Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
14 datasets found
Danish Keywords: hovarbejde
De hå hæt let mæ væ;'ret: er blevet lidt bedre; dær æ roskav ve et: rosomhed; mi fåer go båwwneng te Sofiendal (Vengegård): hovarbejde; dænd hå lø ui po marken: er bygget på marken; kchven hå ståndt åpo flir pælle: stået på fire søjler
da.etk.JAT_06_0_01297
På Sandvads banke samledes jævnlig bønderne 18001804 og vedtog der intet hovarbejde at gjore, og lavede vedtægter om nægtelsen deraf; de vilde ikke gjore andet, end hvad de selv vedtog på deres gadestævne, uagtet de i deres fæstebrev var gåede ind på at gjøre sådant. 1804 blev de dømte i forskjellige straffe. Det hentydede pastor F. B. Zeuthen til, da...
Et par piger fra Lille-Darum var i hostens tid på hovarbejde på Kjærgård. Så slap deres drikke op. og de gik da ind på gården for at få noget. Men kjokkenpigen svarede, at hun havde ikke tid til at give dem noget, de kunde gå ud til brønden, og de luskede så af med den besked. Den ene af pigerne, som lied Gjertrud, har fortalt mig det som gammel kone....
En gammel kone her i Jannerup, der hed Ane Klovborg og var 96 år, da hun dode, kunde fortælle, at hun havde redet til Ulstrup på hovarbejde på en Lammel hest, de havde. Hun skulde ned at rense og havde hendes skjurt slået op over hovedet og soldet bundet fast på ryggen. Hun red jo der ned, for at hesten kunde få noget til foden. Anders Bang, Jannerup.
da.etk.JAT_02_0_00004
I de dage. da bønderne endnu gjorde hovarbejde, boede en mand i en gård i Øster-No, der af flere nulevende endnu kjendes. Manden gik under navnet Røde-Jens. I den tid boede en frue på Voldbjcerg, hvortil bønderne i No var pligtige at gjore hovarbejde. Hendes mand må vist have været dod den gang, ti når jeg har hørt Røde-Jens's bedrifter på herregarden...
da.etk.JAH_02_0_00066
Da den nådige frue af Vestervig kloster i slutningen af forrige århundrede en dag var ude at kjøre i sin karosse, og det var sneføre, blev hun væltet i lavningen osten for Ogsenbol bakke. Med møje fik kusk og tjener vognen åbnet og hende hjulpet ud, uden at hun havde taget skade, men hun havde tabt en kostbar ring. Som følge deraf blev alle bønderne i...
da.etk.JAH_02_0_00058
Når a var på hovarbejde på Lerkenfebit om hosten, blev a sat i korngulvene og skulde tage fra. Der skulde a stå på et lad, som blot bestod af et par 6 alen fjæl, der lå på hammeren. A var der med Per Dal og Per Møller fra Ærtbølle, et par gamle mænd. og et par andre stykker, og vi var allesammen i støthoser. Når a skulde bride (o: vride) mig, vilde...
I den tid, da bonderne skulde gjøre hoveri hos herremændene, skulde Timboerne i Tim sogn ved Ringkjøbing også gjore hovarbejde pá Timgård. Det gamle ord: alle kneb gjælder, og somme to gange, anvendte Timboerne overfor Timgårds fogeder, der stod med pisken over nakken på dem. Når de t. ex. var i engen og skulde bære ho i stak, og de så kunde se deres...
Stærke-Ole boede her i min Gård i Tyrskind, lav Polakkerne var her i 1658. Hav Krigen havde Ende, var der nogle af Polakkerne, der blev her og vilde ikke hjem, for de havde det bedre her end hjemme. Det var nu om Sommeren, og så lavede de dem Boliger ude på vores Mark i en Bakke, som kaldes Bunkenbjærg. De var gravet ind i Bakken i en Runding, og de er...
da.etk.DSnr_04_0_00143
Ved Gjels Bro har der også været en Mølle, men den brændte i Fyrrerne og er ikke bleven opbygget igjen. Min Fader har været der nede for at hugge Møllesten op. Det var Hovarbejde fra Gram Slot, som Møllen hørte til. M. J. skov, Åbolling. Gram S., Haderslev Vester A.
da.etk.DSnr_03_0_01041
Der findes et Uhr både i Sønderholm og Nørholm Kirker. Bønderne gjorde Hove til Restrup, og da Ejerens, Hr. Lewetzous, anden Kone var så gjerrig, te det var forskrækkeligt, og Hovfolkene ikke kunde møde tidsnok på Hovarbejde for hende, så gav hun onde Ord, men de undskyldte dem med, at de havde ingen Klokke og derfor ikke kunde passe Tiden. Hun lod da...
Kirsten Slot i Hestbæk, en faster til stiftsprovst Damgård i Odense, var ikke god at møde som den første om morgenen. Der skulde da nok indtræffe noget i løbet af dagen, som mindede om hende. Eu gang kjørte et læs folk fra Kirkeby til hovarbejde på Hegnet. Min moder var med, og en kail, Anders Farsen, der var en spøgefugl. Så mødte man Kirsten. »Føj for...
da.etk.DS_07_0_00730
Karlen og pigen fra Krænsgàrd i Mejlby i Stadil skulde en gang gjøre hovarbejde til Søndervang i Stadil. De skulde hente hø, og så var de tidlig på veje om morgenen og havde sat hestene på græs lidt fra gården. Som de nu stod begge der ude ved hestene, så de en fin befordring komme kjørende, forspændt med seks heste. Så siger karlen: "Det var da en...
da.etk.DS_05_0_00992
En gammel arbejdsmand, der boede i Grejs, var, mens han som ung var der hjemme i Vesteregnen, med sin fader ude at hente korn i hostens tid. Det var om aftenen, for i den tid måtte de gå på hovarbejde om dagen og havde da ikke anden tid. Drengen forkede, og faderen læssede. Men da han nu vilde kjøre frem, vilde hestene ikke gå. Hau bød da sønnen slå dem...
35