Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
87 results
Danish Keywords: hare
At det skulde være ondt tegn, om én hare løber over vejen for den rejsende. Årsag til denne overtro. Haren elsker ørken steder, hvilke ere farlige. De vulgi erroribus.
da.etk.DS_07_0_00702
I Ajstrup ved Brønderslev var der en heks, der tog en mands mælk ved at malke af sine strømpebånd. Da heksen tit løb ved gården som en hare, gav Hals Præst det råd, at hun skulde skydes med en sølvknap. Så en aften blev haren skudt, så det ene ben slæbte efter, og næste dag var heksen til sengs og havde brækket et lår. Hun sagde, hun var falden ude ved...
da.etk.DS_07_0_00584
I Plovstrup levede en gang en heks, der blandt andet kunde skabe sig om til en hare. og da kunde ingen kugler bide på hende. Men en gang fik en mand, der nok anede, hvem det var, i sinde at skyde på hende med en sølvknap. Haren blev såret i benet og lob ind i heksens hus og op på loftet. Da manden kom der op, befandt heksen sig ganske rigtig deroppe, og...
da.etk.DS_07_0_00261
I Tvede, Dalby sogn ved Kolding, ser man tit endnu i skumringenen hare, der kun har tre ben, undertiden sees den også ved højlys dag. Den kommer med kirkestien, går snært om ved Ditlevs gård og langs ned ad gaden, indtil den kommer til et vist sted, hvor der før har stået et lille hus. Denne hare er en afdød kone, der var en heks, og der, hvor hendes hus...
da.etk.DS_07_0_00244
I Overlade var der en garnmel heks, som gik og forheksede deres grise og deres kreaturer, så de blev syge. Så gik der en hare og var så tålig, og Per Overlade prøvede på at fyre flere skud på den om aftenen, men kunde ikke rammeden, og den listede sig så stille væk. Så fik han en sølvknap i bossen og skod. Haren blev straks væk, og han vidste ikke, hvor...
da.etk.DS_07_0_00276
En dreng på en 12, 13 år tjente ved en gårdmand, Jens Pedersen i Tudvad, og passede fårene. Det er kun en halv snes år siden han døde, og han har selv fortalt det her inde. Så boede der en huskone ved siden af marken, og hun vilde lære ham at hekse. Så satte hun to bitte kloeret (kløvede) pinde ned i jorden et lille stykke fra hinanden, og der lagde hun...
da.etk.DS_07_0_00510
En gammel mand i Lild sogn gik en sankt-Hans aften ud for at besøge nogle venner. Han skulde over en hedestrækning, der havde et slet rygte på sig. Især var der et sted, hvor der havde stået en gård, som var bleven flyttet formedelst sandflugt. Da han kom der til, var han helt angst og læste sit fadervor. Med ét så han en flok harer, der løb omkring...
da.etk.DS_07_0_00145
I egneu omkring ved Hjortsvang havde i ældre tider været en del hekse, og enkelte var der tilbage endnu, mens jeg boede der (fra 1810 til 1850). De havde den sjældne gave, at når de vilde trænge iud i eu gård eller et hus for at gjøre fortræd, kunde de skabe sig i harer. Jens Madsen i Skovborg forsikrede, at han havde set mange hekseharer. Det, de voldte...
Der var en klog Kone i Fåborg, hun havde Cyprianus og kunde skabe sig om til en Hare. Til sidst blev der så mange Harer der ude på Marken, te de gik og bed Hjordedrengene i Benene, og de kunde ikke være for dem. Ingen kunde skyde dem, og der var endda mange, der prøvede det. Så var der én, der lagde en Sølvknap i en Bøsse, og med den skød han den kloge...
da.etk.DSnr_06_0_00502
På Gavnø land gik en lune, som ikke var til at skyde, og folk mente, det var en pige, som havde druknet sig. Om vinteren er vandet lagt til imellem Gavnø og Eno, og dyrene kan da gå over fra det ene sted til det andet. Et efterår holdt gårdmændene på Enø jagt der, og der var en 20, 30 skytter. Da springer der en hare op inde imellem dem, og de skyder på...
da.etk.DS_07_0_00243
En jæger (skytte) fra en stor gård var med sine hunde efter en hare, men de kunde ikke tage deu. Så løb haren ind i et hus, hvor børnene var alene inde. Han spørger om, hvor deres moder var. Ja, hun var ude at trælle æ skytte hans hunde. Så spørger han, hvordan hun bar sig ad med det. Ja, hun smurte sig med noget i den krukke, der stod, inden hun gik ud....
