Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Icelandic Keywords

There are no Icelandic Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration

There are no Place of Narration that match this search

Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
19 datasets found
Danish Keywords: mølvinge
Pastor Karstensen i Tryggelev havde kun få tilhørere i annekskirken, og det var han glad ved. En søndag var der kun mødt én, men det syntes ban da var vel lidt. Han sagde så til karlen, at han skulde gå hen og spænde for. Karlen gik og spændte også for vognen, men i det samme kom der nok én. Xu kom karlen og vilde sige kam, at ban var færdig. Da råber...
Der boede en mand på Syd-Langeland, der hed Brandt, han var en rigtig spilopmager. Han fik en dag en gammel kjælling op at age. Hun sad på et sædeknippe, og der sad hun nu og faldt i sovn. Han løftede hende da af vognen, uden at hun vågnede, og lod hende sidde på vejen. Noget efter kom der en anden mand kjørende. “Vil du op at kjøre med?” siger han til...
At kurere for Madsot. Der skal skjæres 9 Pinde af 9 forskjellige Slags Træ med Barken på. De lægges i Vand og lige så mange Pinde, der går til Bunds, lige så mange Uger har den syge haft Sygdommen. De Pinde, der går til Bunds, bindes sammen og hænges i Røg oppe i Skorstenen, til de tørrer ind og efterhånden falder ned. Efter som de falder ned, svinder...
da.etk.DSnr_06_0_00770
At kurere for Madsot. Et andet Råd. Patienten går hen til den kloge Kone og stiller sig der stiltiende inden for Døren. Hun kommer så med en trekantet Brødskorpe, der er skåret i lange Strimler fra den ene flade Side ud imod Spidsen, 9 i alt, men dog ikke sådan, at de falder fra hinanden, og den kloge Kone tager den længste Strimmel og putter i den syges...
da.etk.DSnr_06_0_00769
På Langeland led man meget af Koldfeber. Derfor havde man forskjellige gode Råd. Det almindeligste var, at man første Gang, man hørte Froerne kvække, skulde gå uden for og sige tre Gange i Træk uden at trække Ånde: »Kræjt, lille Kræjt, Kræjt da få mæ, Kálm roste dæj å ette mæj.« Et andet Råd var, at man stiltiende skulde spise de tre første Koldeurter...
Der er et Mundheld, der hedder: at spytte og tage fat. Det sigter vist nok til, at Spytningen skal afværge Fortræd. Der har sikkert været megen Overtro forbundet med at spytte. Langeland. Chr. Christiansen, Mølvang. Mærk: at spytte på gamle Halmvisker o. s. v. E. T. K.
Der er en Slugt ned til Fårup Sø med Krat på begge Sider, og den kalder de Sagsdal. Den gamle Viborg-Vej går igjennem den Dal. Den danner for Resten Grændsen mellem Jelling og Bræsten Sogne. Så boede der en Mand der nede ved i et Hus, som var Fæstested til Fårup, det har siden været ejet af Anders Møllersvend, men er det nu ikke længere. Henne i Dalen...
da.etk.DSnr_05_0_00763
I Longeise på Langeland har jeg ved Begravelse set Liget få Hørfrø med i Kisten. Denne blev ført ud af et Hul i Muren, der blev lavet for det samme, og Hullet blev strags efter muret til igjen, så snart Kisten var ude af Syne; så Væggen var tilmuret, så snart Folkene kom tilbage fra Kirken. Nogle gamle Huse, der var sat op af Grundmur, havde en foroven...
da.etk.DSnr_05_0_00528
På Engelsholms Ladegård var det forfærdeligt galt med Spøgeri, lav den gamle Risbæk boede der. Han kunde ikke holde hans Heste bundne om Natten og var jo tit arrig over det. Så var det en Aften, alle Hestene var blevne løse, og Karlene talte da til ham. Han var nu født en Højtidsaften og kunde se alt overnaturligt. Ved han kommer ud uden Døren og vil gå...
