Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
38 results
Danish Keywords: kobberkjedel
Nogle mænd fra Rønde var en gang ude at grave efter en skat. Første gang brændte deres huse, anden gang brændte kirken. Tredje gang kommer de til håndtaget af en kobberkjedel. Der ligger en drage på den, og den slipper en vind. Så slipper de.
da.etk.DS_03_0_02323
Oppe norden for Horn ligger en lillebitte høj, som kaldes Ulvhøj. Man sagde, at deri lå gjemt en skat, og mændene i byen blev da enige om at grave den op. En nat begyndte de på arbejdet og kom også til en kobberkjedel. Idet samme kom en af dem til at se efter byen og sagde da et ord. Men dermed var kjedelen forsvunden. hans nørgård, høm.
Der blev kast efter penge i Sommerhøj på Lyby mark oster for Lyby kirke. De fandt også en kobberkjedel med penge i. Men da de nu havde fat i ørerne af kjedelen, kom der 4 skader for en karetvogn, og den ene af dem slog en stor vind. Da udbryder den ene af mændene: "Det var en stor s ... af en skade". Så sank skatten. niels Christensen, v.-crønninc.
Et Sted i Salling, rimeligvis i Brondum, ligger en Høj, hvor der var begravet en Skat i, for det kunde de se, der brændte Lys på den. Så var der to Mænd i Byen, der besluttede at gå op og grave den Skat ud. De gav dem i Lag med Arbejdet, og så kom de omsider til en stor Kobberkjedel, der var fyldt med Penge, men ovenpå Kjedelen lå en vældig stor, sort...
I fjordbugten ved Tisted er i svenskekrigen nedsænket an kobberkjedel med en betydelig skat. Som mærke angives nogle døre på en gammel lade, der for flere år siden er nedbrudt, af hvilken årsag skatten næppe nogen sinde findes, j. l. crhshance.
Nede i Sandby enge ved Hadstenbro st. danner Lille-å et høl. Nede i dette høl skal der være en kobberkjedel fyldt med sølvpenge. Ejeren og en anden mand blev enige om at tage den op. De fik en dykker til at gå ned og gjøre en trosse fast på den. De to mænds fire heste blev spændte for, men de kunde dog ikke tage kjedelen. o. chr. b.
Der stod en kobberkjedel i en fiskedam ved Sindinggård. De mente, at den var gravet ned i den gamle krig (svenskekrigen), og folk var jo sikre på, der var penge i den. De havde jo rykket i den, men kunde ikke bjærge den i land, og havde blot rykket øret af den. Det øre hængte i Nyby skole, den gang min mand gik i skole der. kirsten marie fred eriks...
I Tvehøje på Døstrup mark er en stor skat begravet. Da de fire gårdmænd i Døstrup by en gang havde fået i sinde at grave skatten op, drog de derop og kom så vidt, at de kom til en stor kobberkjedel fuld af sølv og guld. Men da de vil trække den op, seer de, at alle fire gårde står i lys lue. Mens de så efter det og begyndte at løbe, så lukkedes højen...
da.etk.DS_03_0_02299
Konen fra Vindbæk (Vienbæk, efter: vidier) gik til Elling kirke en nytårsmorgen — hvad årstal det var, det véd a ikke. Så blev hun vaer på hendes kirkegang, at der sad en sort høne i en kobberkjedel ved Remmen tæt ved, hvor Remmens mølle står. Den sad der og rugte. Så tog hun et uldent tørklæde af hendes hals og lagde ved siden af kjedelen og tog hønen...
I Torslev sogn i en gård, der hedder Skavange, der brændte et lys inde i laden ved siden af en bjælke, og det sagn havde gået længe, at der på det sted var en skat gjemt. Endelig var der tre gårdmænd i sognet, der bestemte sig til i al hemmelighed at undersøge den ting. De listede sig så ind en nat i denne mands lade, hvor lyset stod, og fandt også en...
I Havkrogshøj tæt ved gården (Havkrog) er funden en gammel kobberkjedel. De sagde, at der var penge i den, og folkene i gården blev da også til velstående folk. søren krist. andersen, hækken, v."hassing.
I Risbakken, Tarup sogn, har man set ild, der står op ad siden af bakken. Her, siger de gamle, skal være nedgravet en kobberkjedel med mange penge i. En gammel mand har plovet hanken af den op og har fået 30 daler for den. testrup højskole.
Norden for Vole ligger en stor høj, Troldhøj, hvor der er en stor kobberkjedel fuld af sølvpenge. Man bar gravet efter den o. s. v. S. J.
da.etk.DS_01_0_01170
I den vestligedel af Roslev i noget, som kaldes Syvtal, er en dal, som kaldes Lorilddal, og her er en gang i krigens tid nedgravet en skat, som står i en stor kobberkjedel. En mand i Tyskland drømte en nat, at der var en skat i Lorild, og han så bestemt pletten, hvor den lå. Så rejste han til Danmark for at lede efter den dal, der kaldes Lorilddal, og...
da.etk.DS_03_0_02451
Der er en skat nedgravet nede ved Holmgårds slot i Nørre-Balling, og der sees ild mange gange om natten på den plads. Så var der to, der vilde grave efter den en nat ved midnatstid, og de var så heldige at støde mod en kobberkjedel og havde den næsten oppe. Så siger den ene: "Nu har vi den!" Da sank den hen igjen, og aldrig siden har nogen haft ved den....
Der går en Løngang fra Kalvø Slots Ruiner og op til Kalvø Skov. Der er også en Høj, hvori der skal være gjemt en Skat. Nogle Mænd fra Rønde var komne i Tanker om at ville hen og grave efter den, og de giver dem også i Lag med Arbejdet. Men da de nu bedst stod og gravede, kom den ene af dem til at se op, og da blev han vaer, at deres Huse der i Rønde...
I en høj, som ligger nord for Arhus-landevej på Hårup mark, er der tit set lys brænde, og efter sagnet er en skat begravet der, og flere bar prøvet at hæve skatten en st.-Hansnat, men al tid uden held. Således var der en gang fire unge mænd, der gravede efter skatten og nåede også lykkelig til en mægtig stor kobberkjedel med to hanke i. Så tog de en...
da.etk.DS_01_0_01172
De gravede efter en Skat i den Høj her sønden for Kirken. Det skulde jo være stiltiende, og de kom også til en Kobberkjedel og fik den også hivet op og slæbte så af med den, idet et Par af dem fik hver ved en Side af den. Men der kom et lille Menneske bag efter dem og blev ved at følge med. Det gik og sagde og gjentog det hele Tiden: »Lad synk', lad...
da.etk.DSnr_01_0_00811
En Fæster til Gården Øland var bleven så forarmet, at det var ham umuligt at udrede sit Landgilde til Herremanden, og hvad Afgifter der ellers var, derfor truede han ham med at jage ham fra Gården. Nu gik der det Sagn på Egnen, at der lå en Skat skjult i Jorden et Sted på Øland Mark, og den kom til Syne hver SantHans Aften, idet en stor Kobberkjedel skød...
da.etk.DSnr_01_0_00843
ITårs hede er der en lille mose, som hedder Fjermosen. Der var en husmand, der af ejeren havde fået lov til at skjære torv i mosen. Så en dag, som han var i færd med dette arbejde, stødte han med spaden imod noget hårdt, og ved at se nøjere efter fandt han, at det var en gammel kobberkjedel. "Nu", tænkte han, "her har jeg nok gjort min lykke"; men han...
97