Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
22 results
Danish Keywords: mærke
På Marlofte Skolelod havde man tænkt på at bygge en Kirke, men hvad der blev bygget om Dagen, rev Troldene ned om Natten. Så læssede man nogle Kampesten på en Vogn, spændte to Stude for og lod dem gå, hvorhen de vilde. Næste Morgen fandtes de på Stubberup Bakke. Det var heldigt nok, for derfra er en udmærket smuk Udsigt. En forhenværende Lærer Strohberg...
Karlens ridt med troldbægeret.....Han red tværs over alle agre, så kunde trolden ikke nå ham, for han havde kun ét ben og dertor bestandig måtte løbe uden om furerne. Karlen nåede da Flakkebjærg kirke, forond trolden, og var nu i behold. Da råbte trolden: "Ja, var det ikke for de hellige ding-dang, så skulde du se, hvad Enben skulde gjøre ved Toben." Da...
da.etk.DS_01_0_00812
På en mands mark i Viiild var der en stor bakke, og i den boede tre trolde. Hver Voldborg aften kom de ud og tog noget af det, der var nærest ved deres hjem. Manden, der ejede jorden, havde en gang glemt to harver og en plov på marken, og dem tog de og brændte. Men hvad der var mærket med kors, kunde de ikke tage. Så var det atter en Voldborg aften, de...
Lidt syd for Skjørpinge har der været en Høj, som beboedes af Trolde. Disse havde Gilde en Sommeraften, drak Vin og Mjød og dandsede og var meget lystige. En Ungkarl kom ridende forbi Højen og bad om at få noget at drikke, da han var tørstig efter den lange Rejse. En af Troldene gav ham et Guldbæger fyldt med Vin at drikke af, men han fattede Mistanke...
En af Bakkerne ude ved Bulbjærg bærer Navnet Troldeting, og der siges, at Troldene har holdt Ting der i gamle Dage, men Tingstedet blev forstyrret, fordi to af de værste Trolde kom op at slås, og de tildængede hinanden med store Sten, som endnu ligger på Stedet uden nogen som helst Orden. I nogle af dem kan man godt se Mærker af Troldenes Fingre. Man har...
da.etk.DSnr_03_0_00026
Der er en stor Sten i Halkevad Skov halvanden Mil syd for Slagelse, som for nogle År siden blev rejst op der til Minde for Kong Frederik den Syvende og smykket med en prægtig Stenløve. Om den Sten fortælles følgende: I Nærheden af Skjørpinge er en Høj, som har været beboet af Trolde, og tæt ved den lå Stenen den Gang. En sildig Aften kom en Karl ridende...
da.etk.DSnr_01_0_00577
I Almind, omtr. halvanden mil nord for Kolding, ligger der en høj, hvor der i gamle dage boede en trold. Da så Almind kirke blev bygget, kunde trolden ikke være der længere for klokkeringningens skyld, da klokkeringning og torden er det værste, man kan byde en trold. Af den grund flyttede han til Lejrskov og tog bolig i en høj derovre. Han kunde dog ikke...
da.etk.DS_03_0_00227
Henne ved Brøndum Kirke ligger der en Sten med fem Huller i, og Tårnet hviler endog på en Kant af den. Min Moder har fortalt mig, at der var to Trolde, der byggede Brøndum og Hvidbjærg Kirker, og den Trold, der byggede Brøndum Kirke, var så stor, at han sad på hans Knæ og murede Tårnet. Så blev Tårnet for højt, og da Trolden i Hvidbjærg så det, så blev...
da.etk.DSnr_03_0_00045
På Flakkebjærg mark er der en høj, hvor der boede en trold, der kaldtes Enben, fordi han havde kun ét ben. Om helligaftenerne stod højen på fire pæle og troldene dansede da lystig omkring der under. Nu kom der en juleaften en karl ridende der forbi, og Enben kom ud og skjænkede for ham i et sølvbæger og bad ham at drikke det, der var deri. Det turde...
da.etk.DS_01_0_00805
Da Ovrø Kirke var bleven bygget, og Klokken begyndte at ringe, forstyrrede det Trolden, som boede i Bakken, hvor nu Hyllinge Kirke i Horns Herred ligger, og han tog en stor Sten og kastede efter den. Retningen var også god nok, men den nåede ikke rigtig så langt, som Meningen var, idet den faldt ned i Præstemarken sønden for Kirken. At Trolden har været...
