Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
16 results
Danish Keywords: kampesten
Den største kampesten, jeg nogen steds har set, lå i 1835 på Allelev mark, tæt vest for byen. Den var flere favne lang, og når man gik op på den, var det, som man stod på en lille kjæmpehøj, og den gik vist langt ned i jorden. Man fortalte, at en kjæmpe havde stået ved Grenå og slynget den i sit strømpebånd til det sted, hvor den lå, og havde på den måde...
da.etk.DS_03_0_00091
Der boede en Nisse i en Udflyttergård syd for Torup, og en anden Nisse på Nørgård ved Ejstrup. De to gik sammen og spillede Kort. En Gang de var samlede i Torup, kom de i Trætte, og Nissen fra Ejstrup stak af hjem, men han fra Torup snuppede så en forfærdelig stor Kampesten og sendte efter ham. Den nåede ham dog ikke og faldt i Ejstrup Bæk tæt ved...
da.etk.DSnr_03_0_00029
Den Gang Daler og Emmerlev Kirker blev byggede, stod to Kjæmper og kastede Bold med store Kampesten til hinanden. Af Stenbunkerne i Daler blev Kirken i Daler bygget. På en stor Sten, der sidder i den nordlige Tårnmur lidt oven for Grunden, sees Aftryk af hans fem Fingre. En Kjæmpe på Røm har smidt en Sten efter Ballum Kirke. Den sidder i Muren, og der er...
da.etk.DSnr_03_0_00081
I Daler Kirkes nørre Tårnmur nede ved Jorden sidder en meget stor Kampesten, som en Kjæmpe har kastet fra Emmerlev Kirke, og man ser endnu Aftryk af alle hans Fingre i Stenen. Der sidder også i Muren en mindre Sten, hvori en Fod er aftrykt. Den Sten har han stået på med Foden, da han stod og kastede den anden Sten, og på den Måde er Aftrykket fremkommet....
da.etk.DSnr_03_0_00080
En Trold boende i Troldehøj nær ved Harritshøj nordvest for Tikjob kunde ikke lide, at Tikjøb Kirke blev bygget så nær ved hans Enemærker, og derfor tog han en Kampesten og kylede efter Kirken. Den faldt ned omtrent midt i Tikjøb By og såes i mange År liggende mellem Sprøjtehuset og Smedjen. Opt. af J. P. Jørgensen, Hedsbjærg, 1894. Tikøb S.,...
da.etk.DSnr_03_0_00050
I det nordvestlige hjørne af Brovst kirkegård står i diget lige ved stenten en meget stor kampesten med fem huller i. Denne sten blev udslynget fra kjæmper i Torslev (eller undertiden nævnt Atrup) bakker mod Brovst kirke, men stenen nåede kun til grændsen af den indviede jord og gjorde da ingen skade. c. wad. Da Christian den ottende som kronprins...
Ovre på Fyen boede der en Troldkvinde, som var meget vred over alle de Kirker, der blev bygget. Da hun en Gang så over imod Sundeved fik hun Øje på Broager Kirke, som den Gang blev bygget. Men da hun troede, at det var en Ridderborg, brød hun sig ikke derom. En Søndag kom hun så til at lytte til Klokkeringningen og hørte også Klokkerne i Broager Kirke....
Høvdinggård ligger i Mern sogn og har forhen hørt til ryttergodset. I en af hovmarkernc der, som kaldes Hjortev&nget, lå for 50 år siden en lille høj, som var helt dækket med sten og kaldtes Djævlebjxrget. Der boede troldfolk, og da man byggede mange kirker, brugte man mange kampesten og tog af dem, der lå pa hø;en. Men så blev troldene vrede, og da...
da.etk.DS_03_0_00034
Imellem Frøslev og Mollerup er en vej, som hedder Staghøj vej. Der har altså været en høj i nærheden, som hed Staghøj, men der er ingen nu og har ikke været i mands minde. Det er længe siden, højen var der, men den udmærkede sig ved at være beboet og ved hverken at være sammenkjørt eller udkjørt, for den er forsvunden af sig selv. I denne høj boede en...
Oppe i en høj i Skadst sogn boede en kjæmpe, der ikke kunde tåle at høre kirkeklokkerne i Jærne. Så vilde han en dag slå tårnet ned på Jærne kirke med en stor kampesten, som lå ved højen, for så tænkte han da at blive fri for det rangleri, der så skammeligt forstyrrede hans ro. Han slængte stenen med en sådan kraft, at den faldt ned på heden tæt nord for...
På en gårds mark i Løjet, Stokkemarke sogn på Lolland, lå der for en 30 år tilbage tre vældig store kampesten. De skal i gamle dage være kastede i en slynge ind over landet af en kjæmpe, der vilde med dem knuse tårnet på Stokkemarke kirke, men de faldt omtrent tre fjerdingvej før de nåede bestemmelsesstedet. Nu er stenene slåede itu og brugte til...
Byen Vust i Han herred ligger nærmest op til Han næs, er altså den sidste i Han herred. Tagbygningen på tårnet af kirken vender modsat tagbygningen på det øvrige af kirken, hvilket siges at være tilfældet med tårntagbygningerne af alle de kirker, som ligger ved grændserne af herrederne. Den gang Tømmerby kirke på Han næs, der altså ligger på den modsatte...
da.etk.DS_03_0_00190
Da de byggede Sommersted og Hjerndrup Kirker, blev der udsat en stor Belønning for den, der blev først færdig med sin Kirke. Der arbejededs nu vældigt på begge Steder, men en skjøn Dag blev Spiret rejst på Hjerndrup Kirke. Bygmesteren i Sommersted mente, at han let skulde have blevet først færdig, og han blev nu så rasende, at han tog en stor Kampesten...
Omme til Vester på min Mark er en Kæmpehøj, som kaldes Vandel-Fårs-Høj. Det er en Høj fra Stenalderen, men da vi kom til at grave i den, fandt vi mange Grave oven i den fra Broncealderen. Indtil for 20 År siden har der omme ved den Høj stået omtrent en Snes store Kampesten, men min Fader har slået dem i Stykker og brugt dem til Ladens Bygning. Da en Gang...
Der var både en rakker og en gjaller i Hvalløs. Rakkeren var en ærlig mand, men når han om hosten tjente hos min fader, sad han lige godt ved den ene ende af bordet for sig selv. Gjalleren var derimod en stor kjæltring. Han hed Ole Hestegjaller, og boede i et lille hus midt i Hvalløs by, rakkeren derimod på en bakke, og der var et helt gjærde af ene ben...
da.etk.JAH_05_0_00611
Tæt ved gården Føniksborg ved Agård i Starup sogn findes en firkantet jordvold med grave omkring. Der skal i gamle dage have stået et slot, og man skal endnu for mange år siden have opgravet en masse store kampesten der. Murbrokker har man nok også fundet en del af. En gang da der kom fjender i landet, lod manden, som boede der, sine tvende døtre gå...
da.etk.DS_03_0_01343
48