Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
106 results
Danish Keywords: malke
De har fortalt, at der kom en og malkede Køerne om Natten her i Løgagergårde. Folkene havde også en bestemt Mand troet til det. Han kom i Hareskikkelse, og Folkene kunde se den komme og sidde udenfor Gården, hvor der blev malket. De kunde også høre det skralle i Spandene, ligesom når der blev malket i dem. Men ingen Ting var der at se der inde, Køerne...
da.etk.DSnr_06_0_00556
Når som mælk og smør formedelst trolddom bliver nogen jrastjålet. Det kar, som du plejer at malke udi, smør det udeu omkring og inden i med menueskedræk og gjør det på adskillige tider, du malker dine køer. Borge Pedersen.
I Fåretqft skulde deres køer være malket om natten. Manden og karlen tog sig for at ville våge en nat, og da kommer eu fugl flyvende iud ad overstalddøren og flyver sådan hen over køerne. Da rejste hver ko sig, og de bøel. Mariane Madsdatter Agger, Bjærgb}',
De skyldte heksemesteren i Stjær for, at han malkede køerne i byen. Et sted tjente der en pige, som drømte, at hun skulde til at kjærne, og da kom denher heks, og så var det hele arbejde forgjæves. Hun siger så til konen om morgenen : »Skal vi til at kjærne i dag?« Konen siger ja. »Da har a drømt sådan og sådan«, og htm fortalte nu det hele. Men det brød...
I Ferritslev mødte en gang en heks to børn, som ledte hjem med to køer. Da sagde hun til dem: »Det er da to dejlige køer, I har«, og så strøg hun køerne hen ad ryggen. Men da hornene kom hjem med dem, malkede de blod. Lars Frederiksen.
da.etk.DS_07_0_01075
En kone i Understed kunde hekse og plejede at skabe sin søn om til en ræv og sende ham over i et andet sogn at stjæle gjæs. Manden i en gård dér havde hørt tale om det, og da han ser en mistænkelig ræv komme luskende, siger han til den: "Nå, er det dig, bitte Jens!" Så blev ræven til en dreng med et rødt forklæde på hovedet, og det var netop heksens...
da.etk.DS_07_0_00588
Der boede en gang en præst her i Glenstrup, som var meget fattig. Så havde hans kone klaget sig længe for, at de havde så lidt mælk, det kneb for at få smør og sådanne sager. Men så en dag kommer præsten ned ad gården, og da sidder hans datter der ude ved en hyld og malker mælk ud af hylden, præstens kone var naturligvis en heks, der havde sendt hende ud...
Heksene kan også stikke knive eller syle i loftet og malke mælk der af, ligesom man malker køer. Når så blodet begynder at komme, da ved heksene, at den mands køer, mælken kommer fra, ikke har mere i yveret. Således var der en gang en lille dreng, der sagde til naboens piger, der skulde ud for at malke: »Vi har ingen køer, men min moder malker mælk af to...
da.etk.DS_07_0_00596
En gammel kone, der hed Kirsten Hansen og boede på Bihø mark, fortalte en gang til miu moder, at imens hun gik i skole, var der en lille skolepige, der kuude malke mælk af en hyldepind, som hun holdt i hånden. Det gjorde hun for løjer for at vise skolebørnene. Så fortalte de læreren det, og han forlangte da, at hun også skulde vise ham det. Da hun havde...
En mand gik og harvede på marken, og en tøs, han havde, gik ved siden af og vogtede høvderne. Så kom hun til at sige, dede hun kunde nok malke af en harvetænd. Ja, da vilde han nok se det, så knude hun malke af den røde ko. Hun malkede også, men så sagde hun, hun var ræd for, den skulde gå til. "Ja, det kan være det samme", siger manden "Koen er min, og...
da.etk.DS_07_0_00577
Vi har en ko, der jævnlig bliver malket om sommeren, meu aldrig om vinteren. Den bliver malket eu tre nætter i træk, cg så er den igjen fri et par dage. Den står stadig og spjatter med bagparten, endogså ude på marken, og det kommer vist af denher malken. Ingen kan komme i vort kohus, og vi har våget over den, ja, vi har iedt seng til karlen i en kobås,...
En pige i Gjødding, der gik i skole, fortalte en anden pige, at hun kunde malke en anden mands ko, det havde hendes oldemoder lært hende. Så vilde pigen jo gjærne have det at se. Hun tog nu en kniv, satte den i bjælken og malkede koen. Noget efter boldt hun op og sagde, at nu måtte hun ikke længere, for nu gav koen blod. Den anden pige fortalte degnen...
da.etk.DS_07_0_00522
For få år siden henvendte en kone i Butterup hospital (fattig- eller stakkelhus) sig i præstegården med klage over en kvindelig stuefælle, der havde forhekset hende en flaske øl, og for ganske nylig er en enke i Butterup-husene bleven beskyldt for at have malket køer i Tiønninge fra sit loft, uagtet der er et godt stykke vej og en å imellem. F. Dyrlund.
da.etk.DS_07_0_00476
Man tager et æg, og slår hul derpå ved at støde det mod koens højre hornspids. I dette hul malker man blot en dråbe mælk af hver patte, og derpå indgiver man koen ægget med mælken, for at hekse ikke skal tage smørret. P. Jensen.
da.etk.DS_07_0_01136
Oves kone i Randum ved Løgstør var skrap til at hekse. Hun havde en handskefinger hængende over sin seng, og når hun trak i den, fik hun sin spand fuld af mælk, men hun sagde sam tidig som så: "Nu malker a Per Nielsens ko", og mælken gik så fra koen til hende. Eltang.
Første gang en kvie malkes, må det ske stiltiende. Anders H. Poulsen.
da.etk.DS_07_0_01148
Vi malkede mest i messingkjedler, for den mælk skulde ikke kunne forgjøres. Knud Andersen, Nørbeg.
da.etk.DS_07_0_00782
En klog mand gav det råd, da de ikke kunde kjærne smør, at køernes patter skulde malkes over kors over kathaler (padderokker). Ovstrup.
da.etk.DS_07_0_00640
I Sødinge, Ringe sogn boede en heks, som særlig forstod sig på at hekse smør og fløde og mælk frem. Ved aftenstid satte hun sig i sin have og malkede sit æbletræ, og hun fik så megen mælk af træet, at man kunde høre, det bruste i spanden, hver gang mælken strømmede ned i den. Når hun var færdig med at malke, gav hun sig til at kjærne smør, også ude i...
Ude på Rønbjærg hede beede en gammel kjælling, der kaldtes Ma' Rus, men i almindelighed gik under navnet heksen på heden. Eu pige, der var bleven besovet ved én af sine medtjenere, fødte en lille pige, og da karlen ikke syntes, at de skulde giftes endnu, blev de enige om at sætte barnet i pleje hos Ma' Rus. Endelig blev de gifte og tog nu barnet hjem til...
257