Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
19 results
Danish Keywords: kobberkjedel
Norden for Vole ligger en stor høj, Troldhøj, hvor der er en stor kobberkjedel fuld af sølvpenge. Man bar gravet efter den o. s. v. S. J.
da.etk.DS_01_0_01170
Oppe norden for Horn ligger en lillebitte høj, som kaldes Ulvhøj. Man sagde, at deri lå gjemt en skat, og mændene i byen blev da enige om at grave den op. En nat begyndte de på arbejdet og kom også til en kobberkjedel. Idet samme kom en af dem til at se efter byen og sagde da et ord. Men dermed var kjedelen forsvunden. hans nørgård, høm.
Der går en Løngang fra Kalvø Slots Ruiner og op til Kalvø Skov. Der er også en Høj, hvori der skal være gjemt en Skat. Nogle Mænd fra Rønde var komne i Tanker om at ville hen og grave efter den, og de giver dem også i Lag med Arbejdet. Men da de nu bedst stod og gravede, kom den ene af dem til at se op, og da blev han vaer, at deres Huse der i Rønde...
I Hueshøj i Iglso, Flg sogn, boede der en gang bjærgfolk, som foruden denne høj ejede to andre i sognet, og dem boede de skiftevis i. En gang, da nogle karle gav sig til at grave i Hueshøj og just havde fundet en stor kobberkjedel, kom en sort høne frem og klukkede, og da de vendte sig om, så de, at Iglso stod i brand. Nu lod de kjedel være kjedel og...
En mand i Åby var ved at kaste i en høj, han havde på hans mark og vilde have væk. Så kom han til en kobberkjedel, og den var fuld af penge. Men da han skulde til at røre ved dem, var det det bare skidt og møg, for det han havde været uforsigtig nok til at snakke. Den tro havde han da. Han fik sig lavet en kaffekjedel af den kobberkjedel. Jens...
da.etk.DS_01_0_01179
De gravede efter en Skat i den Høj her sønden for Kirken. Det skulde jo være stiltiende, og de kom også til en Kobberkjedel og fik den også hivet op og slæbte så af med den, idet et Par af dem fik hver ved en Side af den. Men der kom et lille Menneske bag efter dem og blev ved at følge med. Det gik og sagde og gjentog det hele Tiden: »Lad synk', lad...
da.etk.DSnr_01_0_00811
Jeg har ingen steder på et lige stort jordsmon set så mange kjæmpehøje, som der for tredsindstyve år siden fandtes i den sydlige side af min fodebyes mark, Trabjærg i Borbjcerg sogn. Rækken af disse går i sydvestlig retning fra Sevel sogneskjæl hen imod Mejrup kirke, og enkelte af dem havde særskilte navne som Storehøj, Klovnhøj, Salshøj o. s. v....
da.etk.DS_01_0_01187
I en gård i Gudmandrup, Højby sogn, findes en meget stor kobberkjedel. Den forrige ejer af gården havde en gang været i Nykjøbing,. og da han kom hjem om aftenen, så han Stenbjærg på Højby mark stå på fire gloende pæle. Der brændte mange lys i banken, og troldfolkene dandsede, men da lystigheden var på sit højeste, blev der pludselig tummel, og han hørte...
da.etk.DS_01_0_00316
En Fæster til Gården Øland var bleven så forarmet, at det var ham umuligt at udrede sit Landgilde til Herremanden, og hvad Afgifter der ellers var, derfor truede han ham med at jage ham fra Gården. Nu gik der det Sagn på Egnen, at der lå en Skat skjult i Jorden et Sted på Øland Mark, og den kom til Syne hver SantHans Aften, idet en stor Kobberkjedel skød...
da.etk.DSnr_01_0_00843
I nærheden af Funder by ligger Troldhøj. En dag ved aftenstid, da en hyrdedreng vogtede nogle kieaturer i nærheden, så han et lys brænde pá højen, og da han lob derhen, blev lyset borte, men han horte ligesom én ryste med en kjedel penge inde i højen. Han lob da ind til byen og fik et par mænd med sig hen til højen, i hvilken de straks begvndte at grave....
