Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
39 results
Danish Keywords: kok
Der er en høj ovre på Firgårdes mark eller måske på Seem mark; det er en meget stor høj, og den er kjort sammen. Den er der også bjærgfolk i. Så lå de jo og grov efter en skat, men det kunde bjærgfolkene ikke lide. De kommer så til en stor kiste og fik den loftet lidt op, men så stod der en stor rod kok på den. Da giver den ene af folkene sig til at...
I Pimphøj i Gudtim ved Lemvig ligger der en skat begravet. En gang prøvede to mænd på at grave den op om natten. De fandt den også, men da de skulde til at hive den op, så de et læs hø komme kjorende forbi højen, forspændt med seks kokke, og den ene slog bag ud og slog stjærten på vognen i stykker. Det var for meget for de gode mænd at tie til, og den...
da.etk.DS_01_0_01233
Der var en gang et par mænd, som havde hørt en pengekiste klingre i en høj. De gravede da i den for at finde skatten og ganske rigtig, de fandt også kisten. Arbejdet skulde ske stiltiende, men idet de kom til kisten og vilde tage fat på den, så de til deres forbavselse eu skikkelse som en kok, der red på en stor, sort hund. Den ene af mændene udbrød da:...
Der var en skat i Kloonhøj. Mange var gået efter det og vilde finde den, men de gik vild til hobe. Alle Vole mænd gik en aften ud efter skatten, men de vilde gå langs byskjellet for ikke at gå vild, og så havde de en lygte med. Så kom de til at grave og kom endelig til en kjedel. Da kom der en rød kok hoppende om dem og gav vinde fra sig. Så gik lygten...
En student grov en gang i en høj og havde givet sine medhjælpere tilstrækkelig underretning om, hvordan de havde at forholde sig. Da de havde gravet en stund, kom en karet kjorende med seks gasser for. Da man endelig opdagede øret af en kjedel, viste sig en mandsling ridende på en lam kok. Han spurgte, om de ikke havde set et kjøretøj som det først...
da.etk.DS_01_0_01226
Der skal være en skat i Troldhøj, som ligger i Skivholme skov. To mænd fra Fajstrup - den ene hed Kvak-Mads - vilde grave efter den. Så kom de til en kjedel, og nu siger Kvak-Mads: "Se så, nu skal den F. ta' mæ hålld." I det samme kom der en stor kok op af højen og slog manden på låret, så det blev brækket, og han blev lam alle hans dage, men kjedelen...
På en høj tæt ved Vole bg havde nogle mænd somme tider om aftenen set et lys brænde. Mændene tænkte da, at der måtte nok være en skat, og så gik de en aften op til højen og gav sig til at grave. Da de havde gravet en tid, kom der en stor rod kok og hoppede rundt om højen på ét ben. Så sagde den ene af mændene: "Xej, sikke da en kok, der hopper.* De blev...
da.etk.DS_01_0_01210
I Jeksen dale var der en gammel skat. Der brændte lys om natten over den. Så kom de til at grave efter den og kom til en kiste. Bjærgmanden skabte sig til en kok, og de kom til at se ned efter byen. "A Jøsses, nu står byen i lys lue!" råbte de. a. j. Gothenborg, Holmstol.
da.etk.DS_01_0_01208
Der var en skat i RoUishøj imellem Skjellerup og Skjellerup-Nygårde. Den grov de Skjellerup mænd efter en gang, og de skulde tage deu tiende. Så kom de også til en kiste, og de tager fat. Da kom de til at se ned efter byen, og så stod den i lys lue. Idet samme springer der en rød kok hen på kistelåget. Så gjør de kors for dem og siger: "Jøsse kås!" Da...
da.etk.DS_01_0_01194
På en mark i Skallebjccrg, Hårby sogn, er der en høj, som kaldes Kokhøj, og da der i den skulde ligge en skat begravet, var der en gang nogle, som vilde finde den. De grov så længe, til de stødte på en kiste, på hvis ene ende der stød en kok. Som de nu havde fået fat på kisten og vilde til at trække den op, kom de til at se op efter Højrup by, der ligger...
