Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
18 results
Danish Keywords: hule
Der boede en Røver i en Hule i Lindet Skov, og han røvede og slog Folk ihjel. De kunde aldrig få fat i ham, eller få opdaget, hvor han havde hans Tilhold. Men omsider opdagede de dog lidt Gangstier ind til Hulen, og så fik de ham fanget.
da.etk.DSnr_04_0_00961
Søndersø skov, som har strakt sig til Dallund og Ørridslev og videre frem, har en gang gjemt en stor roverbande. Anføreren var adelig og hed Sturzenbecker. Han og hans folk tog en nat høvedsmandens datter Karine på Næsbyhoved. Hendes elskede bandt de til et træ, men han blev løst af en forbigående og mældte på slottet, hvad der var sket. Porsfeldt med...
da.etk.DS_04_0_01258
Der var nogle Røvere, der havde en Hule ude i gamle Herreskov, og de kommer en Gang til en Bondegård, der ligger i Langelykken, som findes langs med Udkanten af Skoven. En af de Røvere var en Kongesøn. Så kommer de ind og forlanger noget at spise og lægger deres Sabler og andre Våben på Bordet. Konen skubber dem lidt til Side, og det bliver de fornærmede...
da.etk.DSnr_04_0_00949
Der var 12 Røvere i Blåkjær Skov, og de havde Strikker spændt over Vejen og Klokker nede i Hulen, så de kunde springe frem og tage dem, der passerede Vejen. En Gang havde de fået fat i en Pige, men hun rendte fra dem, og så strøede hun Mel fra Hulen af, så Folk kunde hitte deres Opholdssted. Der blev sendt Mandskab ud, Og det tog alle tolv Røvere....
Imellem Borum og Lading ligger en Skov, der hedder Skanderborg Hulen, og der har i fordums Tid været en stor Røverbande, som opholdt sig der i en Høj, og de havde Snore over Vejen, der ringede. Når der så kom nogen forbi, overfaldt de dem og slog dem ihjel og tog, hvad de havde. Ligene kylte de i Åen, der løber nedenfor. Der går en Bro over Åen, som...
da.etk.DSnr_04_0_00968
På grændsen mellem Hallund og Oster - Brønderslev sogn ligger nogle store bakker, som kaldes Roverstuebakkerne, og de har fået deres navn efter, at der har boet rovere i nogle huller der i bakkerne. De hørte ellers til Kjølskegård, og gårdens svin gik der om sommeren og kom ikke hjem inden om efteråret. Så fik røverne lyst til svinene og tog dem samt den...
da.etk.DS_04_0_01505
I Hørbylunde skov i Funder har en gang været en stor røverbande. En skovrider fra Silkeborg var i skoven på jagt. Da trådte hans hest ned i en af deres huler, og man fandt siden de to andre i nærheden, den ene med en skjult indgang i en gammel ener (enebærbusk), men det var længe efter at røverne havde forladt hulerne. En gang da den kjørende post mellem...
da.etk.JAH_05_0_00424
Der boede en Herremand på Kjølske, der hed Ole Lånng, og han havde Svin på Skoven, for den Gang var der en stor Skov til Kjølske. Der var mange Svin, og der var jo en Høvre med dem. Men så en Dag bliver både Høvren og Svinene væk, og Herremanden og hans Folk søgte både i Skoven og i Sønder og Nør og Øster og Vester, men der var ingen hverken Høvre eller...
da.etk.DSnr_04_0_00963
Der var 12 Røvere og så en gammel Kone inde i Busbjærg. De kommer op til Hvorslevgård en Søndag, da der var Barnedåb, og forlanger at få noget at spise. De var i Kirke hveren så nær som Konen og en lille Pige, og Konen spekulerede nu meget på, hvordan hun skulde få Bud op til Kirken efter Folkene. Men så fandt hun på, at den lille Pige skulde gå ind til...
da.etk.DSnr_04_0_00955
I Kristianssæde skov på Lolland, ikke langt fra Ry station, er der et hul i jorden, som de kalder Brinkes hule. Her har i gamle dage boet en roverbande, som huserede græsselig i egnen. En gang forlokkede en af roverne en pige til at følge med sig hjem. for han bildte hende ind, at han vilde ægte hende. Men den aften han kom og hentede hende, tog hun en...
da.etk.DS_04_0_01565
For mange år siden, før den nye landevej blev lagt gjennem Fyen fra Middelfart til Bogense, gik vejen mellem disse to byer norden om Båring gjennem Båring skov og langs med den vej fra Kattegat, som strækker sig ind mod byen og kaldes Båringvej. Den del af Båring skov, som vejen gik igjennem, hed Kragelund, og her havde en røverbande sin hule. For at...
Ved Vartenbjærg mellem Immervad og Haderslev er en hule, der kaldes Fredshule. Tæt ved er en lang bjærgkjæde, som kaldes Skovby bjærge. De var forfærdelig beryktede i gammel tid for røveri. Beboerne i Haderslev havde altid den skik, at de hentede deies torv i Abkjær, en by, der støder umidelbart ind til de bjærge, og for at være sikre på at undgå...
da.etk.DS_04_0_01457
I Dørup skov, Voerladegårds sogn, er der et sted, som går under navnet Rovergraven. Der boede en gang en røverfamilie, nemlig en gammel kjælling og hendes tolv sønner. Stor var hun som intet andet kvindfolk, og de var meget grusomme. Når de fik fat i nogle mennesker, slog de dem ihjel og tog, hvad de ejede, og når det blev knapt med fødemidler, måtte den...
Ryumgårds skov er en levning af en umådelig stor skovstrækning, der strakte sig over flere bymarker, og der var således en stor skov imellem Avnkg og Nimtoft. I gamle dage gik GrenåNimtoft landevej sydligere og gik da gjennem den skov og over en engstrækning, hvor der var lagt en vase. I den skov huserede en roverbande, og man påviser endnu i skoven det...
En pige skulde igjennem en skov. Midt i denne seer huu en hule, som hun af nysgjerrighed gik ind i. Næppe var hun kommen ind, før hun hører, der kommer nogen. I sin befippelse skjulte hun sig bag en vældig vintønde, hvorfra hun så en hel del del dragne karle komme slæbende med en ung smuk pige, som de dræbte. Hendes legeme kogte de og åd. Deraf blev de...
Imellem Varde og Øllevad ligger nogle høje og hulveje, hvor der i gammel tid har været rovere, og stedet kaldes endnu Røverkjælder. Herremanden fra Endrupholm kom en aften ridende der forbi. De havde snor over vejen og klokker, der ringede nede i hulen, så de kunde høre, han kom, og de sprang ud og vilde gribe ham, men fik kun fat i hestens hale. Da...
da.etk.DS_04_0_01481
Min moder var omme fra en by, som hedder Varnæs, og der fra fortalte hun følgende sagn. I min bedstemoders oldemoders tid havde de flere aftener i træk hen på efteråret seet en mand i en mørkegrå kjole vandre frem og tilbage foran Syvman dsskov en, ligesom han manglede noget. Netop lige ved var en løkke, hvor hun skulde ud og malke køer, men den mand var...
da.etk.DS_04_0_01580
I Tingbakkerne osten for Sinnerup by i Udby sogn var der i gamle dage en roverbande på 12 personer, og den plyndrede fjernt og nær, og var til stor plage. Gjærne var nogle af dem hjemme, men somme tider var de også alle borte. Så trængte de til en kusholderske, og en dag trak de da en lille pige fra Simerup ind i hulen, og hun måtte tjene dem og blive...
da.etk.DS_04_0_01574
51