I Torslev sogn i en gård, der hedder Skavange, der brændte et lys inde i laden ved siden af en bjælke, og det sagn havde gået længe, at der på det sted var en skat gjemt. Endelig var der tre gårdmænd i sognet, der bestemte sig til i al hemmelighed at undersøge den ting. De listede sig så ind en nat i denne mands lade, hvor lyset stod, og fandt også en...
I en høj, som ligger nord for Arhus-landevej på Hårup mark, er der tit set lys brænde, og efter sagnet er en skat begravet der, og flere bar prøvet at hæve skatten en st.-Hansnat, men al tid uden held. Således var der en gang fire unge mænd, der gravede efter skatten og nåede også lykkelig til en mægtig stor kobberkjedel med to hanke i. Så tog de en...
da.etk.DS_01_0_01172
Der ligger næsten altid en blå Tåge om Toppen af Dagbjærg Dos. Efter gamle Sagn skal der være gravet en Kobberkjedel med mange Penge og Kostbarheder i derned i Dosset. Så var der et Par unge Mænd fra Dagbjærg By, der kom i Tanker om at ville grave efter denher Skat, og de gav dem så i Færd med Arbejdet, men gjorde forud den Aftale med hinanden, at de...
da.etk.DSnr_01_0_00819
Der gik en mand her ovre i Lunden i Bjørnsholm sogn og ledte om hans øg om morgenen. Så går han nu der og stoger om dem, og da kommer han omkring en hund, der ligger oven i en kobberkjedel, og så vidste han aldrig, hvordan han skulde bære sig ad med det, for han kunde se, der var penge i kjedelen, hunden lå på. Uden videre trækker han af hans trøje og...
da.etk.DS_01_0_01261
Et Par Karle fra Mjøls havde været her i Byen, og da havde de hørt fortælle, at det just var Midsommeraften, og når de nu gik hjem og kom forbi Skedebjærg, vilde de Klokken 12 se et Lys skinne imellem nogle Høje inde i Skoven, og der, hvor det Lys stod, lå en Skat begravet, som kunde hæves netop den Aften. Men der måtte ingen af dem tale et Ord, imens de...
da.etk.DSnr_01_0_00835
Der var tre mænd her fra Handest, der af og til havde set lys brænde på Seenhøj, og så troede de, der var en skat. En aften gik de ud at grave, og da fandt de hanken af en stor kobberkjedel, som de tog ved. Nu så de gården brænde, smed spader og skovle og løb. Men da de kom hjem, var der ingen ild alligevel. Natten efter flyttede bjærgmanden i skikkelse...
En Morgen tidlig, inden det blev Dag, da sad der en Pige i Østerloft og malkede, og da Kreaturstalden er nær ved Laden, som det jo gjærne er Tilfældet, så tykkes hun, ligesom hun hører noget, der pusler der inde. Hun var ikke så dristig ved at se derind, men går lige godt derhen og lukker op, og da hun nu ser derind, så kan hun lige skimte, der står en...
På Bornholm er mange steder skatte og penge nedgravede i urolige tider. Der brænder matte lys Frue nat, og når man den nat går ud, kan rnan da finde slige sager. Man skal gå ud, før solen går ned, og skal ikke komme tilbage før efter solopgang. Man må ej mæle et ord, al den tid fra man går ud af sin dør, til man går ind igjen. To mænd går ud for at lede...
Gården Østertoft var i sin tid bortfæstet til en mand, der hed Anders Toft. Han kom snart til stor rigdom, og derom fortælles følgende: En tjenestepige, Mette Barbesgård, skulde en nat sidde oppe ved en ko, der skulde kjælve. Da det var overstået, gik hun ud i laden for at hente en visk hø til koen, og der fik hun øje på en skikkelse, som stod henne i en...
51