Bonden og bjærgmanden satte svin til halvs med hinanden på skoven. Da disse var fedede, og delingen skulde gå for sig, spurgte bonden den anden, om han havde mærket sine. Trolden havde forsømt det og spurgte om bondens mærke. "A slog en krølle på halen af mine,* svarte han og fik nu alle de fede. Men bjærgmanden måtte lade sig nøje med en gammel mager...
En trold boede i Blishøj ved Væggerløse på Falster, han syntes godt om en bondekone der i byen, som tit trakterede trolden på bondens bekostning, navnlig mærkede manden, at den bedste mad blev borte. Han blev da tungsindig og gik omkring i landet og spurgte, om ingen kunde sige ham, hvor maden blev af. Han kom da også til Fribrødrebakkerne, en halv mil...
da.etk.DS_01_0_00525
Bjerringhøj ligger i Skjellet mellem Bjerring og Mammen Sogne. Der har boet en Trold i den Høj, og da Vejrum Kirke blev bygget, da slyngede han en Sten der over for at ville ramme Tårnet. Men så var der en Nisse i Hemmestrup, han vilde ikke have Tårnet slået ned, og så tog han en Bøg og slyngede imod Stenen, og derved fik den en fejl Retning, og så faldt...
da.etk.DSnr_03_0_00069
Et lidet stykke vej udenfor Skjørpinge by ligger ved det såkaldte Halkevad vad en kjæmpestor sten, der, som det fortælles fra gammel tid, skal være kastet af en trold efter Skjørpinge kirke, og den bærer endnu mærker af troldens styrke; ti hele hånden kjendes tydelig midt på den. For et par år siden rejstes den til en bavtasten for kong Frederik den...
da.etk.DS_03_0_00133
Et par folk havde fået et barn, men de syntes så underlig om det, og nogle mente, det var en forbytting. Det mente de så, skjøndt de havde ikke mærket noget til det, Så blev der rådet dem, at de snart skulde lade det dobe, og da de skulde kjøre til kirke med det, og de kom forbi en bakke, var der én, der råbte: "Kylikop ! hvor sulls du rullen ?" Så...
Høvdinggård ligger i Mern sogn og har forhen hørt til ryttergodset. I en af hovmarkernc der, som kaldes Hjortev&nget, lå for 50 år siden en lille høj, som var helt dækket med sten og kaldtes Djævlebjxrget. Der boede troldfolk, og da man byggede mange kirker, brugte man mange kampesten og tog af dem, der lå pa hø;en. Men så blev troldene vrede, og da...
da.etk.DS_03_0_00034
En Trold stod ved Grinderslev Kirke og kastede en Sten efter Strandby Kirke. Den faldt i Tril-om Enge, Junget Sogn, og der er Mærker i den af hans 5 Fingre. Jeg hàr set den. Junget S., Salling Nørre H. Dyrlæge J. J. Hegelund, Ladelund.
da.etk.DSnr_03_0_00067
Der var for lang tid siden en herremand på Linderupgård, grov rig var han, og så havde han så kjøn en kone, at hendes lige ikke fandtes mellem Randers og Ribe. På samme herremands mark var der en høj, hvori der var troldfolk, og somme tider hændte det sig ved aftenstid, at højen rejste sig på stolper, der så ud som den flammende ild, og neden under...
da.etk.DS_01_0_00895
Et Stykke vest for Visborg ligger en stor Sten, Gråsten kaldet, med Mærker af en kjæmpemæssig Hånd. Den siges at være kastet efter Visborg Kirke af en Trold, som boede ved Vindblæs Kirke i Randers Amt, fordi han ikke kunde lide, at Visborg Kirketårn var større end Vindblæs Kirketårn. Den har dog meget forfejlet sit Mål, da den ligger et godt Stykke vest...
Daler Kirke. En stor Kvadersten på Nordsiden af Tårnet bærer Mærker, der ligner en vældig Menneskehånd. Dette har givet Anledning til et Sagn om, at Trolde fra Emmerlev og Daler har kastet Sten efter hverandre, og at man af disse Stenhobe har bygget Kirkerne i Daler og Emmerlev. Martin Chr. Sørensen, Daler Mølle. Daler og Emmerlev Sogne, Tønder Nørre A.
52