den tid har været, og kongeskatten ligger der...
På Skanderup mark gik der en gang et ord om, at der var et kongeløsen nedgravet, for nogle havde set lys brænde over stedet ved nattetide. Der var da straks nogle, som vilde grave det op. De fik også gravet så dybt, at de kom til en stor kiste med hanke i, men det hele skulde jo gjøres tiende, og de lavede sig da også til at holde deres mund. Men just,...
da.etk.DS_03_0_02291
Ved en anden lejlighed, lykkedes det dem også at få pengene. Der var kommen en gammel student, som vidste, at der stod en skat et sted, og de gravede ned og kom også til kjedelen. Da lå der en flåd kalv på den oven på pengene. Det vidste studenten råd til, han trak hans frakke af og lagde ved siden af og tog så denher kalv så sindig, som han kunde, og...
da.etk.DS_01_0_01256
På Vintersborg Mark i Utterslev og nær ved den gamle Skole findes en ret betydelig Grusbanke, som kaldes Ørnekolsbanken. I den skal være nedgravet en Skat, og man har flere Gange prøvet på at få den op, men Folkene, som grov, har hver Gang givet sig til at snakke, og så er den sunken længere ned. I min Barndom holdt Folk ikke af at gå den Vej om Natten....
Under det sydøstlige Hjørne af Boslunde Kirke skal være nedgravet en Guldskål. R. P. Rasmussen, Gammelstrup. Boslunde S., Slagelse H.
da.etk.DSnr_03_0_01392
Afdøde Gårdejer Andreas Ravn i Sinding fortalte: Mens jeg som Soldat lå i Kjøbenhavn, stod jeg en Dag Vagt ved Stokhuset og skulde jo passe på, at Slaverne ikke deserterede fra deres Arbejdsplads. En af Slaverne i min Nærhed gav mig et hemmeligt Tegn på, at han vilde tale med mig. Ved at se nøjere på Manden kj endte jeg en berygtet Gavtyv ved Navn...
da.etk.DSnr_03_0_01420
På Samsø boede en viking ved navn Espen. En gang kom han til Jylland, og i et slag, som han leverede her, faldt han. Da hans enke fik underretning herom, lod hun sine skatte nedgrave i en høj, som ligger på Tanderup husmandslodder i nærheden af havet, og højen har derefter fået navnet Espens høj. Ovenpå højen lå ind til for et par år siden en kampesten,...
Hårlev by, hvor kong Hother boede, har sit navn efter ham. Her ejede han et slot, men da der en gang blev spået ham, at en stor ildebrand vilde lægge byen øde, lod han af skræk herover alle sine skatte nedgrave, og derimellem var en stor kiste med tre skjæpper sølvpenge. Hvor den skat er nedgravet, vil der, når tiden kommer, vise sig flammende blålys...
da.etk.DS_04_0_00004
I en dal vest for Viborg gik en gjenganger. Så kom en mand kjørende en aften og vilde gjennem dalen, og han havde travlt. Vest for dalen lå en gård, og den kom han om ved. Manden der rådede ham fra at kjøre videre. Men han skulde hjem, og så kjørte han i Guds navn. Midt i dalen gjør hestene holdt og kan ikke komme af stedet. Så står han af og ser sig om,...
da.etk.DS_03_0_02435
137