A er kommen forbi Engelsholm en Juleaften sådan ved Klokken 6 og så da noget, som ikke var helt rele. Det var kjønt månelyst, og a vilde hjem og se til min Moder, der boede i Sognet. A tjente ellers ved Politibetjent Nielsen i Hørup, og det var lige efter, te a var kommen hjem af Tjenesten. A gik nu igjennem Gården og ud af Porten og så op ad Skovvejen...
Det var i 1808, de havde Spaniolere og Franskmænd i Indkvartering i Tyrslcd. De kaldtes for Resten de belgiske Husarer fra Frankrig. Beboerne var tilsagt at møde ved Kirken for at modtage dem, de skulde have, men Værterne var ikke alle heldige med at finde dem, da de ikke kunde forstå hinanden. Sådan var der også en Gårdmand, der hed Peder Bæk, han kunde...
Da Spaniolerne var her og kom til Langeland, så kom de ud til noget, de kalder Åsø, det er en lille By vest for Tranekjær. De kom, uden at nogen anede det, og det var ud på Aftenen, henved Klokken og lidt efter begyndte Engelskmændene så at skyde på Byen. Der lå nemlig en engelsk Orlogsmand ude i Bæltet. Min Oldemoder sad med en lille på Skjødet, da...
da.etk.DSnr_04_0_00185
Den Vej, der går norden om Mølvang (Jelling S., Tørrild H.) og forbinder Herning-Landevejen med den gamle Koldingvej (og på dette Sted også den gamle Stude- eller Drivevej), er egentlig den gamle Valdemarsvej, men den har forhen gået vel en 150 Alen længere mod Nord, end den gjør nu, altså nærmere ved Riber Mose, der ligger i Skjellet mellem Hans...
da.etk.DSnr_03_0_01094
Sellehus tæt ved Gammelby i Nørup Sogn er en Gang bleven givet som en Faddergave fra Engelsholm. Det var nok i Generalens Tid. Ejendommen lå den Gang i Hede, og så kom det så vidt, at der kunde holdes 2 Køer, og nu kan der holdes 4, 5 Heste og nogle Og tyve Kreaturer. Marius Hansen, Mølvang. Norup S., Torrild H.
I Generalens Tid turde Herskabet ikke være på Slottet (Engelsholm) Nytårsnat, for det der var spået, at Slottet skulde synke en Nytårsnat. Bygningen står på 4 Pæle, som er nedrammede i Søen, og forhen lå den ude i selve Søen og med store Voldgrave rundt om. Noget af dem er nu blevet fyldt op. Den Aften og Nat flyttede Herskabet ned i Mejeribygningen. Der...
da.etk.DSnr_03_0_00805
Gamle Kristen Andersen i Sejrup fortalte mig en Gang, at der på Jørgen Kristians Ejendom i Sejrup Krat var en hellig Kilde, og hvortil de syge Folk valfartede. Den kaldtes altid af de omboende Folk den hellige Kilde. Der var tre Væld tæt op ad hinanden, og Vandet vældede ud af en Hedebrink. Men nede ved hans Hus var der intet Vand at komme til, om man...
da.etk.DSnr_03_0_00628
Der har en Gang været en forfærdelig Ståhøj der nede i Kjærbølling, og det skal a fortælle om. Der boede en Mand dernede, som havde sådan et forfærdeligt Uheld og kunde ikke holde Balans. Nu havde han jo hørt, der var Nisser til, men han kjendte ikke videre til den Slags Folk, han vidste blot, det var nøjsomme Folk, der var tilfreds, når de blot fik Smør...
da.etk.DSnr_02_B_00258
En Datter fra Skovsgård i Lindelse Sogn, Ellen, var af Troldene taget ind i Ellensbjærg, en Banke i Skovsgårds Skov. To af hendes Brødre vilde befri hende. En Nat red de rundt omkring Banken så længe, til Trolden kom ud af den og havde Pigen med. En af Brødrene snappede hende, og så red de tværs over en Pløjemark op imod Gården. Her kunde Troldene ikke...
da.etk.DSnr_01_0_00641
En Gang gik en Mand og pløjede på Ydremåls-Bankerne i Vesterby Mark på Langeland. Mens hans pløjede, blev der et Hul i Furen, og en Skydsel blev stukken op af Hullet. Den manglede den ene Kile (eller Pind), så den ikke sad fast på Skaftet. Manden skar en Pind og satte i som Kile. Så forsvandt Skydselen, men et Øjeblik efter blev den stukken ud igjen med...
da.etk.DSnr_01_0_00312
10