Der var en gang en skytte på Pallesbjærg i Staby, detal tid rejste en hare på et bestemt sted, men han kunde aldrig skyde den. Han kom da i tanker om, at det måtte vist være en heks, og så en dag lagde han sølv for og skød med, og han skød også låret i stykker på haren. Men den humpede af på de tre ben og forsvandt i et lille hus der i nærheden. Skytten...
da.etk.DS_07_0_00272
På korsvejen i Smedstrup, G adbjærg sogn, har mange gamle folk set en trebenet hare gå og sjokke om. En gang var der en mand, som skød på haren med eu sølvknap. Den faldt også, men da han kom hen til stedet, lå der kun eu bunke pjalter. Fra det øjeblik af var der en gammel kone i Esterbølle, som måtte gå ved krykker, da hendes ene ben var itu. Hun havde...
På en gård her i nærheden var der for en ti år siden en hare, som lob der om aftenen i længere tid. Det var især konen, den løb efter, når hun kom ud, hun kunde næsten ikke vise sig, uden at haren var der. Så vilde folkene prøve at fange den; men det kunde de ikke. En gang havde de nær fået fat i halen af den, en anden gang skød de efter den, men havde...
En karl fra Martqfte havde været til hove at pløje og kjørte hjem ad med redskabet på vognen. Da han så kom imellem Kapellehuset og Martofte by, da kommer der en hare for ved vognen og løber lidt omkring. Han kom i tanker om at ville fange den, og står da af og render efter den. Haren render så ind i en mark ved siden af, øg med ét blev den siddende...
da.etk.DS_07_0_00054
En mand fra Ovstruv og hans kone var en aften ude i besøg. Da de skulde hjem, var det et pegendes mørke. De vilde nu gå over de tvære agre hen til vejen, men da ser de en hare løbe forved dem, og de blev ved at se efter haren si længe, til de vidste slet ikke, hvor de var på marken. Djs længere de blev ved at følge den, des gladere blev haren, den...
da.etk.DS_07_0_00046
Der kom jævnlig en Hare løbende hen til en Gård i Nørre Bork. En Dag, da Køerne havde lagt sig på Marken, lidt før de skulde flyttes, da sprang Haren hen over tre af dem. Alle de tre Køer kastede Kalvene kort Tid efter. Undertiden kom den helt hen til Gården og keg ind ad Stalddøren. Så sagde Manden til Karlen en Morgen: »Nu kan du vente med at gjøre...
da.etk.DSnr_06_0_00734
Eu kone, der boede på Blirup mark, kunde skabe sig om til en hare, det var Søren Nim hans bedstemoder. Ejeren på Serritslevgård var en gang på jagt og kommer så til at skyde på en hare i nærheden af den gamle kones hus. Nu syntes ban nok, han ramte haren i det ene ben, men ban fik den ikke alligevel. Så kommer han ind til konen, og da ligger hun i sengeu...
da.etk.DS_07_0_00130
Ane Husted her oppe kunde også trolde og skabe sig om til en hare. Hun gik om nætterne på folks mark og i deres stald og deres køkken. Men til sidst fik hun hendes bane ved det. De skød på hende mange gange, men det bed ikke på. Til sidst blev haren skudt lak i det ene bagben, og så var Ane Husted bleven dårlig i det ene ben og lå længe, inden hun døde....
da.etk.DS_07_0_00128
De wå jæ« muen, me fåer han trak i marken mæ hans kyer, så løew dær en håår æpo bagbienen får ve kyern å smække mæ fårbienen i lofteu. Me fåer vest gåt beskæ;en, han gek hjæm å tåw hans bøs å låå en søllknap får en å skøed te hååren, ret te to?c;et de røeg å en. Så gik han hjæw å såt hans bøs ijæn, å da han håd fåt hans dåwer, så gek han øwer te Jæns...
da.etk.DS_07_0_00121
230