da.etk.DS_01_0_01186
I Dagbjærg Dojs var der i gamle Dage en Bjærgmand, der var så umådelig rig. Beboerne havde tit tænkt på at få hans Penge fra ham, og så gav de dem omsider til at grave efter dem en Aftenstund. Da de kom til Skatten, så de en Mand komme kjørende runden om Bjærget med en Kok, der var spændt for en bundløs Træsko, og han råber: »Hejj howw! Dawbjære stoer i...
da.etk.DSnr_01_0_00818
1224.. I en høj ved Markskjælbcek, mellem Fol og Harreby, grov en gang nogle mænd efter en skat. Mens de arbejdede, så de Harreby i brand. De agtede dog ikke derpå, men fortsatte gravningen. Da kom der en karm kjorende, forspændt med fire mus. Også dertil tav folkene ganske stille. Der efter kom én ridende på en stumphalet kok og spurgte : "Har I ikke set...
da.etk.DS_01_0_01224
Lidt syd for Vium ligger Bredhøj. Folk havde flere gange set lys på den, og det var derfor sandsynligt, at en skat var skjult der. Et par mænd prøvede på at hæve den, hvilket naturligvis skulde gå stiltiende af. Da de havde arbejdet en tid, kom en lille person kjørende med seks mus for et skovlblad og spurgte om vej til Vium. Men uagtet deres undren over...
Min Fader fortalte, at de en Gang var ved at kaste efter en Bjærgmand i Snede. Men det skulde jo være tiende, ellers var Arbejdet ingen Nytte til. De havde fået gravet så vidt, at de kunde nå til en Kiste med Spaden. Men så kom der en Kok hoppende op fra Kisten og slog Skide, og det gav de dem til at grinne ad, og én af dem sagde: »Det var da en sær...
da.etk.DSnr_01_0_00828
Der er en Bavnhøj ved Daler, og på den skal der være ofret Børn i Oldtiden. I min Ungdom 1864 blev der fortalt, at der i Krigen 1807 med England havde været opstillet to Tjæretønder på den som Bavner. Men da der en Nat stod to Mænd fra Daler Vagt ved Tjæretønderne, var der pludselig kommet en stor Kok løbende og galede stærkt ned ad Højen. De var da...
da.etk.DSnr_01_0_00805
Ved skattegravning i en bakke på Lyngå markskjel kom eu lille trold ridende på en kok, der trak et uhyre stort læs hø. De gravende så vel til siden, men vedblev dog deres arbejde, indtil hanen ved siden af dem lod en dygtig fj . .. gå løs, hvor over en af selskabet brast i høj latter og udbrod: "Det var dog en Fandens kok!" R. H. K.
da.etk.DS_01_0_01232
De var ved at grave efter penge i Dagbjærg Dås. Bjærgmanden fik en høne og en kok spændt for en bitte vogn, og så kjørte han runden om folkene, for han vilde have dem til at sige: Se! Men de holdt stand. De sagde siden, at der var sådan stank ved kjoretøjet. Så fik han det til at se ud, som Dagbjærg brændte. Da råbte den ene: "Nej se, nu brænder...
Her norden for Bække er en høj, den ligger mellem Bække by og Klebakkehøj. Der var de da også ved at kaste efter penge. Så kom de til en stor kiste, og de blev jo grumme glade. Men så kom der en kok op, der gik og fj......hele tiden. Den ene af mændene sagde så: "Fy da for Fanden, hvor det lugter." Niels Jonsen, Bække.
da.etk.DS_01_0_01214
Nedenfor Gjedbjærggård i Tøndering og til Øster for den løber der en Å, og i den Å er der et stort Høl. Der stod en jærnbeslået Pengekiste nede. Så vilde nogle Karle prøve på at gå ned og fiske den op, og det skulde jo gjøres tiende. De fik den også trukken så højt op, at de fik den i Vandskjellet. Men så kom der et Læs Hø kj ørende, som var forspændt...
da.etk.DSnr_01_0_00833
På en høj tæt ved Gravballe, Svostrup, har der om natten brændt et lys til tegn på, at her var nedgravet en skat. Mange gravede efter den, men uden nytte. To karle fra Gravballe var en aften der ude at grave. De var tavse, skjøndt der viste sig mange mærkelige ting. Først kom en gammel kjælling og talte dem til, så stod hele Gravballe by i lys lue....
102